Zoekresultaten nieuwe ca. 466

Gemeenschapplijk besluit tot wijziging van artikel 3 der regeling van het...
... beheer der gasfabriek en goedkeuring kostenbegroting van de te stichten nieuwe gasfabriek., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot vaststelling van een nieuwe regeling met betrekking tot de...
... straatverlichting., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot goedkeuring van de handelingen van de voorzitter met betrekking...
... tot verplaatsing van de nieuwe goederenloods aan het spoorwegstation., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot vaststelling van nieuwe straatnamen....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot vaststelling van de nieuwe politieverordening....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot vaststelling van een nieuwe brandweerverordening....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot vasstelling van nieuwe verordeningen op de heffing en...
... invordering van vergunningrecht volgens de Drankwet., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot machtiging van B en W om met ambtgenoten van Zwammerdam te...
... komen tot een nieuwe regeling betreffende het toelaten van kinderen uit Alphen op de openbare lagere school aldaar., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Mededeling dat de nieuwe Alphense brug op 07-11-1906 voor het publieke...
... verkeer is opengesteld., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Be√ędiging van de nieuwe raadsleden G.M. Herngreen en J. Vlasman....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Onder intrekking eerder genomen besluit zal een nieuwe onderwijzer aan de...
... openbare lagere school benoemd worden met akte Frans., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Toegelaten als nieuwe raadsleden H.W.A. Dros, C. van der Linden en J. Smit....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit tot toekenning van drie nieuwe straatnamen, te weten Torenstraat,...
... Steenstraat en Brittenruststraat., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Goedkeuring van het wetsontwerp van Gedeputeerde Staten tot vereniging van...
... de drie gemeenten Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen per 1 januari 1916 met de nieuwe naam Alphen aan den Rijn., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Verhoging salaris gemeenteambtenaren zal besproken worden bij behandeling...
... nieuwe begroting over 1917., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Besluit om de aanpassing van de salarissen van ambtenaren ter...
... gemeentesecretarie aan te houden tot behandeling nieuwe begroting., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Uitstel van de behandeling van het verzoek van de onderwijzersbonden tot...
... invoering nieuwe salarisregeling tot na de totstandkoming van de nieuwe gemeente., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Het nemen van een beslissing met betrekking tot de salarisregeling van de...
... directeur van de gasfabriek wordt overgelaten aan de raad van de nieuwe gemeente Alpehn aan den Rijn., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Alphen

Installatie en be√ędiging van de nieuwe gemeenteraad....
..., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Gedeputeerde Staten geeft goedkeuring aan voorgedragen benoeming van J. van...
... Dam als nieuwe gemeenteontvanger., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Het indienen van een bezwaarschrift bij Z.M. de Koning tegen een nieuwe...
... tolheffing voor de bruggen langs het Nieuwe Kanaal., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Verzoek aan de ambachtsheer tot inzenden van voordracht nieuwe...
... burgemeester, na het overlijden van burgemeester Nierstrasz jr. op 2 augustus., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Instelling van een commissie die de locatie voor een nieuwe begraafplaats...
... aan de Lage Zijde moet onderzoeken., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Installatie en eedaflegging door de nieuwe burgemeester en...
... gemeentesecretaris A. Jongkindt Coninck., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Gedeputeerde Staten vraagt de raad om met de schoolopziener te Woerden het...
... goedkoopste gebouw voor de nieuwe school uit te zoeken., bron: notulen gemeenteraad
Overige bronnen (klappers na 1811) > Aarlanderveen

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Olivier van NoortSmederij De Rooij WaddinxveenVoormalige Gereformeerde kerk Nieuwerkerk a/d IJsselVaarwegen rond Waddinxveen