Archief van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, (1909) 1935-1990 (1998)

145.1.03 Archief van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, (1909) 1935-1990 (1998) 1909 1998 145.1.03 Archief van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, (1909) 1935-1990 (1998) Groene Hart Archieven Soort toegang Inventaris Vestiging voor raadplegen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Archiefdienst 105 - Streekarchief Rijnlands Midden Zonder categorie Categorie Inventaris Stukken van algemene aard Notulen Gemeenteraad 1-21 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad (bandopnamen vanaf 1982), 1937-1990 17 banden en 4 omslagen 1 1937-1955, met alfabetische index Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1990 Oude signatuur 2 1956-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1991 Oude signatuur 3 1967-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1992 Oude signatuur 4 1972-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1993 Oude signatuur 5 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1994 Oude signatuur 6 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1995 Oude signatuur 7 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1996 Oude signatuur 8 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1997 Oude signatuur 9 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1998 Oude signatuur 10 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1999 Oude signatuur 11 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2000 Oude signatuur 12 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2001 Oude signatuur 13 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2002 Oude signatuur 14 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2003 Oude signatuur 15 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2004 Oude signatuur 16 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2005 Oude signatuur 17 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2006 Oude signatuur 18 1988, januari-maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2007A Oude signatuur 19 1988, maart-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2007B Oude signatuur 20 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1989 Oude signatuur 21 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2009 Oude signatuur 22-181 Bijlagen van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1969-1990 24 omslagen 181 1962, november-1963, januari Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 461 Oude signatuur 22 1969, januari-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 462 Oude signatuur 23 1969, juli-augustus Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 463 Oude signatuur 24 1969, september-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 464 Oude signatuur 25 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 465 Oude signatuur 26 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 466 Oude signatuur 27 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 467 Oude signatuur 28 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 468 Oude signatuur 29 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 469 Oude signatuur 30 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1653 Oude signatuur 31 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 543 Oude signatuur 32 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 606 Oude signatuur 33 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 607 Oude signatuur 34 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 608 Oude signatuur 35 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 609 Oude signatuur 36 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 757 Oude signatuur 37 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 758 Oude signatuur 38 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 759 Oude signatuur 39 1984, januari-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1062 Oude signatuur 40 1984, augustus-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1063 Oude signatuur 41 1985, januari-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1064 Oude signatuur 42 1985, augustus-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1065 Oude signatuur 43 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2010 Oude signatuur 44 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2011 Oude signatuur 45-46 Agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad en lijsten van mededelingen en ingekomen stukken, 1970-1980 2 omslagen 45 1970-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 470 Oude signatuur 46 1976-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 610 Oude signatuur 47 Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1920-1963 1 band Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2012 Oude signatuur Raadscommissies 48-50 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, 1974-1988 3 omslagen 48 1974-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 710 Oude signatuur 49 1980-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 998 Oude signatuur 50 1984-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1671 Oude signatuur 51 Notulen van de vergaderingen van de commissie Financiën, 1974-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 541, 746 Oude signatuur 52-53 Notulen van de vergaderingen van de commissie financiën en bestuurlijke zaken, 1985-1990 2 omslagen 52 1985-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1074 Oude signatuur 53 1987-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1672 Oude signatuur 54 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor IGOR-zaken, 1975-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 611, 999 Oude signatuur 55 Notulen van de vergaderingen van de commissie van onderwijs, 1975-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 628 Oude signatuur 56-59 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor openbare werken en planologie, 1974-1984 4 omslagen 56 1974-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 471 Oude signatuur 57 1977-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 605 Oude signatuur 58 1980-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 748 Oude signatuur 59 1982-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 995 Oude signatuur 60-61 Notulen van de vergaderingen van de commissie openbare werken, volkshuisvesting en planologie, 1985-1990 2 omslagen 60 1985-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1072 Oude signatuur 61 1987-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1673 Oude signatuur 62-65 Notulen van de vergaderingen van de commissie personeelszaken, bestuurlijke en algemene zaken, 1974-1984 4 omslagen 62 1974-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 472 Oude signatuur 63 1977-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 625 Oude signatuur 64 1980-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 744 Oude signatuur 65 1982-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 994 Oude signatuur 66-69 Notulen van de vergaderingen van de commissie welzijnszaken, 1976-1984 4 omslagen 66 1976-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 452 Oude signatuur 67 1978-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 747 Oude signatuur 68 1980-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 745 Oude signatuur 69 1982-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 996 Oude signatuur 70-71 Notulen van de vergaderingen van de commissie welzijn, onderwijs en milieu, 1985-1990 2 omslagen 70 1985-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1073 Oude signatuur 71 1987-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1674 Oude signatuur College van burgemeester en wethouders 72-100 Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1969-1990 29 banden 72 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2016 Oude signatuur 73 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2017 Oude signatuur 74 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2018 Oude signatuur 75 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2019 Oude signatuur 76 1973-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2020 Oude signatuur 77 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2021 Oude signatuur 78 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2022 Oude signatuur 79 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2023 Oude signatuur 80 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2024 Oude signatuur 81 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2025 Oude signatuur 82 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2026 Oude signatuur 83 1981, januari-6 juli Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2027 Oude signatuur 84 1981, juli-oktober Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2028 Oude signatuur 85 1981, oktober-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2029 Oude signatuur 86 1982, januari-maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2030 Oude signatuur 87 1982, april-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2031 Oude signatuur 88 1982, juli-september Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2032 Oude signatuur 89 1982, oktober-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2033 Oude signatuur 90 1983, januari-maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2034 Oude signatuur 91 1983, april-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2035 Oude signatuur 92 1983, juli-augustus Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2036 Oude signatuur 93 1983, september-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2037 Oude signatuur 94 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2038 Oude signatuur 95 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2039 Oude signatuur 96 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2040 Oude signatuur 97 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2041 Oude signatuur 98 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2042 Oude signatuur 99 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2043 Oude signatuur 100 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2044 Oude signatuur Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 101-126 Registers van ingekomen en uitgegane stukken, 1935-1988 26 banden 101 1935-1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2046 Oude signatuur 102 1939-1941, april Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2047 Oude signatuur 103 1941, mei-1943, maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2048 Oude signatuur 104 1943, maart-1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2049 Oude signatuur 105 1947-1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2050 Oude signatuur 106 1958-1961, februari Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2051 Oude signatuur 107 1961, nrs. 257-1775 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2052 Oude signatuur 108 1962-1963, 15 januari (nr. 56) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2053 Oude signatuur 109 1963, 15 januari (nr. 57)-1964, 5 februari (nr. 165) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2054 Oude signatuur 110 1964, 7 februari (nr. 166)-1965, 8 februari (nr. 145) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2055 Oude signatuur 111 1965, 18 februari (nr. 146)-1966, 9 mei (nr. 423) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2056 Oude signatuur 112 1966, 12 mei (nr. 424)-1968, 31 oktober (nr. 448) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2057 Oude signatuur 113 1968, november-1970, 28 mei Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2058 Oude signatuur 114 1970, 29 mei 1970-1973, 9 januari Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2059 Oude signatuur 115 1973, 8 januari-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2060 Oude signatuur 116 1975-1976, 22 juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2061 Oude signatuur 117 1976, 22 juni-1977, 19 augustus Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2062 Oude signatuur 118 1977, 19 augustus-1978, 6 oktober Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2063 Oude signatuur 119 1978, 9 oktober-1979, 12 december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2064 Oude signatuur 120 1979, 13 december-1980, 11 december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2065 Oude signatuur 121 1980, 11 december-31 december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2066 Oude signatuur 122 1984, 2 januari-28 november Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2067 Oude signatuur 123 1984, 28 november-1985, 9 december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2068 Oude signatuur 124 1985, 10 december-1986, 26 november Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2069 Oude signatuur 125 1986, 27 november-1987, 2 oktober Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2070 Oude signatuur 126 1987, 1 oktober-1988, 12 februari Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2071 Oude signatuur Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisme Stukken uit de mobilisatietijd en de Duitse bezetting 250 Publicaties van de opperbevelhebber land- en zeemacht, 1939-1940 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 257 Oude signatuur 251 Publicaties van de Duitse bezetter, 1940-1945 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 258 Oude signatuur 252 Diverse stukken uit bezettingstijd: o.a. verboden inzake afbeeldingen, demonstraties, uitsteken van vlaggen enz. betreffende leden van het Koninklijk Huis; bombardement dd 14 mei 1940; personalia inzake gesneuvelden en in hechtenis nemingen, 1940-1945 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 259 Oude signatuur 127 Dossier inzake vorderingen door de Duitse bezetter, verbod tot het houden van duiven, onderwaterzetting van de Hondsdijkse-, Lagewaardse - en Bruimadese Polder, 1942-1945 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 260 Oude signatuur Groei en ontwikkeling Algemeen 128 Verslagen van de toestand van de gemeente Koudekerk, 1931-1935 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 189 Oude signatuur 129-132 Dossiers inzake de groei, ontwikkeling en geschiedenis van de gemeente Koudekerk, 1962-1990 4 omslagen 129 1962-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 190 Oude signatuur 130 1973-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 914 Oude signatuur 131 1980-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1417 Oude signatuur 132 1986-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 132 Oude signatuur Reorganisatie van het binnenlands bestuur 133-134 Dossiers inzake de bestuurlijke indeling, 1969-1975 2 omslagen 133 Bestuurlijke indeling, 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 409A Oude signatuur 134 Wet op de gewesten, reacties diverse instanties, 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 409B Oude signatuur 135 Discussienota van het IGOR inzake bestuurlijke organisatie en indeling, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 727 Oude signatuur 136 Verslagen van commissievergaderingen over concept-wetsontwerp reorganisatie binnenlands bestuur, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 731 Oude signatuur 137 Dossier inzake de reacties op het concept-wetsontwerp reorganisatie binnenlands bestuur, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 730 Oude signatuur 138 Dossier inzake herindeling van provincies, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 726 Oude signatuur 139 Dossier inzake de reorganisatie van het binnenlands bestuur, 1977-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1091 Oude signatuur 140 Dossier inzake de bestuurlijke indeling en de wet op de gewesten, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 728 Oude signatuur 141-142 Dossiers inzake de wet splitsing Zuid-Holland, 1980-1983 2 omslagen 141 1980-1983, o.a. concept-ontwerp, standpunt gemeente en nota's gedeputeerde staten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1420 Oude signatuur 142 1980-1983, o.a. hoorzittingen en notities Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1421 Oude signatuur Voorrechten, kenmerken 143 Dossier inzake het gemeentewapen, 1940, gemeentevlag, 1962 en wijziging van de naam van de gemeente Koudekerk in Koudekerk aan den Rijn, 1937 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 188 Oude signatuur Grondgebied, werkingssfeer, bevolkingsstructuur Algemeen 144 Dossier inzake de plattegrond van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1945 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 21 Oude signatuur 145 Dossier inzake luchtkartering, 1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 191 Oude signatuur 146 Dossier inzake het grondgebied van de gemeente, o.a. grondgebruikerskaart en het GKBN project "Tussen Rijn en Rails", 1969-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1418 Oude signatuur Herindeling van gemeenten; wijziging gemeentegrens 147 Dossier inzake de doeleindennota gemeentelijke herindeling, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 729 Oude signatuur 148 Dossier inzake de concept-nota inspraak bij gemeentelijke herindelingen, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 725 Oude signatuur 149 Dossier inzake het vaststellen van de grensregeling met de provincie en diverse personen, 1980-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1419 Oude signatuur 150-163 Dossiers inzake de gemeentelijke herindeling in noordoostelijk en midden Zuid-Holland, 1979-1990 14 omslagen 150 1979-1980, nota's en standpuntbepaling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1422 Oude signatuur 151 1982-1983, nota's en standpuntbepaling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1423 Oude signatuur 152 1984-1985, nota's en standpuntbepaling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1424 Oude signatuur 153 1984-1985, nota's en standpuntbepaling, overige stukken Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1425 Oude signatuur 154 1986-1987, nota's en standpuntbepaling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1426 Oude signatuur 155 1988-1990, nota's en standpuntbepaling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1427 Oude signatuur 156 1979-1981, werkgroep gemeentelijke herindeling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1428 Oude signatuur 157 1988-1990, wetsvoorstel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1429 Oude signatuur 158 1990, wetsvoorstel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1430 Oude signatuur 159 1987-1990, voorbereiding nieuwe organisatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1431 Oude signatuur 160 1990, organisatiebegeleiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1431 Oude signatuur 161 1988-1990, financiële gevolgen en wensenlijst Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1435 Oude signatuur 162 1990, functieboek Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1434 Oude signatuur 163 1989-1990, buitengewoon georganiseerd overleg Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1435 Oude signatuur Straatnaamgeving en huisnummering 164-167 Dossiers inzake de straatnaamgeving, 1956-1967, 1969-1971, 1973-1975, 1977-1989 4 omslagen 164 1956-1967, o.m. alfabetische lijst van straatnamen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 224 Oude signatuur 165 1969-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 430 Oude signatuur 166 1973-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 410 Oude signatuur 167 1977-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1436 Oude signatuur 168 Dossier inzake de omnummering van de Dorpsstraat, 1972-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 439 Oude signatuur 169 Huisnummerkaarten van De Boomgaard-Achterom, Dorp-Oost, Dorpsstraat-Hoogewaard, Hoogewaard, Hondsdijk, Europasingel 27-33, Den Tollstraat 8-36, Lagewaard, De Tas, Tollweide en Weidedreef, 1971-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1438 Oude signatuur 170 Dossier inzake het toekennen en hernummeren van huisnummers, 1978-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1437 Oude signatuur 1866 Huisnummerlijst en huisnummerkaart, 1985-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Betrekkingen tot andere lichamen en organen Regionale samenwerking 171-172 Dossiers inzake de indeling in samenwerkingsgebieden, 1983-1989 2 omslagen 171 1983-1984, juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1440 Oude signatuur 172 1984, juli-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1441 Oude signatuur 173 Dossier inzake de voorbereiding van de regionale samenwerking in de Rijnstreek, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 355 Oude signatuur 174 Dossier inzake de commissie voor gezamenlijke zake betreffende vuilverwerking en vuilverbranding van het IGOR, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 451 Oude signatuur 175 Dossier inzake het streekoverleg bestuurlijke zelfstandigheid (plannen Benthuizen-Moerkapelle), 1971-1973 en diverse stukken inzake samenvoegingsplannen Benthuizen-Moerkapelle, 1973-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 452 Oude signatuur 176-177 Dossiers inzake deelname aan de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijk overlegorgaan noordoostelijk Zuid-Holland, 1971-1990 2 omslagen 176 1971-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 485 Oude signatuur 177 1971-1990, gemeenschappelijke regeling met wijzigingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1439 Oude signatuur 178-179 Notulen van de vergaderingen van de raad van overleg IGOR, 1972-1981 2 omslagen 178 1972-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 549 Oude signatuur 179 1976-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 733 Oude signatuur 180 Dossier inzake de registratie van gemeenschappelijke regelingen, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1964 Oude signatuur Overleg met de gemeente Hazerswoude 182-184 Dossiers inzake het overleg met de gemeente Hazerswoude, 1968-1983 3 omslagen 182 1968-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 574 Oude signatuur 183 1975-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 732 Oude signatuur 184 1979-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 915 Oude signatuur Bezoeken van hoger gezag 185-189 Dossiers inzake de bezoeken van de commissaris van de koningin aan de gemeente, 1949-1971, 1975, 1978, 1981, 1989 5 omslagen 185 1949-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 192 Oude signatuur 186 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 544 Oude signatuur 187 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 734 Oude signatuur 188 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1092 Oude signatuur 189 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1443 Oude signatuur 190 Dossier inzake het bezoek van de staatssecretaris van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aan de gemeente, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 736 Oude signatuur 191 Dossier inzake het bezoek van een delegatie PvdA van de Tweede kamer, Gedeputeerde - en Provinciale Staten, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1442 Oude signatuur Koninklijk Huis 192-253 Dossiers inzake de viering van feestelijke gebeurtenissen van het Koninklijk Huis, 1936-1969, 1969-1989 3 omslagen 253 1936-1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 253 Oude signatuur 192 1969-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1817 Oude signatuur 193 1980-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1816 Oude signatuur 254 Dossier inzake het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan de gemeente, 1954 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 254 Oude signatuur 194 Dossier inzake de viering van koninginnedag en kroningsdag van H.M. Koninging Beatrix, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 838 Oude signatuur Financiële verhouding tussen Rijk en gemeente 195 Statistieken inzake de uitvoering van de wet financiering lagere overheden, staat FI A, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1688 Oude signatuur 196 Dossier inzake de financiële verhouding tussen Rijk en gemeentern, o.a. uitkeringen uit het gemeentefonds, notities aan B&W naar aanleiding van juli-circulaires, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1444 Oude signatuur Lichamen, organen, instellingen en functionarissen Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen Kieskringen, kies- of stemdistricten, stembureau's 197-198 Dossiers inzake de indeling van de gemeente in stembureau's en stemdistricten, 1962-1985 2 omslagen 197 1962-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 320 Oude signatuur 198 1971-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1665 Oude signatuur 199 Dossier inzake de regeling presentiegeld voor leden van stembureau's, 1970-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1666 Oude signatuur Verkiezing van hogere vertegenwoordigende lichamen Provinciale Staten 200 Processen-verbaal van verkiezingen van leden van Provinciale Staten en van vernietiging van stukken, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 578 Oude signatuur 201-203 Processen-verbaal van verkiezingen van leden van Provinciale Staten, 1978, 1982, 1987 3 omslagen 201 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 659 Oude signatuur 202 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1102 Oude signatuur 203 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1916 Oude signatuur Tweede Kamer der Staten-Generaal 204 Dossier inzake het organiseren van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 371 Oude signatuur 205-208 Processen-verbaal van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 1977, 1978, 1986, 1989 4 omslagen 205 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 663 Oude signatuur 206 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 761 Oude signatuur 207 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1917 Oude signatuur 208 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1952 Oude signatuur Europees Parlement 209 Dossier inzake de uitslagen van de verkiezing van leden van het Europees Parlement, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 643 Oude signatuur 210 Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van het Europees Parlement, 1984, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1664 Oude signatuur Gemeenteraad Algemeen 220-222 Verzameldossiers inzake de gemeenteraad, 1971-1982 3 omslagen 220 1971-1975, o.a. vergaderschema's, toezeggingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 482 Oude signatuur 221 1974-1978, o.a. samenstelling en functieverdeling, vergaderschema Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 841 Oude signatuur 222 1978-1982, o.a. vergaderschema's, beantwoording vragen raadsleden Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 842 Oude signatuur 223-225 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1935-1939, 1971-1975, 1984-1988 3 omslagen 223 1935-1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 232 Oude signatuur 224 1971-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 992 Oude signatuur 225 1984-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1667 Oude signatuur 226 Dossier inzake de commissie ad hoc ter voorbereiding van een nieuw reglement van orde voor de gemeenteraadsvergaderingen, 1970-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 369 Oude signatuur 227-228 Presentielijsten van raadsvergaderingen, 1938-1979 2 katernen 227 1938-1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2013 Oude signatuur 228 1963-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2014 Oude signatuur 229-230 Dossiers inzake vragen, voorstellen en moties van raadsleden, 1972-1976, 1984-1986 2 omslagen 229 1972-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 839 Oude signatuur 230 1984-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1947 Oude signatuur 231 Gastenboek, register houdende opgave van de namen van personen, aanwezig bij de bijzondere raadsvergadering d.d. 22-01-1962 ter gelegenheid van het bezoek van burgemeester D. Seldeen van Artesia, California, 1962 1 band Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2367 Oude signatuur Leden van de gemeenteraad 211-219 Dossiers inzake de verkiezing, bernoeming en toelating van leden van de gemeenteraad, alsmede tussentijdse vervulling van vacatures, 1935-1986 9 omslagen 211 1935-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 231 Oude signatuur 212 1970-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 429 Oude signatuur 213 1974-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 577 Oude signatuur 214 1978, proces-verbaal van verkiezing Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 829 Oude signatuur 215 1978, benoeming en toelating Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 840 Oude signatuur 216 1982, proces-verbaal van verkiezing Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1100 Oude signatuur 217 1982, benoeming en toelating Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1099 Oude signatuur 218 1986, processen-verbaal van verkiezing Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1668 Oude signatuur 219 1986, benoeming en toelating Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1950 Oude signatuur 232 Dossier inzake het presentiegeld van leden van de gemeenteraad, 1935-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 233 Oude signatuur 233 Dossier inzake de verordeningen presentiegelden voor raads- en commissievergaderingen, 1968-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 800 Oude signatuur 234 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, 1977-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1677 Oude signatuur 235 Dossier inzake het overzicht van gemeenteraadsleden, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1678 Oude signatuur Raadscommissies 236 Dossier inzake de verordening regelende de bevoegdheden, samenstelling en werking van de vaste commissies van advies en bijstand en de commissie voor de bezwaarschriften 1976, 1976-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 993 Oude signatuur 237 Dossier inzake de verordening behandeling bezwaarschriften ingevolge de wet AROB, 1979-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1669 Oude signatuur 238 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de verordening op de instelling, samenstelling en bevoegdheden van vaste commissies van advies en bijstand aan het college van B&W, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1675 Oude signatuur 239 Verzameldossier inzake de raadscommissies, o.a. instelling en benoeming leden van de commissies, 1970-1975, 1981, wijziging verordening instelling comm issies, openbaarmaking commissieverslagen, 1970-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 735 Oude signatuur 240-243 Dossiers inzake de benoeming van leden van de raadscommissies, 1978-1990 4 omslagen 240 1978-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 801 Oude signatuur 241 1982-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1228 Oude signatuur 242 1986-1990, totaaloverzicht alle commissies, 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1670 Oude signatuur 243 1986-1990, o.a. vergaderschema Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1948 Oude signatuur 244 Dossier inzake vragen van raadsleden, 1971, verslagen commissie algemene zaken, 1970-1973, verslagen commissie financiën, 1970-1973, verslagen commissie openbare werken en planologie, 1970-1973 en verslagen commissie voor bezwaarschriften, 1971-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 453 Oude signatuur 245 Verslagen van de vergaderingen van de ambtelijke verkeerscommissie, 1979-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 997 Oude signatuur 246 Dossier inzake de instelling en samenstelling van de werkgroep welzijnsplanning, 1980-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1229 Oude signatuur 247-248 Verslagen van de werkgroep welzijnsplanning, 1982-1987 2 omslagen 247 1982-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1000 Oude signatuur 248 1984-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1230 Oude signatuur 249 Presentielijst van de vergaderingen van verschillende commissies, 1969-1972 1 katern Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2045 Oude signatuur College voor de verlening van bijstand 2370 Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de samenstelling, bevoegdheden en de uitoefening van de bevoegdheden van het college voor het verlenen van bijstand alsmede het huishoudelijk reglement, 1979-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1676 Oude signatuur 255 Dossier inzake de instelling en samenstelling van het college voor de verlening van bijstand, o.a. verordening op de samenstelling met wijzigingen, reglement van orde, 1969-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 629 Oude signatuur 256 Dossier inzake bijstandsnormen, 1965-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 412 Oude signatuur 257-260 Notulen van de vergaderingen van het college voor de verlening van bijstand, 1970-1979 4 omslagen 257 1970-1973 (met jaarverslagen) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 412 Oude signatuur 258 1974-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 449 Oude signatuur 259 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 579 Oude signatuur 260 1977-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 626 Oude signatuur 261-262 Notulen en rapportages van het college voor de verlening van bijstand, 1986-1990 2 omslagen 261 1986-1987, jaarverslag 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1718 Oude signatuur 262 1988-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1719 Oude signatuur 263-264 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de samenstelling en de bevoegdheden van het college voor de verlening van bijstand en het huishoudelijk reglement, 1979-1986 2 omslagen 263 1979, verordening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1717 Oude signatuur 264 1979-1986, wijzigingen en huishoudelijk reglement Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1676 Oude signatuur 265 Dossier inzake de samenstelling en de installatie van de leden van het college voor de verlening van bijstand, 1979-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1949 Oude signatuur College van burgemeester en wethouders 266 Dossier inzake de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1966-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 613 Oude signatuur 267 Dossier inzake de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders, 1970-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1679 Oude signatuur 268 Dossier inzake het vaststellen van het reglement van orde van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1680 Oude signatuur 269 Dossier inzake de vaststelling van de tijden van het spreekuur en verslagen van de gehouden spreekuren van het college van burgemeester en wethouders, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1989 Oude signatuur 270 Presentielijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1935-1947 1 katern Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2015 Oude signatuur Wethouders 271 Persoonsdossier wethouders, 1935-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 234 Oude signatuur 272-273 Dossiers inzake de jaarwedden van wethouders, 1935-1973 2 omslagen 272 1935-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 235 Oude signatuur 273 1969-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 427 Oude signatuur 274-275 Verzameldossiers inzake wethouders, o.a. benoeming, presentiegeld, jaarwedde, ontslag, pensionering, 1972-1985 2 omslagen 274 1972-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 575 Oude signatuur 275 1976-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1682 Oude signatuur 276-277 Dossiers inzake de vaststelling en wijzigingen van de uitkerings- en pensioenverordening voor wethouders, 1969-1982 2 omslagen 276 1969-1971, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 576 Oude signatuur 277 1971-1982, vaststelling en wijziging Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1681 Oude signatuur Functionarissen Burgemeester 278-279 Dossiers inzake aanwijzing van de waarnemende burgemeesters, 1935-1962, 1966-1968 2 omslagen 278 periode 1935-1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 236 Oude signatuur 279 periode 1966-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 632 Oude signatuur 280 Dossier inzake de benoeming en installatie van burgemeester C. Zwaan, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 760 Oude signatuur 281 Dossier inzake de vervulling van de vacature van burgemeester in 1985, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1683 Oude signatuur 282 Correspondentie van en met de burgemeester, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1684 Oude signatuur 283 Dossier inzake de toekenning van een autotoelage aan de burgemeester, 1975-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1927 Oude signatuur Gemeentesecretaris 284 Dossier inzake de gemeentesecretaris: Koninklijk Besluit d.d. 26-01-1968, nr. 8, onder intrekking van het K.B. d.d. 28-12-1935, bepalende dat het ambt van gemeentesecretaris wordt bekleed door de burgemeester, 1935-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 237 Oude signatuur Privaatrechtelijke lichamen 287 Dossier inzake toetreding tot het bureau registratuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het bureau personeelsbeheer, 1935-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 252 Oude signatuur Plichten en bevoegdheden Delegatie van bevoegdheden 285 Dossier inzake de overdracht van bevoegdheden, 1969-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1686 Oude signatuur Beleidsbepaling, regeling, vaststelling en vastlegging van de bestuurs- en beheershandelingen 286 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de openbaarheid van bestuur, en instructies behandeling verzoeken om informatie, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1687 Oude signatuur Financiële, materiële en morele steun 288 Dossier inzake voorbereiding op de vaststelling van een subsidieverordening, 1966-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 477 Oude signatuur 289 Dossier inzake vaststelling, wijziging en intrekking van de subsidieverordening gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1972-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 782 Oude signatuur 290 Dossier inzake de vaststelling van de subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1689 Oude signatuur 291 Dossier inzake subsidies, 1983-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1690 Oude signatuur 1983 Overzicht van verleende subsidies, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 566 Oude signatuur Personeelsaangelegenheden 292-293 Verzameldossiers inzake het personeel, 1968-1975, 1977-1980 2 omslagen 292 1968-1975, o.a. personeelsvereniging, periodieke keuring van diensthoofden e.d. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 530 Oude signatuur 293 1977-1980, o.a. kerstpakketten, uitzendkrachten, promotievoorstellen, 12 1/2-jarige jubilea, controle personeelsadministratie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 762 Oude signatuur Personeelsdossiers 563-591 Personeelsdossiers, 1914-1998 29 omslagen 563 J. Dalebout, gemeente werkman, rijks- en gemeenteveldwachter, bode, deurwaarder, 1917-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 284 Oude signatuur 564 A.J.W. van der Does, 1952-1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 284 Oude signatuur 565 Mr. J.P. de Herder, burgemeester, 1953-1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 285 Oude signatuur 566 K. van Keekem, gemeente-architect, 1953-1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 286 Oude signatuur 567 T. Kuipers, directeur gemeentewerken, 1961-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 286 Oude signatuur 568 M.J.E. Kwint, burgemeester, 1925-1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 286 Oude signatuur 569 G.W. Lammers, directeur verpleeghuis, 1952-1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 291 Oude signatuur 570 E. Rollema, gemeentesecretaris, 1914-1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 288 Oude signatuur 571 G. van Rijdam, directeur burgerlijk wees- en armhuis, 1935-1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 288 Oude signatuur 572 C. Saaman, directeur bejaardenhuis Rijnzicht, 1962-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 289 Oude signatuur 573 G. Verheul, burgemeester, 1940-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 290 Oude signatuur 574 Dr. D. Vlaanderen, gemeentegeneesheer, 1920-1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 287 Oude signatuur 575 Q. Waverijn, burgemeester, 1959-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 310A Oude signatuur 576 S. Westra, gemeente-architect, 1947-1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 310B Oude signatuur 577 B. van Wijk, keuringsveearts, hoofd van dienst, 1930-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 310B Oude signatuur 578 D. van Brakel, gemeentesecretaris, 1968-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 656 Oude signatuur 579 L.V. Elfers, burgemeester, 1985-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1694 Oude signatuur 580 C.M. van der Linden, burgemeester, 1968-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 436 Oude signatuur 581 B. Marinussen, gemeentesecretaris, 1986-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1699 Oude signatuur 582 C. van der Molen, hoofdonderwijzer burg. de Herderschool, 1940-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 512 Oude signatuur 583 H.B. van der Velde, zwemmeester, 1969-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1008 Oude signatuur 584 B.E. Visser-Stark, gemeentearts, 1975-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 514 Oude signatuur 585 J.S. Wagenaar, waarnemend burgemeester, 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1704 Oude signatuur 586 M.M.D. Pool, gemeentesecretaris, 1978-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1006 Oude signatuur 587 C.M. Reedijk, chefzwemmeester, 1983-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1231 Oude signatuur 588 J. Schurink, deurwaarder, 1974-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1080 Oude signatuur 589 J. Stoof, processtukken in verband met ontslag, 1983-1998 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1703 Oude signatuur 590 P.A. Zoon, gemeentesecretaris, 1982-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1087 Oude signatuur 591 G. Zwaan, burgemeester, 1975-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1009 Oude signatuur Verhouding tussen het personeel en de gemeente 294 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van het ambtenarenreglement, 1931-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 22 Oude signatuur 295 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van het ambtenarenreglement 1982, 1982-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1879 Oude signatuur 296 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de rechtstoestandregelingen van het centraal orgaan voor de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1965-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 262 Oude signatuur 297 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1954-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 262 Oude signatuur 298 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de arbeidsovereenkomstenverordening 1982, 1982-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1880 Oude signatuur 299 Dossier inzake het vaststellen van de verordening erkenning gezinslidmaatschap alternatieve samenlevingsvormen, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1883 Oude signatuur 300 Dossier inzake het vaststellen van de verordening betreffende rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormen, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1888 Oude signatuur 301 Dossier inzake rechtspositieregelingen, 1968-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 441 Oude signatuur 302 Dossier inzake de rechtspositieregeling leerlingambtenaren, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1900 Oude signatuur 303 Dossier inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van diverse rechtspositieregelingen, o.a. bijzondere arbeidsovereenkomstenverordening, algemeen ambtenarenreglement, uitkeringsverordening, 1972-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1069 Oude signatuur 304 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling centraal orgaan behandeling personeelsaangelegenheden, 1951-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1242 Oude signatuur 305 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de overlegverordening, 1984-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1886 Oude signatuur 306 Notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1971 Oude signatuur Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking Vervulling van de dienstbetrekking 307-310 Dossiers inzake de functiewaardering van het gemeentepersoneel, 1982-1985, 1988-1990 4 omslagen 307 1982-1984, 1e fase Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1901 Oude signatuur 308 1983-1985, 2e fase Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1902 Oude signatuur 309 1988-1989, 3e fase Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1903 Oude signatuur 310 1990, 4e fase Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1904 Oude signatuur 311 Dossier inzake de afvloeiingsregeling personeel openbaar kleuter- en lager onderwijs, 1979-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1016 Oude signatuur 312 Dossier inzake het vaststellen van de afvloeiingsregeling onderwijzend personeel, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1878 Oude signatuur Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Algemene instructies voor het personeel 313-314 Dossiers inzake de instructies van het gemeentepersoneel, 1909-1952, 1967-1979 2 omslagen 313 1909-1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 263 Oude signatuur 314 1967-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1905 Oude signatuur Regeling arbeidstijden 317 Dossier inzake het invoeren van de 40-urige werkweek, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1907 Oude signatuur Regeling vakantie en verlofdagen 315 Dossier inzake het vaststellen van de verordening betreffende een experimentele regeling over aanspraak op ouderschapsverlof, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1884 Oude signatuur 316 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de regeling ambtenarenverlof 1972, 1972-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1890 Oude signatuur 318 Dossier inzake vakantieregelingen, 1955-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 264 Oude signatuur 319-320 Dossiers inzake de verlofregeling van gemeentepersoneel, 1969-1970, 1979-1990 2 omslagen 319 1969-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 441 Oude signatuur 320 1979-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1906 Oude signatuur Rechten van het personeel Loon, bezoldiging 321-333 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de bezoldigings- en jaarweddenverordeningen, 1933-1990 13 omslagen 321 1933-1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 265 Oude signatuur 322 1954-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 266 Oude signatuur 323 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 267 Oude signatuur 324 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 268 Oude signatuur 325 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 269 Oude signatuur 326 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 270 Oude signatuur 327 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 271 Oude signatuur 328 1970-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 375 Oude signatuur 329 1971-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr.484 Oude signatuur 330 1976-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 835 Oude signatuur 331 1981-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1015 Oude signatuur 332 1983-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1881 Oude signatuur 333 1984-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1882 Oude signatuur 334 Dossier inzake integratie van loongroepen en salarisschalen, 1971-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 375 Oude signatuur 335 Dossier inzake de jaarwedden van de brugwachters, 1961-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 272 Oude signatuur 336-337 Dossiers inzake het verlenen van trenduitkringen, vergoedingen en compensaties, 1949-1969 2 omslagen 336 1949-1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 273 Oude signatuur 337 1963-1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 274 Oude signatuur 338 Dossier inzake de werkclassificatie en prestatiebeloning werklieden, 1960-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 275 Oude signatuur 339 Dossier inzake het nemen van bijzondere salarismaatregelen, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 443 Oude signatuur 340 Dossier inzake de wachtgeldregeling, 1954-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 262 Oude signatuur 341 Dossier inzake de uitkeringsverordening, 1960-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 262 Oude signatuur 342 Dossier inzake de regeling overwerkvergoeding, 1981-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1908 Oude signatuur 343 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de uitkeringsverordening, 1982-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1896 Oude signatuur 344 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de wachtgeldverordening, 1982-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1899 Oude signatuur 345 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden, 1979-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1897 Oude signatuur 346 Dossier inzake wijziging van de uitkeringsverordening functioneel leeftijdsontslag, 1985-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1895 Oude signatuur 347 Dossier inzake het vaststellen van de verordening inzake premiebetaling AOW/AWW over werkgeversaandeel ziektekosten voor post-actieve ambtenaren, 1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1887 Oude signatuur 348 Dossier inzake premiespaarregelingen, 1961, 1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 281 Oude signatuur 349 Dossier inzake het wijzigen van de premiespaarverordening, 1980-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1891 Oude signatuur Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 350 Dossier inzake het besluit uitkering in verband met nacalculatie trend 1979 en beloningsdifferentiatie arbeidsmarktknelpunten, 1980-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1909 Oude signatuur 351-353 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verplaatsingskostenverordening, 1953-1965, 1968-1975, 1978-1988 3 omslagen 351 1953-1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 262 Oude signatuur 352 1968-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 441 Oude signatuur 353 1978-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1898 Oude signatuur 354 Dossier inzake vaststelling van de verordening vergoeding verplaatsingskosten onderwijzers, 1967-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1894 Oude signatuur 355 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de regeling reis- en verblijfskosten, 1955-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1889 Oude signatuur 356 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van kinderbijslagverordeningen van 1954 en verhoging kindertoelage, -toeslag of bijslag 1e halfjaar 1958, 1954-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 276 Oude signatuur 357 Dossier inzake de interimregeling ziektekosten, 1950-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 277 Oude signatuur 358 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening tegemoetkoming bij bovenmatige ziektekosten, 1969-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1893 Oude signatuur 359 Dossier inzake de regeling van aansprakelijkheid bij schade aan eigen auto bij dienstreizen, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 834 Oude signatuur 360 Dossier inzake wijziging van de vakantietoelage, 1976-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1912 Oude signatuur Pensioenen, verzekering, bijstand Pensioenen 362 Dossier inzake pensioenbijdragen en -opgaven van onderwijzers lager onderwijs, 1935-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 279 Oude signatuur 363 Dossier inzake murtaties, gespecificeerde opgaven en nominatieve opgaven in verband met pensioenen, 1941-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 278 Oude signatuur 364 Dossier inzake inkoop van pensioenen, 1928-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 280 Oude signatuur 365-367 Dossiers inzake pensioenbijdragen, 1966-1980 3 omslagen 365 1966-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 380 Oude signatuur 366 1969, 1970, 1973, 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 833 Oude signatuur 367 1974-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 830 Oude signatuur Ziekte 368 Dossier inzake het laten uitvoeren van de ziektewet door het G.A.K. te Leiden (bedrijfsvereniging van overheidsdiensten), 1977-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 831 Oude signatuur 369-370 Dossiers inzake de deelname aan het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (IZA) Zuid-Holland, 1966-1990 2 omslagen 369 1966-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1910 Oude signatuur 370 1988-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1911 Oude signatuur 371 Dossier inzake de overeenkomsten met de Basisgezondheidsdienst Zuid-Holland Noord inzake bedrijfsgezondheidszorg, sociaal-medische adviezen, overdracht medische dossiers en bemiddeling bij betalingen werkgeversaandeel voor pensioengenietende deelnemers van de voormalige schoolartsendienst kring Alphen aan den Rijn, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1913 Oude signatuur 372 Dossier inzake de aansluiting bij de GG en GD te Leiden voor gemeentelijke geneeskundige onderzoeken personeel, 1979-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1257 Oude signatuur Verzekering 373 Dossier inzake de algemene voorwaarden waaronder aan ambtenaren van de gemeente hypothecaire geldleningen kunnen worden verstrekt, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1885 Oude signatuur Bevordering vakbekwaamheid, scholing 374 Dossier inzake de verordening tegemoetkoming in de studiekosten, 1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 282 Oude signatuur 375 Dossier inzake het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 832 Oude signatuur 361 Dossier inzake vaststelling van de studiefaciliteitenverordening, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1892 Oude signatuur 376 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening studiefaciliteiten, 1974-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1243 Oude signatuur 377 Dossier inzake de deelname aan de bestuursacademie Zuid-Holland, 1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1914 Oude signatuur 378 Dossier inzake de deelname aan het Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst (CIVOB), 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1915 Oude signatuur Economische en rechtspositie Eigendom en bezit Objectdossiers onroerende gemeente-eigendommen Algemeen 379 Dossier inzake het onderzoek naar de bestemmingsmogelijkheden van de gemeentelijke gebouwen Dorpsstraat 27 en 49, Groene Kruisgebouw, Gereformeerde Kerk en Prinses Wilhelminastraat 2, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 431 Oude signatuur Dorpsstraat 594 Dossier inzake het pand Dorpsstraat 27 - voormalig bejaardentehuis Rijnzicht, 1971-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 814 Oude signatuur Prins Bernhardstraat 380-382 Dossiers inzake het winkelpand met woning Prins Bernardstraat 25 en 27, 1964-1977 3 omslagen 380 1964-1967, aankoop en verbouwing tot postkantoor met woning Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 201 Oude signatuur 381 1965-1975, verhuur aan de P.T.T. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 810 Oude signatuur 382 1971-1977, verkoop aan de P.T.T. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 615 Oude signatuur Prinses Wilhelminastraat 608-609 Dossiers inzake de scholendépendance Prinses Wilhelminastraat 2, 1971-1977 2 omslagen 608 1971-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 817 Oude signatuur 609 1977, o.a verhuur gedeelte gebouw Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 826 Oude signatuur Verkrijging en verlies 1111-1112 Dossiers inzake de vaststelling van het gebied in het kader van de Wet agrarisch grondverkeer, KB d.d. 16-01-1984, 1983-1984 2 omslagen 1111 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1446 Oude signatuur 1112 1983-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1447 Oude signatuur Aankoop 383 Dossier inzake aankoop van grond van diverse eigenaren ten behoeve van de woningbouw en sanering, 1949-1959, t.w.: - een perceel weiland kadastraal sectie B nr. 663 en een perceelsgedeelte water, kadastraal sectie B nr. 2439 (ged), van mw. C.M.J. de Graaf-Oppelaar, 1949; - een perceel weg en berm, kadastraal sectie A nr. 743, en een perceel grond, kadastraal sectie A nr. 1223, van A. Leenheer, 1950; - een gedeelte tuinveld, boomgaard en water nabij de Pr. Wilhelminastraat, kadastraal sectie B nr. 2469 (ged), van W. van der Meijden, 1954; - enige percelen weiland nabij de Kon. Julianastraat, kadastraal sectie B nrs. 665, 666, 667, 668, 669, 670 en 2489 van C.M.J. de Graaff-Oppelaar, 1954; - percelen weiland en water in de Hoogewaardse polder, kadastraal sectie B nrs. 1291, 1886, 2002 en 2505, van R. Dorrepaal, A. van der Bijl en A. van Graafeiland, 1956; - 95 m2 grond nabij de Pr. Wilhelminastraat, kadastraal sectie B nr. 2552 (ged) en 2551 (ged), van W. van der Meijden, 1958-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 303 Oude signatuur 384 Dossier inzake aankoop van grond van diverse eigenaren, 1962-1963, t.w.: - het woonhuis met erf, tuin en opstallen, Hoogewaard 24, kadastraal sectie B nrs. 2211 (ged) en 2212, van W.Th. Moerman en A. Leenheer, 1962; - Ruiling van grond met D. Leenheer: over te nemen 2 perceelsgedeelten grond, kadastraal sectie B nrs. 2504 (ged) en 2556 (ged), tegen een perceel grond gelegen achter zijn woonhuis, Hoogewaard 68, kadastraal se3ctie B nr. 2505 (ged), 1962; - percelen weiland met water, kadastraal sectie B nrs. 1496, 1713, 1895, 2363, 2507 en 2508, van mw. C.M.J. Oppelaar, 1963, alsmede pachtontbindingsovereenkomst met H. Lekx, 1963 - een perceel weiland ten oosten van de Dr. Vlaanderenlaan, kadastraal sectie B nr. 2506, van P.G.J. Smit. 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 304 Oude signatuur 385 Dossier inzake aankoop van percelen grond, 1966-1972, t.w.: - percelen weiland met water, kadastraal sectie B nrs. 712, 716, 726, 727, 728, 1622, 1823, 1892, 1893, 1894, 2066 en 2511, van C.M.J. Oppelaar, 1966-1968, alsmede pachtontbindingsovereenkomst met H. Lekx, 1968 en recht van uitpad en erfafscheiding, enz., 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 305 Oude signatuur 386 Akte van aankoop van van het gedeelte slot, dam en wegberm voor het raadhuis, kadastraal sectie A nrs. 350 en 351, van de familie Sijthoff, 1934 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 387 Akte van aankoop van een perceel openbare weg, deel uitmakend van de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2083 en een perceel grond, kadastraal sectie B nr 1313 (ged), van de Fa. Lekx & Zn., alsmede het herstellen van de terreinafscheiding, 1950, 1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 388 Dossier inzake aankoop van een perceel grond, kadastraal sectie B nr. 2416, van de Stichting Gebouw voor Christelijke Belangen, 1953-1954 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 389 Dossier inzake aankoop van percelen weiland en water ten oosten van de Dr. Vlaanderenlaan, kadastraal sectie B nrs. 2358, 2361, 681 (ged) en 682 (ged), van M. van Egmond en D. Falkena, ten behoeve van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1962-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 390 Dossier inzake aankoop van het voormalige spaarbankgebouw met aanbehoren, erf, tuin en grond, Dorpsstraat 59, kadastraal sectie A nr. 1265, van de Nutsspaarbank Koudekerk-Hazerswoude, 1968-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 391 Akte van aankoop op een openbare veiling van de buitenplaats Bydorp met koetshuis, , verder getimmerte, tuin en erf, aan de Dorpsstraat, kadastraal sectie A nr. 1127, 1933 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 392 Dossier in zake aankoop van een perceel weiland met water en opstallen, Lagewaard 18, kadastraal sectie B nr. 3129, van J.D. Reijneveld, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 358 Oude signatuur 393 Dossier inzake aankoop van het pand Hoogewaard 1A, kadastraal sectie B nr. 2664, van de Stic hting Gebouw voor Christelijke Belangen, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 359 Oude signatuur 394 Dossier inzake aankoop van het pand Hoogewaard 27, kadastraal B 3131, van K. Kasteel, het pand Hoogewaard 28, kadastraal B 3132, van D.J. van der Heiden, het pand Hoogewaard 29, kadastraal B 3133, van G.W. van Dokkum en het pand Hoogewaard 30, kadastraal sectie B nr. 2986, van de Fa. J. Blijleven, alsmede sloop van de panden, 1969-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 360 Oude signatuur 395-399 Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren ten behoeve van de aansluiting van het fietspad Hondsdijk, 1979-1980 5 omslagen 395 1979-1980, H.J.M. Bezuijen, Hondsdijk 20 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 918 Oude signatuur 396 1979-1980, J. Westmaas Sr. te Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 958 Oude signatuur 397 1979-1980, M.W. de Leeuw, Hoogewaard 5 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 940 Oude signatuur 398 1980, Bouw- en Handelmij. De Rijnstreek te Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 957 Oude signatuur 399 1980, A. Jongerbloed, Hondsdijk 15 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 931 Oude signatuur 400 Dossier inzake aankoop van perceeltjes grond en water aan de Bedrijfsstraat van N.V. Hekman (kadastraal sectie B nr. 2988 (ged)) en van A. Leenheer (kadastraal sectie B nr. 2956 (ged)), 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 454 Oude signatuur 401 Dossier inzake aankoop van een strook grond aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2815 (ged), van J. Colijn, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 520 Oude signatuur 402 Dossier inzake aankoop van perceel Dorpsstraat 64, kadastraal sectie A nr. 1176, van de fam. Dool, 1973-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 520 Oude signatuur 403 Dossier inzake aankoop van het garagebedrijf met kantoor, erf en grond, Hoogewaard 122a, kadastraal sectie B nrs. 2599 en 2786, van Gebr. Molema, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 520 Oude signatuur 404 Dossier inzake aankoop van een perceel grond aan de Brugstraat, kadastraal gem. Hazerswoude sectie B nr. 1752, van A. Dorrepaal, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 520 Oude signatuur 405 Dossier inzake aankoop van enige percelen weiland en water, Hoogewaard 127, kadastraal sectie B brs. 768, 770, 1308, 1309 en 1482, van R. Dorrepaal, 1971-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 521 Oude signatuur 406 Dossier inzake aankoop van de boerderij Ridder-hofstede Den Toll, lagewaard 44, met percelen weiland en water, in de Hoogewaardse Polder, kadastraal sectie B nrs. 1298, 733, 1553, 1554, 1428 (ged), 1620 (water), 1301, 1304, 748, 1483, 3207 (ged), 1664, 1556 (ged), 1555, 751, 1410, 2600 (ged) en 1559, van J. Rijlaarsdam, 1969-1974, alsmede enige eigendomsakten, in bruikleen gegeven aan D. van Tol te Amsterdam 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 522 Oude signatuur 407 Dossier inzake aankoop van een perceel grond met bedrijfsgebouw aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2502, van F. Jongeneel, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 603 Oude signatuur 408 Dossier inzake aankoop van gronden ten behoeve van de reconstructie van het Middengebied, o.a. chronologisch overzicht van een aantal activiteiten rondom het reconstructieplan Middengebied, perikelen met taxateur Vellekoop en transportakten aankoop 7 garageboxen door G. Zwaan c.s., 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 604 Oude signatuur 409 Dossier inzake aankoop van een perceel bedrijfsterrein met opstallen, gelegen tussen de Hoogewaard en het Achterom, kadastraal sectie B nr. 2780 (ged), van W. van der Meijden, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 638 Oude signatuur 410 Dossier inzake aankoop van een perceel bedrijfsterrein met opstallen aan en nabij de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2987 (ged), van J. Noordam B.V., 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 765 Oude signatuur 411 Dossier inzake aankoop van 36 garageboxen aan het Achterom, kadastraal sectie B nr. 3385, van J. Vroom te Glimmen, 1973-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 766 Oude signatuur 412 Dossier inzake aankoop van een perceel bedrijfsterrein met opstallen, gelegen tussen de Hoogewaard en het Achterom, kadastraal sectie B nrs. 3386 en 2957, van Fa. A. Leenheer en Zn., 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 767 Oude signatuur 413 Dossier inzake de kwestie A. van der Meijden versus J. Noordam inzake het betalen van een restant koopsom ad Fl. 140.000,00, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 827 Oude signatuur 414 Dossier inzake aankoop van diverse percelen weiland in de Hoogewaardse polder, kadastraal sectie B nrs. 890, 2222, 844, 820-828, 816, 817 en 3416 (ged), van de fam. R. Dorrepaal, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 923 Oude signatuur 415 Dossier inzake aankoop van percelen grond aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nrs. 2965 en 2249 (ged), van B.V. Coördinatiebouw te Naarden, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 919 Oude signatuur 416 Dossier inzake aankoop van het perceel Hoogewaard 157, kadastraal sectie B nr. 3215, van K. van Burik, 1981-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 920 Oude signatuur 417 Dossier inzake rijkssteun voor de aankoop van grond in het Middengebied, 1976-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 925 Oude signatuur 418-419 Dossiers inzake aankoop van grond aan de Hondsdijk ten behoeve van de aanleg van een picknickplaats, 1979-1981 2 omslagen 418 1979-1981, J.N. Kloot, Hondsdijk 7a Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 937 Oude signatuur 419 1980-1981, P. Corts, Hondsdijk 8 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 921 Oude signatuur 420 Dossier inzake aankoop van een perceel grond met opstallen aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nrs. 2221 en 2975 (ged), van Gebr. den Hollander, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 928 Oude signatuur 421 Dossier inzake de aankoop van een perceel grond met opstallen in het Middengebied, kadastraal sectie B nr. 3439 (ged), van D. Leenheer, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 939 Oude signatuur 422 Dossier inzake aankoop van een perceel grond met opstallen, kadastraal sectie B nr. 2870 (ged), van W. van Veen, 1977-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 954 Oude signatuur 423 Dossier inzake aankoop van het woonhuis Hoogewaard 155, kadastraal sectie B nr. 3216, van P.J.M. van Velzen, 1981-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 955 Oude signatuur 424 Dossier inzake de aankoop van delen van de panden Hoogewaard 169-177 met ondergrond, alsmede 3 percelen grond aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nrs. 3765 (ged) en 2435 (ged), van F.P. Bos en Zoon Vastgoed B.V., 1981-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1182 Oude signatuur 425 Dossier inzake aankoop van het bedrijfscomplex Dorpsstraat 72, kadastraal sectie A nrs. 432 en 1155, van Fa. G. van der Bijl Azn, 1978-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1183 Oude signatuur 426 Dossier inzake aankoop van een perceelsgedeelte grond langs de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2344 (ged), van Meerburg Beheer B.V., 1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1186 Oude signatuur 427 Dossier inzake aankoop een perceel weg, berm en water met de brughoofden en brugdek, kadastraal sectie B nrs. 536 (ged) en 537 (ged), van Mr. Th.O. Vreugdenhil, 1980-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1187 Oude signatuur 428 Dossier inzake aankoop van een perceel grond aan de Lagewaard (Schinkeldijk), kadastraal sectie B nr. 3219 (ged), van Jansen Rijpwetering B.V., 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1448 Oude signatuur 429 Dossier inzake aankoop van een perceel grond en water nabij de Lagewaard, kadastraal sectie B nr. 3746 (ged), van A. Maurits, 1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1452 Oude signatuur Verkoop Algemeen 431 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring van de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond, 1974-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1454 Oude signatuur 538 Dossier inzake verkoop van stroken grond ten behoeve van de groenvoorziening naast en aan de bewoners van Dorpsstraat 72, De Tas 28, Van Klaverenplantsoen 2, Kievitlaan 1, Reigerlaan 15, Reigerlaan 16, Kerklaan 85 en Ridderhoflaan 39, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1457 Oude signatuur 539 Dossier inzake verkoop van stroken grond, kadastraal sectie B nrs. 3899 (ged) en 3914 (ged), aan de bewoners van het W. van Vegtenplantsoen 1-6 en Kerklaan 2-10, 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1458 Oude signatuur Energiebedrijf Rijnland 510 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan Energiebedrijf Rijnland, 1977-1981, t.w.: - een perceel grond aan De Tas, kadastraal sectie B nr. 3451 (ged), 1978-1979; - een perceel grond aan De Boomgaard, kadastraal sectie B nr. 3517 (ged), 1977-1981; - een perceel grond aan de Weidedreef, kadastraal sectie B nr. 3612 (ged), 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 962 Oude signatuur 541 Dossier inzake verkoop van een perceel grond nabij Van Klaverenplantsoen 2, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan Energiebedrijf Rijnland, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1461 Oude signatuur 542 Dossier inzake verkoop van grond langs de noordgevel van Ridderhoflaan 80, kadastraal sectie B nr. 3948 (ged), aan Energiebedrijf Rijnland, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1462 Oude signatuur Woningbouwvereniging Goed Wonen 439 Dossier inzake verkoop van bouwgrond aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1947-1969, t.w.: - een perceel weiland, kadastraal sectie B nr. 2438 (ged), 1947; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 663 (ged) en 2438 (ged), 1950; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 663 (ged) en 2438 (ged), 1951; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 663 (ged) en 2438 (ged) en 2469 (ged), 1953; - perceel bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 2469 (ged), 1954; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2557 en 2558, 1958; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2559 (ged) en 2650 (ged), 1960; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2559 (ged) en 2560 (ged), 1961; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2559 (ged) en 2560 (ged), 1961; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2615 (ged), 2505 en 2506 (ged), 1962; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie b nrs. 2505, 2506 en 2507 (allen ged.), 1963; - een perceel bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 2642 (ged), 1964; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B.nrs. 2507 (ged) en 2508 (ged), 1964; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 713 (ged), 1966; - perceel bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 1895, 1968; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2950 (ged) en 2951 (ged), 1968; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 2066, 2511 (ged), 2066 (ged) en 3120 (ged), 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 314 Oude signatuur 440 Dossier inzake verkoop van bouwgrond aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1970-1975, t.w.: - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 1298 (ged) en 773 (ged), 1970; - perceeltje grond om niet, kadastraal sectie B nr. 2847 (ged), 1970; - perceel bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 3206 (ged), 1971; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 751, 1555, 2600 en 3207 (allen ged.), 1974; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 1555, 3206 en 3207 (allen ged.), 1973; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 768, 3364, 1551 en 751 (allen ged.), 1975; - percelen bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 770, 768 en 3364 (allen ged.), 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 526 Oude signatuur 506 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan De Boomgaard voor de bouw van 30 woningen, kadastraal sectie B nr. 3517 (ged), aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1978-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 824 Oude signatuur 514 Dossier inzake verkoop van strookjes grond achter de woningen De Deel 70-88, kadastraal sectie B nr. 3623 (ged). aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1981-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 966 Oude signatuur 525 Dossier inzake verkoop van een perceel grond met opstallen, Scholenhoek, tussen de Koningin Julianastraat en de Prins Bernhardstraat, voor de bouw van 21 woningwetwoningen, kadastraal sectie B nrs. 2604 (ged) en 3518 (ged), aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1193 Oude signatuur 543 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan het Van Klaverenplantsoen en het Burgemeester De Herderplantsoen, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1468 Oude signatuur 544 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan het Burgemeester Swaanplantsoen en het Van Klaverenplantsoen, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1463 en 1470 Oude signatuur 549 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van 7 woningwetwoningen aan het Burgemeester Swaanplantsoen, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan woningbouwvereniging Goed Wonen, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1469 Oude signatuur 5-Meistraat 444 Dossier inzake verkoop van bouwgrond voor de bouw van 6 premiewoningen aan de 5 -Meistraat, kadastraal sectie B 2506 (ged) en 2507 (ged), aan Fa. Van der Velden en de Jong te Leiderdorp, 1963-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur Achterom 494 Dossier inzake verkoop van een perceel grond nabij het Achterom voor de bouw van een woning annex werkplaats, kadastraal sectie B nr. 3517 (ged), aan J. Noordam B.V. voor doorverkoop aan M.J. Schellingerhout, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 791 Oude signatuur 496 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan het Achterom, kadastraal sectie B nr. 3280 (ged), aan Gebr. Smit, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 794 Oude signatuur Artesiaplantsoen 445 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van 1 woning aan het Artesiaplantsoen, kadastraal sectie B nr. 2615 (ged), aan P. de Jong, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 446 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan het Artesiaplantsoen, kadastraal sectie B nr. 2642 (ged), aan F. den Hertog, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 447 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van 1 woning aan het Artesiaplantsoen, kadastraal sectie B nr. 2615 (ged), aan G.J. van Herden te Den Haag, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 448 Dossier inzake verkoop van bouwgrond aan het Artesiaplantsoen voor de bouw van 8 woningen, kadastraal sectie B nr. 2589 (ged), aan A.A. Smits te Leiden, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 523 Dossier inzake verkoop van perceeltjes grond aan het Artesiaplantsoen, kadastraal sectie B.nrs. 2488 (ged) en 2952 (ged), aan C. den Hertog, Artesia plantsoen 3 en J. Bijleveld, Artesiaplantsoen 5, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1189 Oude signatuur Beneluxstraat 449 Dossier inzake verkoop van bouwgrond voor de bouw van 5 premiewoningen aan de Beneluxstraat, kadastraal sectie B nrs. 2506 (ged) en 2507 (ged), aan Fa. Van der Velden & de Jong te Leiderdorp, 1963-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur De Boomgaard 492 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van 60 woningen (De Boomgaard), kadastraal sectie B nrs. 2780, 3386, 2956, 2987, 2502, 2957 en 3439 (allen ged.), aan woningstichting Centraal Nederland, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 742 Oude signatuur 559 Dossier inzake verkoop van kavel bouwgrond De Boomgaard 58, kadastraal sectie B nr. 3712 (ged), aan J. Verhorst, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1480 Oude signatuur Burgemeester de Herderplantsoen 536 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van 4 premie-C cascowoningen aan het Burgemeester de Herderplantsoen, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan de Stichting Casco Koudekerk, 1988-1992 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1455 Oude signatuur 553 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van 5 premie A-woningen en 10 premie C-woningen, Burgemeester de Herderplantsoen 1-29, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan De Raad Beheer B.V., 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1474 Oude signatuur 554 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond voor de bouw van vrije sectorwoningen aan het Burgemeester de Herderplantsoen, kadastraal sectie B nrs. 3086 (ged) en 3974 (ged), aan De Raad Beheer B.V., 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1475 Oude signatuur 555 Dossier inzake verkoop van 17 kavels bouwgrond, Burgemeester de Herderplantsoen 32-52 en Van Klaverenplantsoen 2-12, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan De Raad Beheer B,.V., 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1476 Oude signatuur 556 Dossier inzake verkoop van 11 kavels bouwgrond, Burgemeester de Herderplantsoen 10-30, kadastraal sectie B.nr. 3974 (ged), aan De Raad Beheer B.V., 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1477 Oude signatuur Burgemeester Swaanplantsoen 550 Dossier inzake verkoop van grond voor de bouw van 6 premie-A woningen en 4 VSEB-woningen aanhet Burgemeester Swaanplantsoen, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan Meerburg B.V., 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1471 Oude signatuur 551 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van 5 premie A-woningen, Burgemeester Swaanplantsoen 17-25, kadastraal sectie B nr. 3974 (ged), aan De Raad Bouw B.V. te Katwijk, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1472 Oude signatuur 552 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van 7 premie A-woningen, Burgemeester Swaanplantsoen 62-74, kadastraal sectie B nr. 4237 (ged), aan De Raad Bouw B.V., 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1473 Oude signatuur De Deel 529 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan De Deel, kadastraal sectie B nr. 3730 (ged), aan ir. P.H. Vilé, De Deel 4 (ca. 96 m2), 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1197 Oude signatuur 531 Dossier inzake verkoop van een perceel grond van ca. 65 m2 aan De Deel, kadastraal sectie B nr. 3730 (ged), aan G. Kooiman, De Deel 6, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1199 Oude signatuur Den Tollstraat 533 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan de Den Tollstraat, kadastraal sectie B nrs. 3429 (ged) en 3484 (ged), aan C. de Lange, S. Post en G.J.H.M. Keijzers-Slaats, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1201 Oude signatuur Dorp-Oost 457 Dossier inzake verkoop van 40 kavels bouwgrond in bestemmingsplan Dorp-Oost, kadastraal sectie B nrs. 712, 2066, 2577, 2510 en 2511 (allen ged .), aan N.V. Delf- en Schieland, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 471 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp Oost, kadastraal sectie B nr. 2564 (ged), aan Fa. Radix en Veerman, 1961-1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 476 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 751 (ged) en 3207 (ged), aan ir. P.H. Vilé, 1974-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 477 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 770 (ged) en 768 (ged), aan J. Lekx, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 478 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 768 (ged) en 3364 (ged), aan A.J.M. Maurits, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 479 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 770. 768 en 3364 (allen ged.), aan J.Th. Franken, 1974-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 480 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 751, 3364 en 3365 (allen ged.), aan J. Noordam B.V., 1974-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 481 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost III, 1970-1971, t.w.: - aan N.V. Delf- en Schieland 5530 m2 bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 727 (ged) en 728 (ged); - aan A. Leenheer, 810 m2 bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 727 (ged); - aan J. Noordam, 2002 m2 bouwgrond, kadastraal sectie B nr. 727 (ged); - aan N.V. Grootstad, 10122 m2 bouwgrond, kadastraal sectie B nrs. 726, 728, 733, 1298, 1553, 1554 en 1694 (allen ged.) 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 518 Oude signatuur 485 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nr. 3451 (ged), aan Woningstichting Centraal Nederland te Vreeswijk voor de bouw van 40 woningen en 7 garages, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 640 Oude signatuur 486 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV, kadastraal sectie B nrs. 1309, 770, 768, 1555 en 3207 (allen ged.), aan Grootstad B.V., 1973-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 641 Oude signatuur Dorpsstraat 432 Dossier inzake verkoop van de onderwijzerswoning Dorpsstraat 59, kadastraal sectie A nr. 1231, aan de Nutsspaarbank Koudekerk-Hazesrwoude, 1955 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 441 Dossier inzake verkoop van het pand Dorpsstraat 46, kadastraal sectie A nr. 1213, aan F.W.M. Nijssen te Leiden, 1964-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 312 Oude signatuur 487 Dossier inzake overdracht van de voormalige begraafplaats achter de Hervormde Kerk, kadastraal sectie A nrs. 958 en 1264, aan de Hervormde gemeente, alsmede vestiging erfdienstbaarheid ten laste van perceel 1264 ten behoeve van het aangrenzend perceel Dorpsstraat 59, 1971-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 688 Oude signatuur 498 Dossier inzake verkoop van een perceeltje grond naast Dorpsstraat 63, kadastraal sectie A nr. 1175 (ged) aan P.C. Heemskerk, alsmede intrekking van het raadsbesluit in 1979, 1976-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 796 Oude signatuur 508 Dossier inzake verkoop van een perceel grond naast Diorpsstraat 66, kadastraal sectie A nrs. 1107 (ged) en 1175 (ged), aan A. van der Meijden, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 960 Oude signatuur 509 Dossier inzake verkoop van het perceel grond met opstallen Dorpsstraat 27, kadastraal sectie A nr. 1125 (ged), aan Elektrotechnisch Bureau A. Hogenes B.V., 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 961 Oude signatuur 524 Dossier inzake verkoop van het woonhuis met garage, tuin, erf en grond, Dorpsstraat 68 (voormalige ambtswoning van de burgemeester), kadastraal sectie A nrs. 1457 (ged) en 1461 (ged), aan J. van Wijk te Alphen aan den Rijn, alsmede vestiging van een zakelijk recht voor rioleringswerken ten laste van genoemde percelen, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1190 Oude signatuur 526 Dossier inzake verkoop van een perceel grond langs de Dorpsstraat, kadastraal sectie A nrs. 1155, 432 en 1175 (ged), aan Linstra B.V., 1983-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1194 Oude signatuur 527 Dossier inzake verkoop van het perceel Dorpsstraat 57, kadastraal sectie A nr. 1286 (ged), aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Koudekerk aan den Rijn-Hazerswoude Rijndijk, 1981-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1195 Oude signatuur 558 Dossier inzake verkoop van het monumentale Bouwhuis met onder- en omliggende grond aan de Dorpsstraat, kadastraal sectie A nrs 432 en 1457 (ged), aan E. Verdoold, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1479 Oude signatuur 560 Dossier inzake verkoop van het perceel grond naast Dorpsstraat 70, kadastraal sectie A nr. 1155 (ged), aan Bouwbedrijf Woubrugge B.V., 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1481 Oude signatuur Europasingel 450 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Europasingel, kadastraal sectie B nrs. 713 (ged) en 2837 (ged), aan N.V. C.J. van der Lely, 1966-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 473 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwterrein aan de Europasingel, kadastraal sectie B nrs. 2066 (ged) en 3120 (ged), aan de stichting Bejaardenwoningen Koudekerk, 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 413 Oude signatuur 540 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de entree van bejaardencentrum Rhyndael aan de kant van Nieuw-Poelgeest, kadastraal sectie B nr. 3946 (ged), aan Stichting Bejaardenzorg Koudekerk/Hazerswoude, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Europasingel en Van Poelgeestlaan 452 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond aan de Europasingel en de Van Poelgeestlaan, kadastraal sectie B nrs. 2506 (ged) en 2507 (ged), aan Fa. Van der Velden en de Jong, 1963-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur Hondsdijk 453 Dossier inzake verkoop van 2 kavels bouwgrond voor de bouw van 2 woningen aan de Hondsdijk, kadastraal sectie A nr. 1223 (ged), aan T.P. van Vegten resp. D. Bijleveld, 1954 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 454 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van een woonhuis aan de Hondsdijk, kadastraal sect A nr. 1233 (ged), aan J. van Nieuwenhuyze, 1955-1956 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 515 Dossier inzake verkoop van het perceel Hondsdijk 51, kadastraal sectie A nr. 1162 (ged), aan W. Zandbergen, 1975-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 967 Oude signatuur Hondsdijkse Polder 507 Dossier inzake verkoop van percelen weiland en water in de Hondsdijkse polder voor de aanleg van een fietspad, kadastraal sectie A nrs. 516-519, 522, 829, 830 en 1398 (allen ged.), aan de provincie Zuid-Holland, 1980-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 959 Oude signatuur Hoogewaard 442 Dossier inzake verkoop van de dokterswoning Hoogewaard 4, kadastraal sectie B nr. 2226, aan Dr. H.A. Blaauwendraad, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen ex inv.nr. 312 Oude signatuur 443 Dossier inzake verkoop van het post- en telegraafkantoor met woning, erf, tuin en schuur, Hoogewaard 5, kadastraal sectie B nr. 2227, aan M.W. de Leeuw, 1964-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 312 Oude signatuur 455 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond voor de bouw van 8 woningen met garage aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nrs. 2506 (ged) en 2507 (ged), aan bouwbedrijf Meerburg te Leiderdorp, 1963-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 456 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwterrein, hoek Hoogewaard/Dr. Vlaanderenlaan, kadastraal sectie B nrs. 2501, 2505 en 2506 (allen ged.), aan de Steenkolen-Handelsvereniging N.V., 1962-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 474 Dossier inzake verkoop van een perceel grond achter het voormalige post- en telegraafkantoor aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2664 (ged), aan de Staat der Nederlanden, 1973-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 487 Oude signatuur 484 Dossier inzake verkoop van het perceel Hoogewaard 42, kadastraal sectie B nr. 2780 (ged), aan W. van der Meijden B.V., 1976-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 639 Oude signatuur 493 Dossier inzake verkoop van strookjes grond voor de verbreding van de uitrit, kadastraal sectie B nr. 3517 (ged), aan J.W. Domburg, Hoogewaard 37, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 769 Oude signatuur 497 Dossier inzake verkoop van een garage met ondergrond aan de Hoogewaard naast perceel Hoogewaard 4, kadastraal sectie B nr. 2634 (ged) aan H.A. Blaauwendraad, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 795 Oude signatuur 499 Dossier inzake verkoop van een perceeltje grond van ca. 12 m2 aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2634 (ged), aan J.M.A. Mens, alsmede opheffing van erfdienstbaarheid van weg, 1977-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 797 Oude signatuur 516 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Hoogewaard, voor de bouw van 6 woningen, kadastraal sectie B nrs. 2249 en 2965, aan G.G. Arendse, J. Burggraaf, G. de Wit, A. Vergunst, A.H. van Lieshout en O.E. Ketel, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 968 Oude signatuur 517 Dossier inzake verkoop van een perceel grond met opstallen aan de Hoogewaard voor de bouw van 8 premiekoopwoningen, kadastraal sectie B nr. 2870 (ged), aan R.W. van Eijgen, G.C. van Veen, W. van Veen, D.P. de Vogel, P.J.M. van Velzen, J.L. Plasmeijer, K. van Burik en A. de Jong en W.G. Ykema, 1982-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 969 Oude signatuur 518 Dossier inzake verkoop van een perceel grond, plaatselijk te nummeren Hoogewaard 80, kadastraal sectie B nrs. 2221 (ged) en 2975 (ged), aan A. de Brewe en M. van Vegten, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 970 Oude signatuur 519 Dossier inzake verkoop van eeen perceel grond, Hoogewaard 78, kadastraal sectie B nrs. 2221 (ged) en 2975 (ged), aan A.G. van 't Hoff, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 971 Oude signatuur 520 Dossier inzake verkoop van een perceel grond, Hoogewaard 76, kadastraal sectie B nrs. 2221 (ged) en 2975 (ged), aan R.C. de Vogel, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 972 Oude signatuur 521 Dossier inzake verkoop van een perceel grond, Hoogewaard 82, kadastraal sectie B nrs. 2221 (ged) en 2975 (ged), aan D. Huisman, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 973 Oude signatuur 530 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nr. 2624 (ged), aan Latuco v.o.f. te Koudekerk, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1198 Oude signatuur 534 Dossier inzake verkoop van een perceel grond, gelegen tussen de percelen Hoogewaard 4 en 6, kadastraal sectie B nr. 3708 (ged), aan G. Swaan te Nieuwegein, 1984-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1202 Oude signatuur Koningin Julianastraat 437 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van een kleuterschool aan de Kon. Julianastraat, kadastraal B nr. 2603, aan de Vereniging voor Christelijk Fröbelonderwijs voor Koudekerk en Hazerswoude (Rijndijk), 1961-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 313 Oude signatuur Kerklaan 458 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor 4 bungalows aan de Kerklaan, kadastraal sectie B nr. 2649 (ged), aan H. Korswagen & Zoon te Leiden, 1964-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 459 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Kerklaan, kadastraal sectie B nr. 2680 (ged), aan W. Wols te Spijkenisse, 1965-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur 488 Dossier inzake verkoop van een perceel grond hoek Kerklaan/Weidedreef, kadastraal sectie B nr. 3451 (ged), aan J. van der Hoeven, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 713 Oude signatuur 512 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Kerklaan, kadastraal sectie B nrs. 3706 (ged) en 3429 (ged), aan Stichting Vrijetijdscentrum De Ridderhof, 1982-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 964 Oude signatuur 537 Dossier inzake verkoop van 4 kavels bouwgrond voor vrije sectorwoningen op de hoek Kerklaan/Willem de Zwijgerlaan, kadastraal sectie B nrs. 3974(ged) en 3086 (ged), aan De Raad Bouwontwikkeling B.V. te Katwijk, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1456 Oude signatuur Van Klaverenplantsoen 545 Dossier inzake verkoop van twee percelen bouwgrond, Van Klaverenplantsoen 5 en 7, kadastraal sectie B nr. 4237 (ged), aan J.A.J. van der Post resp. J.S. van der Haas, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1464 Oude signatuur 546 Dossier inzake verkoop van een perceel grond, Van Klaverenplantsoen 3, kadastraal sectie B nr. 4237 (ged), aan H. Oost, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1465 Oude signatuur 547 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond, Van Klaverenplantsoen 1, kadastraal sectie B nr. 4237 (ged), aan Th.W.M. Hoekstra, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1466 Oude signatuur 548 Dossier inzake verkoop van 10 kavels bouwgrond, Van Klaverenplantsoen 1-11 en Burgemeester Swaanplantsoen 9-15, kadastraal sectie B nr. 3975 (ged), aan Meerburg B.V., 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1467 Oude signatuur Lagewaard 430 Dossier inzake verkoop van een perceel grond en water naast perceel Lagewaard 29, kadastraal sectie B.nr. 3912 (ged), aan E.J. van Zonneveld, 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 434 Dossier inzake verkoop van een stroken grond en water in de Lagewaard, kadastraal sectie B nrs. 2538, 1999, 1652 en 2002 (allen ged.), aan D. Reijneveld JDzn, 1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 311 Oude signatuur 435 Dossier inzake verkoop van een strook water, deel uitmakend van de Lagewaardse Wetering, kadastraal sectie B nr. 2562 (ged), aan J.D. Reijneveld, 1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 311 Oude signatuur 436 Dossier inzake verkoop van het woonhuis met slachtplaats, tuin, erf en grond, Lagewaard 12 en 13, kadastraal sectie B nrs. 2285 en 2286, aan R. van Varik, 1960-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 312 Oude signatuur 482 Dossier inzake verkoop van Ridderhofstad "Den Toll", Lagewaard 44, kadastraal sectie B nrs. 1301 (ged), 3207 (ged), 1559 en 1410, aan M.M.T. Vreugdenhil - Veldhuijzen van Zanten, 1977 1 omslag inv.nr. 616 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 495 Dossier inzake verkoop van een perceel grond van ca. 70m2 aan de Lagewaard, kadastraal sectie B nr. 2363 (ged), aan Noordam B.V., 1975-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 793 Oude signatuur Lage Rijndijk 433 Dossier inzake verkoop van een perceel grond naast de Algemene begraafplaats, kadastraal sectie B nr. 2267 (ged), aan de Staat der Nederlanden, alsmede vestiging van erfdienstbaarheid van weg- en kabellegging ten laste van perceel kadastraal sectie B nr. 1955, 1938 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 311 Oude signatuur Meerwijckstraat 438 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwterrein, ten noorden van de Meerwijckstraat, kadastraal sectie B nrs. 2507 (ged) en 2508 (ged), aan het Apostolisch Genootschap te Amsterdam, 1966-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 313 Oude signatuur Van Poelgeestlaan 467 Dossier inzake verkoop van 8 percelen bouwterrein aan en nabij de Van Poelgeestlaan, kadastraal sectie B nrs. 2820, 2821, 2824, 2825, 2826, 2827, 2830 en 2831, aan Fa. Van der Velden en de Jong, 1965-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 468 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Van Poelgeestlaan, kadastraal sectie B nrs.702 (ged) en 703 (ged), aan C.J. van Oost te Tholen, 1964-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 469 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond ten oosten van de Van Poelgeestlaan, kadastraal sectie B nrs. 2654, 2508 en 2655 (allen ged.), aan N.V. Grootstad XII, 1961-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur Prins Bernhardstraat 460 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Prins Bernhardstraat, kadastraal sectie B nr. 2615 (ged), aan Gebrs. Smit te Koudekerk aan den Rijn, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur 461 Dossier inzake verkoop van twee percelen bouwgrond aan de Prins Bernhardstraat, Prinses Margrietstraat, Kerklaan en Prinses Marijkestraat, kadastraal sectie B nrs. 2589 (ged) en 2564 (ged), aan Fa. Van der Velden en de Jong te Leiderdorp, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur 462 Dossier inzake verkoop van een strook plantsoen naast de woning Prins Bernhardstraat 34, ten behoeve van een uitrit voor de garage, kadastraal sectie B nr. 2615 (ged), aan H.J. Eradus, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur 463 Dossier inzake verkoop van een perceel grond voor de bouw van 4 winkels met bovenwoning aan de Prins Bernhardstraat, kadastraal sectie B nr. 2462 (ged), van Fa. Van der Velden en de Jong, 1962-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur 472 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Prins Bernhardstraat, kadastraal sectie B nr. 3120 (ged), aan de vereniging voor Christelijk kleuteronderwijs voor Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 362 Oude signatuur 511 Dossier inzake verkoop van een strook grond aan de Prins Bernhardstraat, kadastraal sectie B nr. 3222 (ged), aan de Rabobank, 1980-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 963 Oude signatuur Prins Margrietstraat 464 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond aan de Prinses Margrietstraat, kadastraal sectie B nr. 2559 (ged), aan C.M. Oppelaar, T. Roeloffs, P.C. Captein, L. de Knegt en N.V. Nederlandse Spanbeton Mij, 1959-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur Prinses Wilhelminastraat 465 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Prinses Wilhelminastraat, kadastraal sectie B nr. 2551 (ged), aan L. de Wit te Koudekerk, 1957-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur 466 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Prinses Wilhelminastraat, kadastraal sectie B nr. 2559 (ged), aan Chr. en T.R. Smit, 1959-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 318 Oude signatuur Ridderhoflaan 522 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan de Ridderhoflaan, kadastraal sectie B nr. 3429 (ged), aan C. Niemandsverdriet, A. Miedema, L. Everts en Th.G.J. Kooter, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1188 Oude signatuur 532 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Ridderhoflaan, kadastraal sectie B nr. 3429 (ged), 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1200 Oude signatuur Lokatie Scholenhoek (tussen Prins Bernhardstraat en Koningin Julianastraat) 528 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond in de lokatie Scholenhoek, kadastraal sectie B nrs. 2604, 3274, 3518 en 3900 (allen ged.), aan bouw- en aannemersbedrijf Meerburg B.V. te Leiderdorp, 1985-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1196 Oude signatuur De Tas 557 Dossier inzake verkoop van percelen grond aan de bewoners van De Tas 15-41, kadastraal sectie B nr. 3700 (ged), 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1478 Oude signatuur Tollweide 483 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond voor de bouw van een bungalow aan de Tollweide, kadastraal sectie B nrs. 3364 (ged) en 1309 (ged), aan mw. M.M.T. Vreugdenhill - Veldhuijzen van Zanten, 1974-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 637 Oude signatuur 491 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Tollweide, kadastraal sectie B nrs. 1664 (ged) en 1556 (ged), aan J. Harms, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 741 Oude signatuur 500 Dossier inzake de BTW-kwestie van verkoop van grond aan de Tollweide aan diverse personen, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 798 Oude signatuur 501 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Tollweide, kadastraal sectie B nrs. 1664, 1556 en 3364 (allen ged.), aan M.C.L. van Kasteren te Koudekerk, 1973-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 818 Oude signatuur 502 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Tollweide, kadastraal sectie B nrs. 1556 (ged) en 3364 (ged), aan J.J.Ch. Ooteman, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 819 Oude signatuur 503 Dossier inzake verkoop van een perceel grond aan de Tollweide, kadastraal sectie B nrs. 1556 (ged) en 3364 (ged), aan G.M.J. Beijersbergen van Henegouwen, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 821 Oude signatuur 504 Dossier inzake diverse aangelegenheden betreffende de verkoop van kavels bungalowgrond aan de Tollweide, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 822 Oude signatuur 505 Dossier inzake het overzicht van activiteiten met betrekking tot het perceel Vreugdenhil aan de Tollweide en aankoop van Ridderhofstad Den Toll, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 823 Oude signatuur Dr. Vlaanderenlaan 470 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwterrein aan de Dr. Vlaanderenlaan, kadastraal sectie B nr. 2615 (ged), aan N.V. Grootstad XII, 1964-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 317 Oude signatuur Dr. Vlaanderenlaan en Europasingel 451 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond aan de Dr. Vlaanderenlaan en de Europasingel, kadastraal sectie B nrs. 2505 (ged) en 2506 (ged), aan Fa. Van der Velden & de Jong te Leiderdorp, 1962-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 319 Oude signatuur Weidedreef 475 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond aan de Weidedreef, kadastraal sectie B nrs. 3366, 3365, 2786, 3379 en 2599 (allen ged.), aan Delf- en Schieland B.V., 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 517 Oude signatuur 489-490 Dossiers inzake verkoop van 7 kavels bouwgrond voor de bouw van een bungalow aan de Weidedreef, kadastraal sectie B nr. 3365 (ged), aan 7 gegadigden, 1977-1978 2 omslagen 489 1977-1978, H. Brongersma, A. Dijkhof, H.J. Eradus, N. Schellingerhout, C. van Vegten, A.J.M. Vink en M.J. Vink Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 715 Oude signatuur 490 1977-1978, diverse stukken waaronder raadsbesluit tot verkoop Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 820 Oude signatuur 513 Dossier inzake verkoop van de grond van het gemaal Weidedreef, kadastraal sectie B nr. 3730 (ged), aan waterschap De Oude Venen, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 965 Oude signatuur 535 Dossier inzake verkoop van percelen bouwgrond aan de Weidedreef, elk groot ca. 550 m2, kadastraal sectie B nr. 1306 (ged), aan C.W.M. van Cleef en J.W. van der Spek, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1278 Oude signatuur 561 Dossier inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de Weidedreef, kadastraal sectie B nrs. 3760, 3761, 3762 en 3763 (allen ged.), aan Aannemingscombinatie Leiderdorp B.V., 1986-1993 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2370 Oude signatuur Ruiling 611 Dossier inzake ruiling van enige perceeltjes aan de Hoogewaard met W. van Veen, Dorpsstraat 76, 1965-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 297 Oude signatuur 612 Akte van ruiling van grond met P.G.J. Smit- gemeente staat af een perceel tuinland aan de Hoogewaard,groot 21 a 74 ca, kadastraal sectie B nr. 2416 en ontvangt ca. 30 a 99 ca weiland en water nabij de Hoogewaard achter de begraafplaats, kadastraal sectie B nrs. 2289 (ged) en 1660 (ged), 1948 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 613 Dossier inzake ruiling van perceeltjes grond met D de Pijper: gemeente staat af een strrok grond aan de Paanderenstraat van ong. 15 ca, kadastraal sectie B nr. 3120 (ged), en ontvangt een strook grond nabij de Paanderenstraat van ong. 16 ca, kadastraal sectie B nr. 2847 (ged), 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 425 Oude signatuur 614 Dossier inzake ruiling van percelen grond met N.V. Delf- en Schieland: de gemeente staat af 3 percelen grond, gelegen ten zuiden van de Lagewaard van totaal ca. 1440 m2, kadastraal sectie B nr. 3129 (ged), en verkrijgt 2 percelen grond ten zuiden van de Lagewaard van ca. 980 m2, kadastraal sectie B nr. 3129 (ged), 1971-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 425 Oude signatuur 615 Dossier inzake ruiling van grond met Grootstad B.V.: gemeente staat af 2 percelen grond van ong. 15 a 75 ca, kadastraal sectie B nrs. 1556 (ged) en 2600 (ged), en verkrijgt 1 perceel grond van ong. 13 a 80 ca, kadastraal sectie B nr. 3208, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 815 Oude signatuur 616 Dossier inzake ruiling van grond met Rubora B.V.: gemeente staat af een perceel grond aan de Hondsdijk van ong. 7,5 ca, kadastraal sectie A nr. 1255 (ged), en verkrijgt een perceel grond aan de Hondsdijk van ong. 11,4 ca, kadastraal sectie A nr. 1367 (ged), 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 816 Oude signatuur 617 Dossier inzake ruiling van grond in de voormalige Hooewaardsepolder mer R. Dorrepaal, alsmede het maken van een overstort: de gemeente staat af percelen weiland en water van ca 1 ha 88 a 95 ca en percelen groot ong. 4 ha 22 a 75 ca, kadastraal sectie B nrs. 890, 2222, 3529 (ged) en 844 (ged), en verkrijgt enige percelen weiland en water groot ong. 2 ha 31 a 65 ca en 2 ha 94 a 20 ca, kadastraal sectie B nrs. 3520, 1306, 2180, 771 (ged), 788 (ged) en 794, 1979-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 981 Oude signatuur 618 Dossier inzake ruiling van percelen grond aan de Kerklaan met Stichting Vrijetijdscentrum De Ridderhof: gemeente staat af een perceel grond van ong 82 m2, kadastraal sectie B nr. 3429 (ged), en verkrijgt een perceel grond van ong. 58 m2, kadastraal sectie B nr. 3422 (ged), 1982-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 982 Oude signatuur 619 Dossier inzake ruiling van percelen grond in de voormalige Hondsdijkse polder voor de aanleg van fietspad'81 met J. van den Bergh: gemeente staat af percelen grond van ong. 22710 m2, kadastraal sectie A nr. 516-519 (allen ged.), en verkrijgt percelen grond van ong. 16030 m2, kadastraal sectie A nrs. 522, 829 en 1398 (allen ged.), 1978-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 983 Oude signatuur 620 Dossier inzake ruiling van percelen grond in verband met de reconstructie van de Hoogewaard met R. de Vries: gemeente staat af 2 percelen grond groot ong. 110 ca, kadastraal sectie B nr. 3730 (ged), en verkrijgt 2 perceeltjes grond groot ong. 46 m2, kadastraal sectie B nrs. 3728 (ged) en 3729 (ged), 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1203 Oude signatuur 622 Dossier inzake ruiling van percelen grond met Jansen Rijpwetering B.V.: gemeente staat af een perceel grond nabij de Lagewaard groot ca. 55 m2, kadastraal sectie B nr. 3897, en verkrijgt een perceel grond aan de Schinkeldijk, kadastraal sectie B nr. 3219 (ged), 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1482 Oude signatuur 623 Dossier inzake ruiling van grond aan de Hoogewaard met J. Schellingerhoudt en F.T.J. Bakhuizen-Schellingerhoudt: gemeente staat af een perceel grond, groot ca. 81 m2, kadastraal sectie B nrs. 3215 (ged) en 3216 (ged), en verkrijgt een perceel erf en tuin, groot ca. 126 m2, kadastraal sectie B nrs. 2868, 2802 en 2480 (allen ged.), 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1483 Oude signatuur Schenking 624 Dossier inzake schenking van geld door de Spaarbank Koudekerk-Hazerswoude en door Postduivenvereniging Ons Genoegen voor het plaatsen van plantsoenbanken, 1960-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 625 Dossier inzake schenking van de lichtinstallatie van het zwembad door Z. en P.C. Koudekerk aan de gemeente, 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 425 Oude signatuur 626 Dossier inzake schenking van de verlichting van de kerktoren door A. Hogenes N.V., 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 425 Oude signatuur 627-633 Dossiers inzake schenkingen aan de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1976-1989 7 omslagen 627 1976, ƒ 500,00 door LTB Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 980 Oude signatuur 628 1979, ƒ 650,00 door C. van Vegten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 980 Oude signatuur 629 1978, restitutie BTW-schade door mw. M.M.T. Vreugdenhil-Veldhuijzen van Zanten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 980 Oude signatuur 630 1985, ƒ 500,00 door Elektrotechnisch Bureau A. Hogenes B.V. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1484 Oude signatuur 631 1987, kristallen bokaal met inscriptie door de Stichting Familie Samsom Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1484 Oude signatuur 632 1989, schenking van een statenbijbel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1484 Oude signatuur 633 1989, ƒ 2.000,00 door Latexfalt B.V. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1484 Oude signatuur Onteigening 634 Dossier inzake onteigening van een perceel weiland, kadastraal sectie B nr. 2417, van mw. C.M.J. de Graaff-Oppelaar door de algemeen gemachtigde van de wederopbouw ten behoeve van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1941-1944 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 306 Oude signatuur 2367 Dossier inzake de onteigening van de bruggen in de Hondsdijk en de Dorpsstraat, 1970-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 523 Oude signatuur Erfdienstbaarheid 635 Akte van afstand van erfdienstbaarheid van vrije en ongehinderde doorvaart door H.J. Boer en J. van Vliet, 1941 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 307 Oude signatuur Verhuur en verpachting 636 Dossier inzake de verhuur van het perceel Dorpsstraat 59 aan P. van Arkel, 1969-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1660 Oude signatuur 637-638 Dossiers inzake de verhuur van het perceel Dorpsstraat 57, 1974-1982 2 omslagen 637 1974-1980, aan G.J. van Dalen, Hoogewaard 85f Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 812 Oude signatuur 638 1980-1982, aan H.M. Wubs Zeilmakerij Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 974 Oude signatuur 639 Dossier inzake de verhuur van een perceel grond aan de Dorpsstraat, kadastraal sectie A nr. 1332 (ged), aan de Hervormde gemeente te Koudekerk aan den Rijn, 1971-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 975 Oude signatuur 2368 Dossier inzake de verhuur van het pand Dorpsstraat 55a voor 1 gulden per jaar aan het Historisch Genootschap Koudekerk aan den Rijn, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1489 Oude signatuur Gebruik van gemeente-eigendommen 640 Dossier inzake de verordening op de heffing van schuitgeld 1910, 1910-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 378 Oude signatuur Beheer van eigendommen Verbetering, verbouwing Bouwrijp maken van gronden 641 Dossier inzake de overeenkomst met Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij Jansen B.V. te Rijpwetering tot het bouw- en woonrijp maken van de gronden van de voormalige kwekerijen Lekx in de Hoogewaard, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1561 Oude signatuur Uitbreidingsplan Dorp-Oost I en IA 642 Dossier inzake het bouwrijp maken van uitbreidingsplan Dorp-Oost I, fasen I t/m III, 1950-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 207 Oude signatuur 643-644 Dossiers inzake het bouwrijp maken van uitbreidingsplan Dorp-Oost I, fase IV, 1960-1966 2 omslagen 643 1960-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 208 Oude signatuur 644 1962-1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 209 Oude signatuur 645 Dossier inzake het bouwrijp maken van uitbreidingsplan Dorp-Oost IA (W. van Vegtenplantsoen), 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 807 Oude signatuur Uitbreidingsplan Dorp-Oost II 646-651 Dossiers inzake het bouwrijp maken van uitbreidingsplan Dorp-Oost II, 1962-1971 6 omslagen 646 1964-1969, diverse stukken Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 211 Oude signatuur 647 1962-1964, aanleg waterleidingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 212 Oude signatuur 648 1962-1964, o.a. aanbesteding en gunning Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 213 Oude signatuur 649 1963, grond-, riool- en straatwerken tegenover de Beneluxstraat Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 214 Oude signatuur 650 1966-1971, aanleg grond-, riool- en straatwerken Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 215 Oude signatuur 651 1969-1970, bestratingswerken rond Rhijndael Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 216 Oude signatuur 652 Dossier inzake de overeenkomst met N.V. Grootstad te Nootdorp tot het in bouwexploitatie brengen van gronden in plan Dorp-Oost en de aan- en verkoop van bouwgrond, 1963-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 53 Oude signatuur Uitbreidingsplan Dorp-Oost III 653 Dossier inzake het bouiwrijp maken van gronden in uitbreidingsplan Dorp-Oost III, laatste fase, 1968-1970 en van terreinen rond de Ridderhof, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 428 Oude signatuur 654 Dossier inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplan Dorp-Oost III, Park te Hprn, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 808 Oude signatuur Uitbreidingsplan Dorp-Oost IV 655 Dossier inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplan Dorp-Oost IV, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 738 Oude signatuur 656 Dossier inzake het bijwerk van wegen, sloten en duikers in uitbreidingsplan Dorp-Oost IV (aanleg Hofstedelaantje), 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 790 Oude signatuur 657 Verslagen van bouwvergaderingen inzake het bouwrijp maken van bestemmingsplan Dorp-Oost IV, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 804 Oude signatuur 658 Dossier inzake het woonrijp maken van De Tas (bestek nr. 14), 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1213 Oude signatuur 659 Dossier inzake het bouw- en woonrijp maken 2e fase plan Scholenhoek, 1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1214 Oude signatuur Bestemmingsplan Middengebied 660 Dossier inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplan Middengebied, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 805 Oude signatuur 661 Dossier inzake het woonrijp maken van De Boomgaard in bestemmingsplan Middengebied, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 985 Oude signatuur Bestemmingsplan Kerklaan 662 Dossier inzake het bouw- en woonrijp maken van gronden in bestemmingsplan Kerklaan (bestek nr. 24), 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1490 Oude signatuur 663 Dossier inzake het bouw- en woonrijp maken van gronden in bestemmingsplan Kerklaan 2e en 3e fase (bestek nr. 25), 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1966 Oude signatuur Bestemmingsplan Weidedreef 664 Dossier inzake het bouw- en woonrijp maken van gronden in bestemmingsplan Weidedreef, 1986-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2371 Oude signatuur Verzekering van gemeente-eigendommen, motorvoertuigen 665 Vervallen polissen gemeentelijke verzekeringen, 1939-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 206 Oude signatuur 666 Dossier inzake verzekering van het schoolgebouw Prinses Margrietstraat 2, 1964-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 364 Oude signatuur 667 Dossier inzake aanvragen om deelneming en vervallen polissen autoverzekering bij Centraal Beheer, 1968-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 365 Oude signatuur 668 Dossier inzake diverse verzekeringen, 1970-1975, t.w.: brand- en stormschadeverzekering, reconstructieverzekering, machinebreukverzekering zwembad, verzekering pont, diversen 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 558 Oude signatuur 669 Polissen verzekerde objecten brand- en stormschade, 1965-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 559 Oude signatuur 670 Dossier inzake verzekering tentoonstelling archeologische voorwerpen, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 693 Oude signatuur 671 Vervallen polis brand- en stormschadeverzekering zwembad, 1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 739 Oude signatuur 672-674 dossiers inzake vervallen polis brand- en stormschadeverzekering nr. 3321 voor diverse objecten, 1975-1983 3 omslagen 672 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 740 Oude signatuur 673 1975-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 803 Oude signatuur 674 1981-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 986 Oude signatuur 675 Vervallen polissen dienstwagens en andere vervoermiddelen bij Centraal Beheer, 1973-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 789 Oude signatuur 676 Vervallen polis brand- en stormschadeverzekering aula begraafplaats, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 809 Oude signatuur 677 Dossier inzake Constructie All Risks -verzekeringen (CAR), 1981-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 987 Oude signatuur Schade aan gemeente-eigendommen 678 Dossier inzake de afwikkeling vaan oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen en de bijzondere lagere school, 1940-1952 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 217 Oude signatuur Financiën Verzekering tegen fraude 695 Raadsbesluiten tot deelneming (en verhoging verzekerde bedragen) in de Frauderisico Onderlinge van Gemedenten (F.O.G.), 1938-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 218 Oude signatuur 696 Dossier inzake de overeenkomst tot deelneming met de Frauderisico Onderlinge van Gemeenten, 1939-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1491 Oude signatuur 697 Dossier inzake de statuten en het verzekeringsreglement van de Frauderisico Onderlinge van Gemeenten, 1968-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1970 Oude signatuur Beleidsnota's en programma 679-692 Dossiers inzake de beleidsnota's en algemene beschouwingen, 1975-1990 14 omslagen 679 1975-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 585 Oude signatuur 680 1977-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 586 Oude signatuur 681 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 596 Oude signatuur 682 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 630 Oude signatuur 683 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 624 Oude signatuur 684 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 911 Oude signatuur 685 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 912 Oude signatuur 686 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 913 Oude signatuur 687 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1089 Oude signatuur 688 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1090 Oude signatuur 689 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1502 Oude signatuur 690 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1503 Oude signatuur 691 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1504 Oude signatuur 692 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen imnv.nr. 1505 Oude signatuur 693 Beleidsprogramma 1986-1990, 1986-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1506 Oude signatuur 694 Dossier inzake de vergelijkende budgetanalyse, periode 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1492 Oude signatuur Begrotingen 698-752 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1935-1990 55 banden 698 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2072 Oude signatuur 699 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2074 Oude signatuur 700 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2076 Oude signatuur 701 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2078 Oude signatuur 702 1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2080 Oude signatuur 703 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2082 Oude signatuur 704 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2084 Oude signatuur 705 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2086 Oude signatuur 706 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2088 Oude signatuur 707 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2090 Oude signatuur 708 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2092 Oude signatuur 709 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2094 Oude signatuur 710 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2096 Oude signatuur 711 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2098 Oude signatuur 712 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2100 Oude signatuur 713 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2103 Oude signatuur 714 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2106 Oude signatuur 715 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2109 Oude signatuur 716 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2112 Oude signatuur 717 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2114 Oude signatuur 718 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2116 Oude signatuur 719 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2118 Oude signatuur 720 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2120 Oude signatuur 721 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2122 Oude signatuur 722 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2124 Oude signatuur 723 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2126 Oude signatuur 724 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2128 Oude signatuur 725 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2130 Oude signatuur 726 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2132 Oude signatuur 727 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2134 Oude signatuur 728 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2136 Oude signatuur 729 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2138 Oude signatuur 730 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2140 Oude signatuur 731 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2142 Oude signatuur 732 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2144 Oude signatuur 733 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2146 Oude signatuur 734 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2148 Oude signatuur 735 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2150 Oude signatuur 736 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2152 Oude signatuur 737 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2154 Oude signatuur 738 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2156 Oude signatuur 739 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2158 Oude signatuur 740 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2161 Oude signatuur 741 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2166 Oude signatuur 742 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2169 Oude signatuur 743 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2172 Oude signatuur 744 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2175 Oude signatuur 745 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2178 Oude signatuur 746 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2181 Oude signatuur 747 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2184 Oude signatuur 748 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2187 Oude signatuur 749 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1493 Oude signatuur 750 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1494 Oude signatuur 751 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1495 Oude signatuur 752 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1496 Oude signatuur 753-804 Begrotingsbijlagen; memorie van toelichting, 1935-1986 52 omslagen 753 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2073 Oude signatuur 754 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2075 Oude signatuur 755 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2077 Oude signatuur 756 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2079 Oude signatuur 757 1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2081 Oude signatuur 758 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2083 Oude signatuur 759 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2085 Oude signatuur 760 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2087 Oude signatuur 761 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2089 Oude signatuur 762 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2091 Oude signatuur 763 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2093 Oude signatuur 764 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2095 Oude signatuur 765 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2097 Oude signatuur 766 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2099 Oude signatuur 767 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2101 Oude signatuur 768 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2104 Oude signatuur 769 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2107 Oude signatuur 770 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2110 Oude signatuur 771 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2112 Oude signatuur 772 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2114 Oude signatuur 773 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2116 Oude signatuur 774 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2118 Oude signatuur 775 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2120 Oude signatuur 776 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2122 Oude signatuur 777 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2124 Oude signatuur 778 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2127 Oude signatuur 779 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2129 Oude signatuur 780 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2131 Oude signatuur 781 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2133 Oude signatuur 782 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2135 Oude signatuur 783 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2137 Oude signatuur 784 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2139 Oude signatuur 785 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2141 Oude signatuur 786 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2143 Oude signatuur 787 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2145 Oude signatuur 788 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2147 Oude signatuur 789 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2149 Oude signatuur 790 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2151 Oude signatuur 791 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2153 Oude signatuur 792 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2155 Oude signatuur 793 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2157 Oude signatuur 794 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2160 Oude signatuur 795 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2163 Oude signatuur 796 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2165 Oude signatuur 797 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2168 Oude signatuur 798 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2171 Oude signatuur 799 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2174 Oude signatuur 800 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2177 Oude signatuur 801 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2180 Oude signatuur 802 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2183 Oude signatuur 803 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2186 Oude signatuur 804 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2189 Oude signatuur 805-859 Begrotingswijzigingen, 1935-1990 55 omslagen 805 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2073 Oude signatuur 806 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2075 Oude signatuur 807 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2077 Oude signatuur 808 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2079 Oude signatuur 809 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2083 Oude signatuur 810 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2085 Oude signatuur 811 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2087 Oude signatuur 812 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2089 Oude signatuur 813 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2091 Oude signatuur 814 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2093 Oude signatuur 815 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2095 Oude signatuur 816 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2097 Oude signatuur 817 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2099 Oude signatuur 818 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2102 Oude signatuur 819 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2105 Oude signatuur 820 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2108 Oude signatuur 821 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2111 Oude signatuur 822 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2113 Oude signatuur 823 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2115 Oude signatuur 824 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2117 Oude signatuur 825 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2119 Oude signatuur 826 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2121 Oude signatuur 827 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2123 Oude signatuur 828 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2125 Oude signatuur 829 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2127 Oude signatuur 830 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2129 Oude signatuur 831 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2131 Oude signatuur 832 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2133 Oude signatuur 833 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2135 Oude signatuur 834 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2137 Oude signatuur 835 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2139 Oude signatuur 836 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2141 Oude signatuur 837 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2143 Oude signatuur 838 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2145 Oude signatuur 839 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2147 Oude signatuur 840 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2149 Oude signatuur 841 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2151 Oude signatuur 842 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2153 Oude signatuur 843 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2155 Oude signatuur 844 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2157 Oude signatuur 845 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2159 Oude signatuur 846 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2162 Oude signatuur 847 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2164 Oude signatuur 848 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2167 Oude signatuur 849 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2170 Oude signatuur 850 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2173 Oude signatuur 851 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2176 Oude signatuur 852 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2179 Oude signatuur 853 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2182 Oude signatuur 854 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2185 Oude signatuur 855 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2188 Oude signatuur 856 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1497 Oude signatuur 857 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1498 Oude signatuur 858 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1499 Oude signatuur 859 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1500 Oude signatuur 860 Dossier inzake de afschrijving op gronden, proefproces naar aanleiding van onthouding goedkeuring van begrotingswijziging 25 over het dienstjaar 1974, 1974-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 792 Oude signatuur 861-862 Meerjarenbegrotingen, 1980-1994 2 omslagen 861 1980-1984, 1981-1985, 1986-1989/1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1219 Oude signatuur 862 1987-1990/1991, 1988-1991/1992, 1989-1992/1993, 1990-1993/1994 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1501 Oude signatuur Rekeningen 863-918 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, dienstjaren 1935-1990 56 delen 863 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2190 Oude signatuur 864 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2191 Oude signatuur 865 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2192 Oude signatuur 866 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2193 Oude signatuur 867 1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2194 Oude signatuur 868 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2195 Oude signatuur 869 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2196 Oude signatuur 870 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2197 Oude signatuur 871 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2198 Oude signatuur 872 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2199 Oude signatuur 873 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2200 Oude signatuur 874 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2201 Oude signatuur 875 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2202 Oude signatuur 876 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2203 Oude signatuur 877 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2204 Oude signatuur 878 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2205 Oude signatuur 879 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2206 Oude signatuur 880 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2207 Oude signatuur 881 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2208 Oude signatuur 882 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2209 Oude signatuur 883 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2211 Oude signatuur 884 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2213 Oude signatuur 885 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2215 Oude signatuur 886 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2217 Oude signatuur 887 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2219 Oude signatuur 888 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2220 Oude signatuur 889 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2221 Oude signatuur 890 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2222 Oude signatuur 891 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2223 Oude signatuur 892 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2224 Oude signatuur 893 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2226 Oude signatuur 894 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2228 Oude signatuur 895 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2230 Oude signatuur 896 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2232 Oude signatuur 897 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2234 Oude signatuur 898 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2236 Oude signatuur 899 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2237 Oude signatuur 900 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2239 Oude signatuur 901 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2241 Oude signatuur 902 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2243 Oude signatuur 903 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2245 Oude signatuur 904 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2247 Oude signatuur 905 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2249 Oude signatuur 906 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2251 Oude signatuur 907 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2255 Oude signatuur 908 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2257 Oude signatuur 909 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2259 Oude signatuur 910 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2261 Oude signatuur 911 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2263 Oude signatuur 912 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2265 Oude signatuur 913 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2267 Oude signatuur 914 1986 (copie) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2269 Oude signatuur 915 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1507 Oude signatuur 916 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1508 Oude signatuur 917 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1509 Oude signatuur 918 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1510 Oude signatuur 919-965 Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1940-1986 47 omslagen 919 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2195 Oude signatuur 920 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2196 Oude signatuur 921 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2197 Oude signatuur 922 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2198 Oude signatuur 923 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2199 Oude signatuur 924 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2200 Oude signatuur 925 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2201 Oude signatuur 926 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2202 Oude signatuur 927 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2203 Oude signatuur 928 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2204 Oude signatuur 929 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2205 Oude signatuur 930 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2206 Oude signatuur 931 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2207 Oude signatuur 932 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2208 Oude signatuur 933 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2210 Oude signatuur 934 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2212 Oude signatuur 935 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2214 Oude signatuur 936 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2216 Oude signatuur 937 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2218 Oude signatuur 938 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2219 Oude signatuur 939 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2220 Oude signatuur 940 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2221 Oude signatuur 941 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2222 Oude signatuur 942 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2223 Oude signatuur 943 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2225 Oude signatuur 944 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2227 Oude signatuur 945 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2229 Oude signatuur 946 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2231 Oude signatuur 947 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2233 Oude signatuur 948 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2235 Oude signatuur 949 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2236 Oude signatuur 950 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2238 Oude signatuur 951 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2240 Oude signatuur 952 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2242 Oude signatuur 953 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2244 Oude signatuur 954 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2246 Oude signatuur 955 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2248 Oude signatuur 956 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2250 Oude signatuur 957 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2252 Oude signatuur 958 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2256 Oude signatuur 959 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2258 Oude signatuur 960 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2260 Oude signatuur 961 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2262 Oude signatuur 962 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2264 Oude signatuur 963 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2266 Oude signatuur 964 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2268 Oude signatuur 965 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2270 Oude signatuur Grootboeken 966-992 Grootboeken van inkomsten, 1935-1941, 1951, 1956-1974 27 banden 966 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2271 Oude signatuur 967 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2272 Oude signatuur 968 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2273 Oude signatuur 969 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2274 Oude signatuur 970 1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2275 Oude signatuur 971 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2276 Oude signatuur 972 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2277 Oude signatuur 973 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2294 Oude signatuur 974 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2300 Oude signatuur 975 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2301 Oude signatuur 976 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2302 Oude signatuur 977 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2303 Oude signatuur 978 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2304 Oude signatuur 979 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2305 Oude signatuur 980 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2306 Oude signatuur 981 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2307 Oude signatuur 982 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2308 Oude signatuur 983 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2309 Oude signatuur 984 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2310 Oude signatuur 985 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2311 Oude signatuur 986 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2312 Oude signatuur 987 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2313 Oude signatuur 988 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2314 Oude signatuur 989 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2315 Oude signatuur 990 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2316 Oude signatuur 991 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2317 Oude signatuur 992 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2318 Oude signatuur 993-1000 Grootboeken van uitgaven, 1935-1941, 1951 8 banden 993 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2278 Oude signatuur 994 1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2279 Oude signatuur 995 1937 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2280 Oude signatuur 996 1938 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2281 Oude signatuur 997 1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2282 Oude signatuur 998 1940 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2283 Oude signatuur 999 1941 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2284 Oude signatuur 1000 1951 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2295 Oude signatuur 1001-1013 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1942-1950, 1952-1955 13 banden 1001 1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2285 Oude signatuur 1002 1943 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2286 Oude signatuur 1003 1944 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2287 Oude signatuur 1004 1945 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2288 Oude signatuur 1005 1946 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2289 Oude signatuur 1006 1947 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2290 Oude signatuur 1007 1948 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2291 Oude signatuur 1008 1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2292 Oude signatuur 1009 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2293 Oude signatuur 1010 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2296 Oude signatuur 1011 1953 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2297 Oude signatuur 1012 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2298 Oude signatuur 1013 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2299 Oude signatuur 1014-1023 Grootboekkaarten van inkomsten, 1975-1984 10 omslagen 1014 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2319 Oude signatuur 1015 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2320 Oude signatuur 1016 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2321 Oude signatuur 1017 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2344 Oude signatuur 1018 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2345 Oude signatuur 1019 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2346 Oude signatuur 1020 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2347 Oude signatuur 1021 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2348 Oude signatuur 1022 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2349 Oude signatuur 1023 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2350 Oude signatuur 1024-1059 Grootboekkaarten van uitgaven, 1956-1984 36 omslagen 1024 1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2322 Oude signatuur 1025 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2323 Oude signatuur 1026 1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2324 Oude signatuur 1027 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2325 Oude signatuur 1028 1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2326 Oude signatuur 1029 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2327 Oude signatuur 1030 1962 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2328 Oude signatuur 1031 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2329 Oude signatuur 1032 1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2330 Oude signatuur 1033 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2331 Oude signatuur 1034 1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2332 Oude signatuur 1035 1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2333 Oude signatuur 1036 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2334 Oude signatuur 1037 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2335 Oude signatuur 1038 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2336 Oude signatuur 1039 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2337 Oude signatuur 1040 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2338 Oude signatuur 1041 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2339 Oude signatuur 1042 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2340 Oude signatuur 1043 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2341 Oude signatuur 1044 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2342 Oude signatuur 1045 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2343 Oude signatuur 1046 1978, 2-360 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2344 Oude signatuur 1047 1978, 364-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen INV.NR. 2344 Oude signatuur 1048 1979, 2-404 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2345 Oude signatuur 1049 1979, 406-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2345 Oude signatuur 1050 1980, 2-370 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2346 Oude signatuur 1051 1980, 372-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2346 Oude signatuur 1052 1981, 2-390 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2347 Oude signatuur 1053 1981, 394-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2347 Oude signatuur 1054 1982, 2-402 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2348 Oude signatuur 1055 1982, 404-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2348 Oude signatuur 1056 1983, 2-402 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2349 Oude signatuur 1057 1983, 404-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2349 Oude signatuur 1058 1984, 2-362 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2350 Oude signatuur 1059 1984, 364-eind Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2350 Oude signatuur Financieel beheer Investeringsplannen 1060-1061 Investeringsplannen, 1954-1986 2 omslagen 1060 1954-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 219 Oude signatuur 1061 1967-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1221 Oude signatuur Belegging van gelden 1062 Dossier inzake aandelen van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1960-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 221 Oude signatuur Rekening-courantovereenkomsten 1063-1066 Dossiers inzake het aangaan van rekening-courantovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1932-1986 4 omslagen 1063 1932-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 222 Oude signatuur 1064 1949, 1968-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 366 Oude signatuur 1065 1973-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 614 Oude signatuur 1066 1979-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1258 Oude signatuur Inning van gelden 1067 Dossier inzake de reorganisatie van de financiële administratie en het kasbeheer van de gemeente, 1966-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 618 Oude signatuur 1068 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de verordening organisatie financiële administratie en kasbeheer, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1517 Oude signatuur 1069 Dossier inzake de organisatie van de financiële administratie en het kasbeheer, o.a. aanwijzing kassier en subkassier, regeling betalingsverkeer, 1985-1992 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1518 Oude signatuur 1070 Dossier inzake de aanwijzing van de plaatselijke deurwaarder als deurwaarder voor provinciale belastingen en inschakeling van deurwaarderskantoor De Kluiver en Rost, 1966-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1519 Oude signatuur Controle op het financieel beheer 1071 Dossier inzake regelingen met betrekking tot de controle op het financieel beheer en de boekhouding van rekenplichtige ambtenaren, 1942-1952 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 223 Oude signatuur 1072 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de controle op de financiële administratie, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1520 Oude signatuur 1073 Dossier inzake de controle op de inrichting van de financiële administratie door VB accountantskantoor VNG, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1521 Oude signatuur Schuld Geldleningen 1074-1077 Dossiers inzake het aangaan van geldleningen, 1943-1956, 1958-1970, 1972-1974 4 omslagen 1074 1943-1956 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 226 Oude signatuur 1075 1958-1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 227 Oude signatuur 1076 1961-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 367 Oude signatuur 1077 1972-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 770 Oude signatuur Kasgeldleningen 1078-1080 Dossiers inzake het aangaan van kasgeldleningen, 1973-1986 3 omslagen 1078 1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 426 Oude signatuur 1079 1974-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 788 Oude signatuur 1080 1980-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1222 Oude signatuur Benodigdheden en hulpmiddelen Algemeen 1081-1083 Dossiers inzake de aanschaf van benodigdheden en hulpmiddelen voor o.a. de secretarie, 1959-1967, 1969-1979 3 omslagen 1081 1959-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 228 Oude signatuur 1082 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 510 Oude signatuur 1083 1974-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 828 Oude signatuur 1084 Dossier inzake de aanschaf van vuilnisauto's, 1965-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 634 Oude signatuur 1085 Dossier inzake de aanschaf van vuilnisemmers, 1964-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 635 Oude signatuur 1086 Dossier inzake de aanschaf van foto's van het koninklijk paar voor in het gemeentehuis, 1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1651 Oude signatuur 1087 Dossier inzake het gebruik van kringlooppapier, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 802 Oude signatuur Archief en registratuur 1088 Dossier inzake het vaststellen van de archiefverordening, 1972-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1647 Oude signatuur 1089 Dossier inzake correspondentie omtrent het oud archief, 1948-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 229 Oude signatuur 1090-1093 Dossiers inzake het archief en de registratuur, 1966-1989 4 omslagen 1090 1966-1975, archiefvoorschriften, vernietiging archiefstukken, inspectie archief en registratuur, reorganisatie foto-archief Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 546 Oude signatuur 1091 1975-1976, vernietiging archiefstukken, overbrenging stukken naar het Hoogheemraadschap van Rijnland Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 786 Oude signatuur 1092 1976-1980, inspectie archief, oud archief, bijdrageregeling streekarchiefdiensten Zuid-Holland, ruimtegebrek archiefbewaarplaats, inschakeling ODRP bij achterstand in dossiervorming Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1648 Oude signatuur 1093 1977-1989, proces-verbaal vernietiging van archiefstukken en vernietigingslijst Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1649 Oude signatuur 1094 Dossier inzake de vorming van het streekarchief Rijnlands Midden, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1650 Oude signatuur Abonnementen en lidmaatschappen 1095 Dossier inzake de deelname aan het Adviesbureau Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, 1940-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 991 Oude signatuur Publiciteit en voorlichting 1096-1097 Dossiers inzake het contactblad Gemeentepost, 1959-1967, 1970-1974 2 omslagen 1096 1959-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 230 Oude signatuur 1097 1970-1974, o.a. bijdragen, reacties, beleidsnota Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 532 Oude signatuur 1098 Dossier inzake optische publiciteit en voorlichting 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 787 Oude signatuur Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie 603-604 Dossiers inzake het pand Dorpsstraat 67 - raadhuis, 1933-1969 2 omslagen 603 1933-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 194 Oude signatuur 604 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 195 Oude signatuur 1099-1101 Dossiers inzake verbouwingen, restauratie, herindeling en uitbreiding van het gemeentehuis, 1970-1986 3 omslagen 1099 1970-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1655 Oude signatuur 1100 1980-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1225 Oude signatuur 1101 1985-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1226 Oude signatuur 1102-1103 Dossiers inzake de subsidiëring van de restauratie van het gemeentehuis, Dorpsstraat 70 (voorheen 67), 1983-1988 2 omslagen 1102 1983-1988, o.a. subsidie aanvraag en -toekenning, intrekken subsidie door min. van WVC, kwartaalverslagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1657 Oude signatuur 1103 1986-1988, eindverantwoording Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1656 Oude signatuur Ambts- of dienstwoningen 601-1104 Dossiers inzake bouw, beheer en onderhoud van de ambtswoning van de burgemeester, Dorpsstraat 68 (voorheen 65), 1940-1981 3 omslagen 601 1940-1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 199 Oude signatuur 602 1964-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 505 Oude signatuur 1104 1976-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1224 Oude signatuur 605-607 Dossiers inzake aankoop, beheer, onderhoud en verkoop van de ambtswoning van de gemeentesecretaris, Van Poelgeestlaan 42, 1968-1977 3 omslagen 605 1968, o.a. aankoop Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 200 Oude signatuur 606 1969-1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 357 Oude signatuur 607 1968-1977, o.a. kortingsregeling genot ambtswoning, verkoop Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 483 Oude signatuur 610 Dossier inzake de bouw en verhuur van de ambtswoning van het hoofd van de openbare lagere school, Prinses Wilhelminastraat 29, 1960-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 202 Oude signatuur 592-593 Dossiers inzake beheer en onderhoud, verhuur en verkoop aan de gemeente Hazerswoude van de brugwachterswoningen, Bruggestraat 3 en 5 te Hazerswoude, 1931-1974 2 omslagen 592 1931-1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 196 Oude signatuur 593 1949-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 567 Oude signatuur Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst 597 Dossier inzake pand Dorpsstraat 59a - woning en voormalig kantoor gemeentewerken, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 813 Oude signatuur 1105 Dossier inzake het beheer en onderhoud van het kantoorpand van de dienst gemeentewerken, Hoogewaard 5, 1973-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1658 Oude signatuur 1106 Dossier inzake de bouw van een BIO-loods bij het kantoorpand van de dienst gemeentewerken, Hoogewaard 5, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1659 Oude signatuur Uitoefening van de dienst 1107 Dossier inzake periodiek stafoverleg, 1983-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1661 Oude signatuur Organisatie van de administratieve en technische dienst 1108-1109 Dossiers inzake de organisatie van de gemeentesecretarie, 1970-1990 2 omslagen 1108 1970-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 799 Oude signatuur 1109 1977-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1662 Oude signatuur 1110 Dossier inzake het PC-privé-project, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1663 Oude signatuur 2251 Dossier inzake de automatisering van de bevolkingsadministratie, 1969-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1227 Oude signatuur Taakuitvoering Belastingen Algemeen 1113 Kohieren van gemeentelijke belastingen, 1970-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 408 Oude signatuur 1114 Dossier inzake de verordening berekening rente bij belastingen en heffingen, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1218 Oude signatuur Onroerend goedbelasting 1115 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasting 1976, 1976-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 843 Oude signatuur 1116 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasting 1979, 1979-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 844 Oude signatuur 1117 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasting 1982, 1982-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1101 Oude signatuur 1118 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasting 1986, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1244 Oude signatuur 1119 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasting 1988-1992, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1294 Oude signatuur 1120 Dossier inzake de contracten met taxateurs inzake uitvoering onroerend goedbelasting, 1977-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1295 Oude signatuur 1121-1125 Taxatiekaarten onroerend goedbelasting, geordend per straat, 1982-1990 5 dozen 1121 Achterom t/m Dorpsstraat Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2352 Oude signatuur 1122 Burgemeester de Herderplantsoen t/m Hoogewaard Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2353 Oude signatuur 1123 Prinses Irenestraat t/m Paanderenstraat Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2354 Oude signatuur 1124 Park te Horn t/m De Tas Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2355 Oude signatuur 1125 Tollweide t/m Willem de Zwijgerlaan; referentieobjecten gemeente: garages Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2356 Oude signatuur Grondbelasting 1126-1128 Dossiers inzake de verordeningen op de heffing van opcenten over de hoofdsom van de grondbelasting, 1950, 1955, 1971-1976 3 omslagen 1126 1950 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1127 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 323 Oude signatuur 1128 1971-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 591 Oude signatuur Straatbelasting 1129 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing van straatbelasting, 1939-1954 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1130 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van de straat- en rioolbelasting, 1959-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 323 Oude signatuur 1131 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van de straatbelasting, 1969-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 590 Oude signatuur Personele belasting 1132-1135 Dossiers inzake de verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting, 1935-1939, 1950-1977 4 omslagen 1132 1935-1939 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1133 1950-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 323 Oude signatuur 1134 1971-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 446 Oude signatuur 1135 1976-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 591 Oude signatuur Hondenbelasting 1136 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing van een belasting op de honden met wijzigingen, 1941-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 323 Oude signatuur 1137 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing en invordering van een belasting op de honden, met wijzigingen, 1971-1985 1 omslagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1246 Oude signatuur 1138 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening hondenbelasting 1987, 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1292 Oude signatuur Vermakelijkheidsbelasting 1139 Dossier inzake vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting, 1948-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 378 Oude signatuur Gemeentefondsbelasting 1140 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting, 1935-1939 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur Legesverordeningen 1141-1152 Dossiers inzake vervallen legesverordeningen met wijzigingen, 1935-1982 12 omslagen 1141 1935 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1142 1948-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1143 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1144 1964-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1145 1972-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 445 Oude signatuur 1146 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 666 Oude signatuur 1147 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 667 Oude signatuur 1148 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 668 Oude signatuur 1149 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 669 Oude signatuur 1150 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 670 Oude signatuur 1151 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 671 Oude signatuur 1152 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1019 Oude signatuur 1153 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de legesverordening 1982, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1293 Oude signatuur 1154 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing en invordering van leges ter secretarie en rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand 1968 met wijzigingen, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 324 Oude signatuur 1155 dossier inzake de verordening op de heffing van leges voor inlichtingen uit het bevolkingsregister met wijzigingen, 1936-1948 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur Belasting op het verstrekken van sterke drank 1156 Dossier inzake de vervallen verordening regelende de heffing van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1954 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1157 Dossier inzake de vervallen verordening regelende de heffing van verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken in het klein, 1953 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1 Oude signatuur 1158 Dossier inzake de vervallen verordening op de heffing van een drank- en horecabelasting, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 673 Oude signatuur 1159 Dossier inzake vaststelling en intrekking van de verordening op de heffing van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank 1979, 1979-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1018 Oude signatuur Ruimtelijke ordening Algemeen 1366 Verslagen van de bezoeken van de directeur provinciale planologische dienst, 1981, 1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1358 Oude signatuur Vergoeding schade ten gevolge van vaststelling stedebouwkundige maatregelen 1367 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de schadevergoedingsverordening 1960, 1960-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 326 Oude signatuur 1368 Dossier inzake vaststelling van de procedureverordening planschadevergoeding, 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1359 Oude signatuur Werkgroep ruimtelijke ordening 1369-1370 Verslagen van de werkgroep ruimtelijke ordening, 1976-1983 2 omslagen 1369 1976-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 636 Oude signatuur 1370 1978-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1023 Oude signatuur Planologische regelingen Uitbreidings- en bestemmingsplannen Algemeen 1371 Dossier inzake het standpunt van de gemeente inzake de planologische regeling windmolens in bestemmingsplannen, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1360 Oude signatuur 1372 Algemeen dossier inzake de uitbreidings- en bestemmingsplannen, 1958-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 41 Oude signatuur 1385 Dossier inzake het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koudekerk (niet doorgegaan), 1967-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 52 Oude signatuur 1927 Dossier inzake de bedrijfsonderzoeken te Koudekerk aan den Rijn ten behoeve van streekplan, structuurplan e.d.. 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 173 Oude signatuur 1394 Dossier inzake herziening van bestemmingsplannen in verband met de vestiging van detailhandel, o.a. rapport economische activiteiten en bestemmingsplanvoorschriften, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 865 Oude signatuur Uitbreidingsplan in onderdelen 1373 Dossier inzake de voorbereiding van het bestemmingsplan in onderdelen 1941, met bebouwingsvoorschriften, 1940-1942 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 872 Oude signatuur 1374 Dossier inzake het vaststellen en goedkeuren van het bestemmingsplan in onderdelen 1941 met kaarten, 1941 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1376 Oude signatuur 1375 Dossier inzake de voorbereiding van de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen 1941, 1971-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 873 Oude signatuur 1376-1384 Dossiers inzake de gedeeltelijke herzieningen van het uitbreidingsplan in onderdelen, 1943-1964 9 omslagen 1376 1943-1945, 1e gedeeltelijke herziening (einde Hoogewaard) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 43 Oude signatuur 1377 1946-1949, 2e gedeeltelijke herziening (bij de algemene begraafplaats) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 44 Oude signatuur 1378 1949-1950, 3e gedeeltelijke herziening (Gnephoek) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 45 Oude signatuur 1379 1950-1951, 4e gedeeltelijke herziening (Dorp-Oost) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 46 Oude signatuur 1380 1951-1955, 5e gedeeltelijke herziening (Gnephoek) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 47 Oude signatuur 1381 1955-1956, 6e gedeeltelijke herziening (Dorp-Oost) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 48 Oude signatuur 1382 1958-1964, 8e gedeeltelijke herziening (voormalige steenfabriek Oppelaar) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 49 Oude signatuur 1383 1959-1960, 9e gedeeltelijke herziening (Willem de Zwijgerlaan) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 50 Oude signatuur 1384 1960-1962, 10e gedeeltelijke herziening (Dorp-Oost) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 51 Oude signatuur Structuurplan Koudekerk aan den Rijn 1386-1387 Dossiers inzake het structuurplan Koudekerk aan den Rijn, 1968-1974 2 omslagen 1386 1968-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 389 Oude signatuur 1387 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 871 Oude signatuur 1388 Dossier inzake de beleidsnota structuurplan Koudekerk aan den Rijn, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1361 Oude signatuur Buitengebied 1396-1399 Dossiers inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied en inzake de 1e t/m 3e herziening, 1973-1983, 1985-1990 4 omslagen 1396 1973-1977, voorbereiding, vaststelling bestemmingsplan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 867 Oude signatuur 1397 1978-1983, 1e herziening, bezwaarschrift C.N. van Wijk, overdracht grond om niet Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1133 Oude signatuur 1398 1980-1981, 2e herziening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1362 Oude signatuur 1399 1985-1990, 3e herziening (niet vastgesteld) Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1363 Oude signatuur Dorp-Oost 1389 Dossier inzake de ontwikkeling van de 2e en 3e fase van het uitbreidingsplan Dorp-Oost III, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 390 Oude signatuur 1390-1391 Dossiers inzake het bestemmingsplan Dorp-Oost IV, 1972-1974 2 omslagen 1390 1972-1974, o.a. voorbereiding, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 550 Oude signatuur 1391 1973-1974, exemplaar bestemmingsplan, afkondigingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 551 Oude signatuur 1392 Dossier inzake de 2e herziening van het bestemmingsplan Dorp-Oost 1966, o.a. voorbereidingsbesluit in verband met realisering Middengebied, 1971-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 712 Oude signatuur 1393 Dossier inzake de herziening van bestemmingsplan Dorp-Oost IV, 1978-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 864 Oude signatuur 1401 Dossier inzake de voorbereiding van herzieningen van bestemmingsplan Dorp-Oost 1966, 1965-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 875 Oude signatuur 1402 Dossier inzake aanpassingen van het bestemmingsplan Dorp-Oost, herziening 1966, 1973-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 874 Oude signatuur 1403-1407 Dossiers inzake het vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan Dorp-Oost, herziening 1966 en inzake de 1e t/m 4e herziening, 1966-1969, 1973, 1980-1981, 1987-1990 5 omslagen 1403 1966-1967, vaststelling, goedkeuring en plankaarten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1364 Oude signatuur 1404 1968-1969, 1e herziening met plankaarten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1365 Oude signatuur 1405 1973, 2e herziening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1366 Oude signatuur 1406 1980-1981, 3e herziening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1367 Oude signatuur 1407 1987-1990, 4e herziening niet doorgegaan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1368, 1369 Oude signatuur Gnephoek 1395 Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen Gnephoek 1958, 1956-1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 631 Oude signatuur 1416 Dossier inzake de 2e herziening van uitbreidingsplan Gnephoek 1958, 1975-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1070 Oude signatuur Bestemmingsplannen Gnephoek, Hoogewaard en Dorp-Oost 1432 Dossier inzake het vaststellen en goedkeuren van de herziening van de bestemmingsplannen Gnephoek, Hoogewaard en Dorp-Oost, herziening 1966, in verband met vestiging van detailhandel, 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1378 Oude signatuur Bestemmingsplannen Hondsdijk, Hoogewaard en Dorp-Oost 1433 Dossier inzake het vaststellen en goedkeuren van de herziening in verband met de bestemming "achtererf" van de bestemmingsplannen Hondsdijk, Hoogewaard en Dorp-Oost, herziening 1966, 1977-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1379 Oude signatuur Bestemmingsplannen Hondsdijk, Hoogewaard en Lagewaard 1409 Dossier inzake het vaststellen en goedkeuren van de bestemmingsplannen Hondsdijk, Hoogewaard en Lagewaard, 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nrs. 882, 884 Oude signatuur Hondsdijk 1412-1414 Dossiers inzake het vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan Hondsdijk 1982 3 omslagen 1412 1982, o.a. conceptplan, voorbereidingsbesluit Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1011 Oude signatuur 1413 1982, ontwerpplan, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1024 Oude signatuur 1414 1983-1988, vaststelling en goedkeuring Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1370 Oude signatuur 1415 Dossier inzake de 2e herziening van bestemmingsplan Hondsdijk, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1371 Oude signatuur Industrieterrein 1422-1428 Dossiers inzake het vaststellen en goedkeuren van het bestemmingsplan Industrieterrein, 1976-1985 7 omslagen 1422 1976-1979, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1135 Oude signatuur 1423 1979-1981, discussienota, voorbereidingsbesluit, bezwaren Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1136A Oude signatuur 1424 1979-1981, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1136B Oude signatuur 1425 Voorschriften, z.j. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1920 Oude signatuur 1426 1982, gedeeltelijke goedkeuring GS Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1921 Oude signatuur 1427 1985, uitspraak in beroep, K.B. d.d. 23-10-1985 inzake het niet gegrond en niet ontvankelijk verklaren van het beroep en vernietiging van het besluit G.S. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1922 Oude signatuur 1428 1983, 1e herziening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1923 Oude signatuur Industrieterrein Hoogewaard 1408 Dossier inzake de voorbereiding van het bestemmingsplan Industrieterrein Hoogewaard, 1968-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 880 Oude signatuur Kerklaan 1429-1431 Dossier inzake het vaststellen, goedkeuren en inrichten van bestemmingsplan Kerklaan, 1986-1990 3 omslagen 1429 1987-1989, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1372 Oude signatuur 1430 1989-1990, vaststelling en goedkeuring Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1373 Oude signatuur 1431 1986-1990, inrichten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Lagewaard 1410 Dossier inzake de voorschriften van bestemmingsplan Lagewaard, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1375 Oude signatuur 1411 Dossier inzake de voorbereiding van de herziening van bestemmingsplan Lagewaard, 1971-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 883 Oude signatuur Middengebied 1400 Dossier inzake de voorbereiding van het bestemmingsplan Middengebied, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 870 Oude signatuur Weidedreef 1417-1421 Dossiers inzake het vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan Weidedreef, 1982-1987 5 omslagen 1417 1982-1984, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1132A Oude signatuur 1418 1982-1984, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1132B Oude signatuur 1419 1984-1986, o.a. pré-advies provinciale planologische commissie met reacties Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1131A Oude signatuur 1420 1984-1984, o.a. aanpassing plan, exploitatieberekening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1131B Oude signatuur 1421 1987, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1377 Oude signatuur Exploitatie en kostprijsberekening 1436 Dossier inzake de kostprijsberekeningen van de uitbreidingsplannen Dorp-Oost I, II en III, 1962-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 315 Oude signatuur 1437 Dossier inzake de exploitatie-opzet en grondkostprijsberekeningen van de uitbreidings- en bestemmingsplannen Dorp-Oost , Dorp-Oost II, Dorp-Oost III en Dorp-Oost IV, 1962-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 499 Oude signatuur 1438 Dossier inzake de exploitatie-opzet en kostprijsberekening van Dorp-Oost 2e herziening, 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 642 Oude signatuur 1439 Dossier inzake de exploitatie-opzet en grondkostprijsberekeningen van de bestemmingsplannen Dorp-Oost, Middengebied en bouwrijp maken De Boomgaard, 1977-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 984 Oude signatuur 1458-1463 Dossier inzake de exploitatieberekeningen van diverse bestemmingsplannen, 1962-1972, 1975-1980, 1988-1991 6 omslagen 1458 1971-1972, bestemmingsplan Dorp-Oost I Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1381 Oude signatuur 1459 1962-1971, bestemmingsplan Dorp-Oost II Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1382 Oude signatuur 1460 1966-1970, bestemmingsplan Dorp-Oost III Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1383 Oude signatuur 1461 1975-1977, bestemmingsplan Dorp-Oost IV Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1384 Oude signatuur 1462 1977-1980, bestemmingsplan Middengebied Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1385 Oude signatuur 1463 1988-1991, bestemmingsplan Kerklaan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1386 Oude signatuur Stads- en dorpsvernieuwing 1434 Dossier inzake het vaststellen van de inspraakverordening inzake stads- en dorpsvernieuwing, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1387 Oude signatuur 1435 Dossier inzake financiering en aanvraag van bijdragen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1236 Oude signatuur Streekplannen 1440 Dossier inzake het ambtelijk vooroverleg ten behoeve van het concept voorontwerp Streekplan Zuid-Holland Oost, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 506 Oude signatuur 1441 Dossier inzake de voorbereiding van het voorontwerp van het streekplan Zuid-Holland Oost, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 876 Oude signatuur 1442 Dossier inzake de behandeling van bezwaren tegen het ontwerp streekplan Zuid-Holland Oost, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 877 Oude signatuur 1443-1444 Dossiers inzake de bemoeienis van het IGOR met het ontwerp streekplan Zuid-Holland Oost, 1976-1978 2 omslagen 1443 1976-1978, IGOR-reacties Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 878 Oude signatuur 1444 1977, vergaderstukken commissie ad hoc IGOR Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 879 Oude signatuur 1445 Dossier inzake evaluaties en nota van beantwoording ten aanzien van het streekplan Zuid-Holland-Oost, 1982-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1134 Oude signatuur 1146-1447 Dossiers inzake de nota van bijstelling van het streekplan Zuid-Holland Oost, 1983-1984 2 omslagen 1146 1983-1984, o.a. nota van bijstelling, reactie IGOR Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1137A Oude signatuur 1447 1983-1984, o.a. reactie gemeente Koudekerk aan den Rijn, vastgestelde versie bijstelling streekplan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1137B Oude signatuur 1448-1451 Dossiers inzake het vastgestelde voorontwerp in hoofdlijnen van het streekplan Zuid-Holland Oost, 1984-1986 4 omslagen 1448 1984-1986, voorontwerp in hoofdlijnen en reacties Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1247 Oude signatuur 1449 1984-1986, reacties en bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1280 Oude signatuur 1450 1984-1986, streekplan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1281 Oude signatuur 1451 1984-1986, vaststelling, studienota kleine kernen in Zuid-Holland Oost Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1248 Oude signatuur 1452 Dossier inzake het streekplan Rijn en Gouwe, 1967-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 711 Oude signatuur Bouwexploitatieverordeningen 1453 Dossier inzake de verordening exploitatie bouwterreinen, 1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 328 Oude signatuur 1454 Dossier inzake het vaststellen en goedkeuren van de exploitatieverordening 1972 met stukken betreffende de toepassing, 1972-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1380 Oude signatuur 1455-1456 Dossiers inzake de toepassing van de bouwexploitatieverordening ten aanzien van de agrariërs aan de Lagewaard, 1977-1982 2 omslagen 1455 o.a. uitvoering verordening naar aanleiding van bouwaanvraag diverse personen aan de Lagewaard, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1139A Oude signatuur 1456 o.a. reacties van het Landbouwschap, overzicht verleende bouwvergunningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1139B Oude signatuur 1457 Dossier inzake de uitvoering van de bouwexploitatieverordening ten aanzien van diverse personen en bedrijven, 1972-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1140 Oude signatuur Volkshuisvesting Algemeen 1464 Dossier inzake de toekenning van bouwvolume, 1949-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 54 Oude signatuur 1465 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling toezicht op de volkshuisvesting en de dienst gemeentewerken Leiderdorp, Woubrugge en Koudekerk aan den Rijn, 1942-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 94 Oude signatuur 1466 Dossier inzake de vaststelling van de verordening regelende het gebruik van gebouwen en hun aangehorigheden met wijziging en toepassing, 1960-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 714 Oude signatuur 1467-1468 Dossiers inzake de planning nieuwbouw en vernieuwbouw, 1978-1990 2 omslagen 1467 1978-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1026 Oude signatuur 1468 1986-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1144 Oude signatuur 1469 Dossier inzake de instelling van de regionale huisvestingscommissie Rijnstreek, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1522 Oude signatuur 1470 Dossier inzake de aanwijzing van ambtenaren bouw- en woningtoezicht, 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1523 Oude signatuur Bouwverordening en gerelateerde regelingen 1471 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de bouwverordening 1935, 1935-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 55 Oude signatuur 1472 Dossier inzake vaststelling, wijziging en intrekking van bouwverordening 1968, 1968-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 881 Oude signatuur 1473 Dossier inzake vaststelling, wijziging en intrekking van bouwverordening 1980, 1980-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1251 Oude signatuur 1474 Dossier inzake vaststelling en wijziging van bouwverordening 1987, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1524 Oude signatuur 1475 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de bouwregistratieverordening 1980, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1525 Oude signatuur Bouw-, aanleg-, woonvergunningen e.d. 1476 Dossier inzake de bouw van het bedrijfspand van Fa. D.C. van der Vis aan de Hoogewaard (sectie B nr. 2625) met toepassing van art. 20 van de wederopbouwwet, 1966-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 225 Oude signatuur 1477 Dossier inzake vergunningen voor erfafscheidingen c.g. afzetting van bouwplaatsen, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 398 Oude signatuur 1478 Dossier inzake de bouw van Wasserij Nooitgedacht, 1972-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 473 Oude signatuur 1479 Dossier inzake verplaatsing van het agrarisch bedrijf T. Reijneveld, Lagewaard 1, 1976-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 476 Oude signatuur 1480 Dossier inzake interne voorschriften en richtlijnen alsmede overzicht van het aantal verleende bouwvergunningen, 1970-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1528 Oude signatuur 1481-1484 Kennisgevingen in het kader van de bouwverordening, 1974-1990 4 omslagen 1481 1974-1990, chronologische index Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1531 Oude signatuur 1482 1974-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1532 Oude signatuur 1483 1979-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1533 Oude signatuur 1484 1986-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1534 Oude signatuur 1485-1486 Dossiers inzake het bouwen zonder vergunning, 1981-1985 2 omslagen 1485 Rapport inzake opsporingen illegale bouwsels, Hondsdijk 1a, 14 en 41, Hoogewaard 141, 170 en 178, Prinses Wilhelminastraat 1, Tollweide 5, Weidedreef 17, Willem de Zwijgerlaan 5, Dorpsstraat 59, Europasingel 18 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1931 Oude signatuur 1486 Hondsdijk 21, 59 en 69, Hoogewaard 8, 18, 26, 136 , 141, 170, 209 en 241, Koningin Julianastraat 9, Lagewaard 1, 45, 64, 75 en 77, Mattenkade 1, Paanderenstraa 11, Prins Bernhardstraat 65, Prinses Wilhelminastraat 1 en 11, Ridderhoflaan 3 en 24, De Tas 16 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1941 Oude signatuur Slopen van bouwwerken 1487 Vergunningen voor het slopen van bouwwerken, 1970-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 399 Oude signatuur 1488 Dossier inzake de sloop van de panden Hoogewaard 122A, 179 en 199 en Dorpsstraat 64, 1973-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 689 Oude signatuur 1489 Dossier inzake sloop van het voormalige Ruboracomplex aan de Hondsdijk, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1932 Oude signatuur Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen 1490 Dossier inzake de verordening geldelijke steun krotopruiming, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 56 Oude signatuur 1491-1494 Dossier inzake onbewoonbaarverklaring van diverse panden, 1936-1942, 1946-1972 4 omslagen 1491 1936-1942 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 57 Oude signatuur 1492 1946-1968, Dorpsstraat 3a, 4, 40, 41 en 61,; Hondsdijk 20; Hoogewaard 21, 47, 95, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 183, 174-179, 181, 182, 189, 198, 200-203, 206, 207; Lagewaard 3, 54 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 42 Oude signatuur 1493 1946-1968, Dorpsstraat 3, 16, 17, 73, 77, 78; Hondsdijk 16-18, 33, 34; Hoogewaard 73, 74, 85, 86, 139, 140, 147-151, 189, 189a, 204, 205; Lagewaard 4, 5, 6 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 58 Oude signatuur 1494 1969-1972, Hondsdijk 16, 17, 18; Hoogewaard 75-77, 89, 90, 91, 109, 123-125 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 330 Oude signatuur 1495 Dossier inzake overzichten van onbewoonbaarverklaringen, 1952-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1542 Oude signatuur Voorziening in woningbehoefte, bevordering van de woningbouw Woningbouw 1496-1500 Dossiers inzake het contingent woningbouw, 1969-1972, 1986-1990 5 omslagen 1496 1969-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 400 Oude signatuur 1497 1986-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1249 Oude signatuur 1498 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1554 Oude signatuur 1499 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1555 Oude signatuur 1500 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1556 Oude signatuur 1501 Dossier inzake woningbouwplannen op het terrein van de sportvelden aan de Kerklaan, 1977-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1250 Oude signatuur 1502 Dossier inzake de keuze van bouwlokaties voor woningbouwplannen, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1546 Oude signatuur 1503 Dossier inzake woningbouwplannen op diverse lokaties, o.a. nota inbreilokaties, 1981-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1547 Oude signatuur 1504 Dossier inzake woningbouwplannen op de bouwlokatie Kerkewijk, 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1548 Oude signatuur 1505 Dossier inzake de actiegroep De Laatste Spriet tegen woningbouwplannen in de gemeente, 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1549 Oude signatuur 1506 Dossier inzake de samenwerkingsovereenkomst met de woningstichting Centraal Nederland inzake het Middengebied, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 597 Oude signatuur Woningbouwvereniging Goed Wonen 1507 Algemeen dossier inzake de woningbouwvereniging Goed Wonen, o.a. bestuur, reglementen en statuten, 1941-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 59 Oude signatuur 1508-2372 Exploitatierekeningen, jaarverslagen en controlerapporten van woningbouwvereniging Goed Wonen, 1949-1990 10 omslagen 1508 1949-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 60 Oude signatuur 1509 1959-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 61 Oude signatuur 1510 1967-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 331 Oude signatuur 1511 1972-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 488 Oude signatuur 2372 1975-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 396 Oude signatuur 1513 1980-1981, samenvatting verslagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 612 Oude signatuur 1514 1977-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 885 Oude signatuur 1515 1982, 1984, 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1536 Oude signatuur 1516 1988, rekening 1986-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1928 Oude signatuur 1517 1988-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1537 Oude signatuur 1518-1520 Verzameldossiers inzake woningbouwvereniging Goed Wonen 3 omslagen 1518 1968-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 525 Oude signatuur 1519 1975-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 690 Oude signatuur 1520 1975-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1535 Oude signatuur 1521 Dossier inzake de specificatie annuiteiten grond- en bouwvoorschotten alsmede aanwending reservefonds voor diverse complexen, 1962-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 396 Oude signatuur Woningbouw met financiële steun van de overheid 1522 Dossier inzake de verdeling van de rijkssteun woningbouw, 1979-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1145 Oude signatuur Overheids- en verenigingsbouw Woningwetwoningen-complexen 1523-1524 Complex 1 - dossiers inzake de bouw van 14 woningwetwoningen, Hoogewaard 7-20, 1947-1958 2 omslagen 1523 1947-1958, bouw Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 62 Oude signatuur 1524 1947-1958, rijksbijdrage en voorschotten, financiële afwikkeling en huurvaststelling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 63 Oude signatuur 1525 Complex 2 - dossier inzake de bouw van 4 arbeiderswoningen, Willem de Zwijgerlaan 1-4, 1950-1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 64 Oude signatuur 1526 Complex 3 - dossier inzake de bouw van 6 woningen Koningin Julianastraat 1-11, 1952-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 65 Oude signatuur 1527 Complex 4 - dossier inzake de bouw van 9 arbeiderswoningen, Koningin Julianastraat 13-21 en Prinses Wilhelminastraat 11-17, 1953-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 66 Oude signatuur 1528 Complex 5 - dossier inzake de bouw van 18 woningwetwoningen, Willem de Zwijgerlaan 6, 7 en 8; Prins Bernhardstraat 2-22 en Prinses Beatrixstraat 2-8, 1956-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 67 Oude signatuur 1529 Complex 6 - dossier inzake de bouw van 9 woningwetwoningen, Prinses Wilhelminastraat 19-25 en Prinses Beatrixstraat 1-9, 1958-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 68 Oude signatuur 1530 Complex 7 - dossier inzake de bouw van 9 woningwetwoningen, Prinses Irenestraat 2-18, 1959-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 69 Oude signatuur 1531 Complex 8 - dossier inzake de bouw van 9 woningwetwoningen, Prinses Beatrixstraat 11-21 en Prinses Irenestraat 19-23, 1960-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 70 Oude signatuur 1532-1533 Complex 9 - dossiers inzake de bouw van 6 eengezinswoningen, Prinses Beatrixstraat 10-20, 1960-1967 2 omslagen 1532 1960-1967, bouw, financiering, huurvaststelling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 16 Oude signatuur 1533 1960-1967, bestek envoorwaarden en tekeningen, aanbesteding en gunning Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 71 Oude signatuur 1534 Complex 10 - dossier inzake de bouw van 11 eengezinswoningen, Willem de Zwijgerlaan 9, 10, 11, 12, 13 en Kerklaan 1-11, 1961-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 72 Oude signatuur 1535 Complex 11 - dossier inzake de bouw van 12 woningwetwoningen, Kerklaan 13-23 en 5-Meistraat 1-11, 1962-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 73 Oude signatuur 1536 Complex 12 - dossier inzake de bouw van 13 eengezinswoningen, Beneluxstraat 2-18, 11-17, 1963-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 74 Oude signatuur 1537 Dossier inzake de toekenning van rijksbijdragen voor de complexen 1 t/m 12 (oud), 1968-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 337 Oude signatuur 1538-1539 Complex 13 - dossiers inzake de bouw van 16 bejaardenwoningen, Prins Bernhardstraat 29-45, 1964-1967 2 omslagen 1538 1964-1967, o.a. bestek en tekeningen, rijksbijdragen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 75 Oude signatuur 1539 1964-1967, diverse correspondentie, stukken en offertes Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 17 Oude signatuur 1540 Complex 14 - dossier inzake de bouw van 18 eengezinswoningen, Paanderenstraat 1-12 en Meerwijckstraat 1-11, 1964-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 76 Oude signatuur 1541 Complexen 15, 16 en 17 - algemeen dossier inzake de bouw van 42 woningen, o.a. bestek en tekeningen, 1967-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 77 Oude signatuur 1542 Complex 15 - dossier inzake 14 woningwetwoningen, Van Poelgeestlaan 1-27, 1967-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 332 Oude signatuur 1543 Complex 16 - dossier inzake 14 woningwetwoningen, Van Poelgeestlaan 29-55, 1966-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 333 Oude signatuur 1544 Complex 17 - dossier inzake 14 woningwetwoningen, Van Poelgeestlaan 57-69 en Kerklaan 71-83, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 334 Oude signatuur 1545 Complex 18 - dossier inzake de bouw en financiering van het verzorgingstehuis voor bejaarden Prins Bernhardstraat 29-45, Dr. Vlaanderenlaan 32-50, 1968-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 692 Oude signatuur 1546 Complex 19 - dossier inzake de bouw van 25 premiehuurwoningen, Meerwijckstraat 13-19, Paanderenstraat 13-17 en 14-20, Foreeststraat 1-11 en Den Tollstraat 1-9 en 2-6, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 335 Oude signatuur 1547 Complex 21 - Dossier inzake de bouw en financiering van 19 bejaardenwoningen, Europasingel 27-33 en Den Tollstraat 8-36, 1969-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 402 Oude signatuur 1548 Complex 22 - dossier inzake de bouw van 14 premiehuurwoningen aan de Den Tollstraat 27-39 en Prins Bernhardstraat 47-59, 1970-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 391 Oude signatuur 1549 Complex 23 - dossier inzake de bouw en financiering van 28 woningwetwoningen, Den Tollstraat 41-95, 1970-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 403 Oude signatuur 1550 Complex 24 - dossier inzake de bouw en financiering van 40 woningwetwoningen Ridderhoflaan 2-80, 1971-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 533 Oude signatuur 1551 Complex 25 - dossier inzake de bouw en financiering van 42 woningwetwoningen, De Deel 1-83, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 893 Oude signatuur 1552-1553 Complex 26 - dossiers inzake de bouw en financiering van 30 woningwetwoningen, De Deel 10-68, 1974-1976 2 omslagen 1552 1974-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 897 Oude signatuur 1553 1976, bestek, voorwaarden en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 898 Oude signatuur 1554 Complex 29 - dossier inzake de bouw van 16 woningwetwoningen, Den Tollstraat 11-25 en Foreeststraat 2-16, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 336 Oude signatuur 1555 Dossier inzake de huurverhoging van woningwetwoningen, 1966-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 392 Oude signatuur 1556 Dossier inzake de overdracht van de woningwetwoning Hoogewaard 7 aan D. Koeman, 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 395 Oude signatuur 1557 Dossier inzake woningbouwplannen, 1968-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 397 Oude signatuur 1558 Verzameldossier inzake de rijksbijdrage aan diverse woningcomplexen, 1968-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 504 Oude signatuur 1559 Dossier inzake de voorschriften enuitvoering van de huurharmonisatie, 1972-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 547 Oude signatuur 1560 Dossier inzake de exploitatie van diverse complexen woningwetwoningen, 1966-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 584 Oude signatuur 1561 Dossier inzake de overdracht van woningwetwoningen in De Deel aan bewoners, 1968-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 854 Oude signatuur 1562 Dossier inzake de ontwikkeling van bouwplannen voor woningen, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 887 Oude signatuur 1563-1564 Complex HV 3574 - dossiers inzake de bouw van 10 woningen voor alleenstaanden , De Deel 70-90, 1975-1976 2 omslagen 1563 1975-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 889 Oude signatuur 1564 1976, bestek, voorwaarden en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 896 Oude signatuur 1565-1566 Complex HV 3875 - dossiers inzake de bouw van 30 kleinen woningen, Achterom 2-60, 1978-1979 2 omslagen 1565 1978, bouwtechnische zaken Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 886 Oude signatuur 1566 1978-1979, bestek, voorwaarden en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 891 Oude signatuur 1567 Dossier inzake de plannen voor bebouwing van het terrein scholenhoek aan de Koningin Julianastraat, 1982-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1148 Oude signatuur 1568-1570 Dossiers inzake de keuze van bouwlokaties in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1979-1982 3 omslagen 1568 1979-1982, overzichtstekening, voorbereidinbg nota bouwlokatie, krediet keuze bouwlokatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1151 Oude signatuur 1569 1979-1982, nota's 1981, financieel aspect, informatie-artikel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1152A Oude signatuur 1570 1979-1982, krantenknipsels, geluidshinder-zoneringsonderzoek, raadsvoorstel 1982, motivatie bouwlokatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1152B Oude signatuur 1571-1574 Dossiers inzake de heroverweging van de keuze van bouwlokaties in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1984-1986 4 omslagen 1571 1984, januari-oktober Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1149A Oude signatuur 1572 1984, november-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1149B Oude signatuur 1573 1985, januari-mei Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1150A Oude signatuur 1574 juni 1985- februari 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1150B Oude signatuur Woningbouw door particulieren 1575-1583 Dossiers inzake particuliere woningbouw, 1947-1968 9 omslagen 1575 A. van Aalst, Hondsdijk 1A, 1952 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1576 Mw. Bergsma-van Santen, 1947-1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1577 L. Blokland, Hondsdijk 10b, 1956-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1578 D. Bijleveld en T.P. van Vegten, 1956-1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1579 F. Jongeneel, Hoogewaard 107A, 1960-1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1580 A. en J. de Lange, Dorpsstraat 4A, 1955-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1581 J. van Nieuwenhuyze, Hondsdijk 3A, 1957-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1582 D. Reijneveld, Lagewaard 26, 1955-1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1583 L. de Wit, Prinses Wilhelminastraat 27, 1957-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 78 Oude signatuur 1584 Dossier inzake de bouw van een premiewoning, Hoogewaard 215, door de LTB, 1958-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 79 Oude signatuur 1585 Dossier inzake de bouw van 6 premiewoningen, Prinses Margrietstraat 1-11, 1959-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 80 Oude signatuur 1586 Dossier inzake de bouw van 32 premiewoningen door Fa. Van der Velden & De Jong aan de Prins Bernhardstraat 24-34; Prinses Marijkestraat 4-16, 20-32; Kerklaan 25-33 en Prinses Margrietstraat 13-25, 1960-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 81 Oude signatuur 1587 Dossier inzake de bouw door Fa. Van der Velden & De Jong van 15 premiewoningen aan de Europasingel 1-11 en Dr. Vlaanderenlaan 1-17, 1960-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 81 Oude signatuur 1588 Dossier inzake de bouw door Fa. Van der Velden & De Jong van 11 premiewoningen, 5-Meistraat 13-23 en Beneluxstraaqt 1-9, 1963-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 82 Oude signatuur 1589 Dossier inzake de bouw door N.V. Grootstad van 18 premiewoningen Dr. Vlaanderenlaan 21-55, 1964-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 83 Oude signatuur 1590 Dossier inzake de bouw door Fa. Van der Velden & de Jong van 12 premiewoningen Van Poelgeestlaan 2-24 en 6 vrije sectorwoningen Europasingel 13-23, 1964-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 84 Oude signatuur 1591 Dossier inzake de bouw door N.V. Nijhan van 50 premiewoningen Burgemeester Verheullaan 233-59, Kerklaan 47-69 en Van Poelgeestlaan 50-86, 1966-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 85 Oude signatuur 1592 Dossier inzake de bouw en oplevering door N.V. Grootstad van 6 winkels met bovenwoning, Prins Bernhardstraat 48-58A, 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 86 Oude signatuur 1593 Dossier inzake de bouw door N.V. Grootstad van 6 premiewoningen, Prins Bernhardstraat 60-70, alsmede verstrekking van de bijdrage ineens als bedoeld in de beschikking geldelijke steun eigen woningen, 1967-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 87 Oude signatuur 1594 Dossier inzake de bouw door N.V. Grootstad van 18 premiewoningen, Burgemeester Verheullaan 2-36, alsmede verstrekking bijdrage ineens, 1965-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 88 Oude signatuur 1595 Dossier inzake de bouw door N.V. Grootstad van 12 premiewoningen, Van Poelgeestlaan 26-48, 1968-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 89 Oude signatuur 1596 Dossier inzake de bouw door Fa. C. Meerburg van 2 blokken van 5 premiewoningen, Hoogewaard 85a-85j, 1966-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 316 Oude signatuur 1597 Dossier inzake de bouw in opdracht van N.V. Beton Centrale Koudekerk van 5 woningen, Hondsdijk 2A-2E, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 338 Oude signatuur 1598 Dossier inzake de bouw door N.V. Delf- en Schieland van 9 meanderwoningen, Hoogewaard 123-139 en 8 drive-inwoningen, Europasingel 35-49, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 339 Oude signatuur 1599-1600 Dossiers inzake de bouw door N.V. Grootstad van 14 premiewoningen De Tas 2-28, 1975-1977 2 omslagen 1599 1975-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 890 Oude signatuur 1600 Bestek en voorwaarden en tekeningen, 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 895 Oude signatuur 1601-1602 Dossiers inzake de bouw in opdracht van Woningstichting Centraal Nederland van 40 premiekoopwoningen, De Tas 1-55, 30-52, 1976-1977 2 omslagen 1601 1976-1977, voorbereiding en uitvoering Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 894 Oude signatuur 1602 1976, bestek en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 892 Oude signatuur 1603-1604 Dossiers inzake de bouw in opdracht van Woningstichting Centraal Nederland van 60 premiekoopwoningen, De Boomgaard 1-31, 2-78; Hoogewaard 45-51, 1978 2 omslagen 1603 1978, voorbereiding en uitvoering Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 899 Oude signatuur 1604 1978, bestek en tekeningen inv.nr. 888 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1605 Dossier inzake de bouw in opdracht van Woningstichting Centraal Nederland van 7 garages, Weidedreef 42-52, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1067 Oude signatuur 1606-1608 Dossiers inzake de bouw door Linstra B.V. van 8 premie A-woningen, Hoogewaard 160-160C, 162-162C, HP51203, 1982-1984 3 omslagen 1606 1982, bestek en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1266 Oude signatuur 1607 1983, o.a. overeenkomsten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1288 Oude signatuur 1608 1984, o.a. klachten van bewoners Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1289 Oude signatuur Bevordering eigen woningbezit 1609 Dossier inzake toetreding tot en deelname aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1953-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1538 Oude signatuur 1610 Dossier inzake de gemeentelijke regelingen betreffende garantie voor rente en aflossing van geldleningen eigen woningbezit, 1959-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 149 Oude signatuur 1611 Dossier inzake het vaststellen van de verordening garantie geldleningen eigen woningen, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1539 Oude signatuur 1612 Dossier inzake het vaststellen van de verordening garanderen van hypothecaire geldleningen voor de aankoop van een eigen woning, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1540 Oude signatuur 1613 Dossier inzake het vaststellen van de richtlijnen woningen Weidedreef en verruimen garantie geldleningen eigen woning, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1541 Oude signatuur Bemoeiingen met bestaande woningen 1614 Dossier inzake het onttrekken van woningen aan de woonbestemming, 1978-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1543 Oude signatuur Woonruimtewet 1947 1615 Dossier inzake de samenstelling van de commissie van advies, 1947-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 92 Oude signatuur 1616 Dossier inzake het vaststellen van de verordening gemeentelijke steun doorstroming, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 93 Oude signatuur 1617 Dossier inzake de regelen ter uitvoering van de woonruimtewet 1947 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 343 Oude signatuur 1618 Dossier inzake het vaststellen van de verordening inschrijvingsnormen, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1158 Oude signatuur 1619 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening geldelijke steun krotontruiming en doorstroming binnen de woningvoorraad in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1970-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1159 Oude signatuur 1620 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening woonruimtetoewijzing 1970, 1971-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1235 Oude signatuur 1621 Dossier inzake het vaststellen van de woonruimteverordening 1983 en de regeling woonruimtezake 1983, 1982-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1544 Oude signatuur 1622 Dossier inzake het huisvestings- en vestigingsbeleid, 1981-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1545 Oude signatuur Woningvoorraad, woningbehoefte, woningstatistieken 1623 Overzichten van de woningvoorraad, 1975-1982, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen NB 1983-1987 ontbreekt Notabene inv.nr. 1550 Oude signatuur 1624-1626 Dossiers inzake het woningbehoefte-onderzoek, 1984-1985, 1989-1990 3 omslagen 1624 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1557 Oude signatuur 1625 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1558 Oude signatuur 1626 1989-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1559 Oude signatuur 1627-1629 Woningstatistieken, 1978-1990 3 omslagen 1627 1980-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1551 Oude signatuur 1628 1981-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1552 Oude signatuur 1629 1978-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1553 Oude signatuur Openbare orde Algemene politieverordening 1160 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de algemene politieverordening, 1938-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 516 Oude signatuur 1161 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de algemene politieverordening 1977, alsmede vaststelling van de bebouwde kom o.g.v. artikel 45 van de APV, 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1298 Oude signatuur Toezicht op openbare grond en water Precariorechten 1162 Dossier inzake de verordeningen precariorechten, 1959-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 445 Oude signatuur 1163 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de verordening precariorechten en retributies 1975, 1975-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1296 Oude signatuur 1164-1165 Kohieren precariorechten, 1975-1976 2 omslagen 1164 1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2254 Oude signatuur 1165 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2253 Oude signatuur Standplaatsen 1166 Dossier inzake het gemeenschappelijk centrum tijdelijk woonwagencentrum Hazerswoude, 1969-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 406 Oude signatuur 1167 Dossier inzake het tijdelijk woonwagencentrum te Hazerswoude-Dorp, 1971-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1259 Oude signatuur 1168 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling regionaal woonwagencentrum Gouwsluis te Alphen aan den Rijn, 1968-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1260 Oude signatuur 1169 Dossier inzake de verordening op het woonwagencentrum, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1301 Oude signatuur 1170 Dossier inzake de verordening geldelijke steun voor huisvesting van woonwagenbewoners in woonwagens, 1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1300 Oude signatuur 1171 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling woonwagencentrum met Hazerswoude en Benthuizen, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1302 Oude signatuur 1172 Dossier inzake de aanwijzing lokatie Reigerlaan ten behoeve van enkele woonwagens, o.a. aanvraag rijksbijdrage investering woonwagencentrum, 1976-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1303 Oude signatuur 1173 Dossier inzake de bouw van de woonwagens Reigerlaan 17, 19 en 21 op het woonwagencentrum Reigerlaan, 1986-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1304 Oude signatuur 1174 Dossier inzake de gemeentelijke voorschriften en richtlijnen voor standplaatsvergunningen, 1982-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1299 Oude signatuur 1175 Dossier inzake de geweigerde standplaatsvergunning voor P.H. Dammers, Wijk en Aalburg, o.a. beroepschrift Raad van State, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1108 Oude signatuur Voorwerpen op of boven openbare grond 1176-1177 Dossiers inzake vergunningen tot het hebben van voorwerpen op of boven openbare grond (reclameborden, verkoopautomaten e.d.), 1952-1990 2 omslagen 1176 1952-1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 172 Oude signatuur 1177 1972-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Collecten 1178 Statuten van het centraal archief- en inlichtingenbureau inzake het inzamelingswezen, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1965 Oude signatuur 1179 Dossier inzake de richtlijnen voor het verlenen van collectevergunningen, 1984-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1306 Oude signatuur Bevolking, registratie en verblijf Burgerlijke stand 1180-1181 Dossiers inzake de ambtenaren van de burgerlijke stand, o.a. benoeming en ontslag, ambtskleding, 1958-1989 2 omslagen 1180 1958-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 583 Oude signatuur 1181 1975-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1307 Oude signatuur 1182-1183 Dossiers inzake de verordeningen regelende de verdeling van werkzaamheden tussen de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand, 1935-1936, 1958-1961 2 omslagen 1182 1935-1936 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2 Oude signatuur 1183 1958-1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 583 Oude signatuur 1184 Dossier inzake de vaststelling door Gedeputeerde Staten van bepalingen inzake de bezoldiging van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1935-1942 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 3 Oude signatuur 1185 Dossier inzake de bezoldiging van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1951-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 583 Oude signatuur 1186 Dossier inzake de overbrenging en het herstel van registers van de burgerlijke stand, 1984-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1308 Oude signatuur Bevolking Bevolkingsregistratie 1187-1191 Registers van ingekomen personen, 1936-1983 5 delen 1187 1936-2 januari 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2357 Oude signatuur 1188 1961-16 november 1970 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2358 Oude signatuur 1189 13 november 1970-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2359 Oude signatuur 1190 1975-13 oktober 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2360 Oude signatuur 1191 1978-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2361 Oude signatuur 1192-1196 Registers van vertrokken personen, 1936-1985 5 delen 1192 1936-21 november 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2362 Oude signatuur 1193 1957-13 januari 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2363 Oude signatuur 1194 1972-23 april 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2364 Oude signatuur 1195 1976-26 juni 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2365 Oude signatuur 1196 1981-20 december 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2366 Oude signatuur 1197 Verblijfsregister, register houdende opgave van buitenlandse personen met vermelding van o.a. geboorte- en huwelijksdatum, verblijfsadres en datum en reden van vertrek, 1948-1956 1 katern Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2368 Oude signatuur 1198-1205 Dossiers inzake bevolkingsstatistieken en bevolkingsoverzichten, 1934-1940, 1953-1990 8 omslagen 1198 1934-1940, 1953-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 5 Oude signatuur 1199 1967-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 353 Oude signatuur 1200 1973-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 534 Oude signatuur 1201 1977-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 678 Oude signatuur 1202 1977-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1066 Oude signatuur 1203 1982-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1021 Oude signatuur 1204 1984-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1110 Oude signatuur 1205 1987-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1310 Oude signatuur 1206 Dossier inzake de uitkomsten van de 12e volkstelling, 1947 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 6 Oude signatuur 1207 Dossier inzake de uitkomsten van de 14e volkstelling, 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 679 Oude signatuur Nederlander- en ingezetenenschap 1208 Dossier inzake het verlies van Nederlanderschap wegens het in vreemde krijgsdienst treden, 1946-1955 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 7 Oude signatuur Burgerwacht 1209 Dossier inzake de burgerwacht Koudekerk, 1935-1940 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 8 Oude signatuur Openbare zedelijkheid 1210 Dossier inzake de vaststelling van de drank- en horecaverordening, 1967-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1315 Oude signatuur 1211 Besluiten tot vaststelling van het maximum aantal drankwetvergunningen en -verloven ingevolge de drankwet 1931, 1949-1950 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 9 Oude signatuur 1212 Dossier inzake maatregelen tegen tabaksgebruik en instelling van een rookverbod in openbare gelegenheden, 1978-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1213 Dossier inzake de overeenkomst met De Schildhoeve te Nieuwveen met betrekking tot de opvang van zwerfdieren, 1977-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1314 Oude signatuur Openbare gezondheid Algemene gezondheidszorg Bevolkingsonderzoeken 1214-1216 Dossiers inzake de uitkomsten van bevolkingsonderzoeken op tuberculose, 1952-1966, 1968-1978 3 omslagen 1214 1952-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 14 Oude signatuur 1215 1968-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 404 Oude signatuur 1216 1972-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 680 Oude signatuur 1217-1218 Dossiers inzake de bevolkingsonderzoeken op baarmoederhalskanker, 1976, 1979, 1984 2 omslagen 1217 1976, 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 773 Oude signatuur 1218 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1111 Oude signatuur Zwembaden 2433 Dossier inzake de jaarstukken, tarieven en exploitatie van het Prins Willem Alexanderbad, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 491 Oude signatuur 2434-2443 Algemene dossiers inzake het Prins Willem Alexander Bad, 1973-1985 10 omslagen 2434 1973-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 453 Oude signatuur 2435 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 852 Oude signatuur 2436 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 846 Oude signatuur 2437 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 847 Oude signatuur 2438 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 848 Oude signatuur 2439 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 849 Oude signatuur 2440 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 850 Oude signatuur 2441 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 851 Oude signatuur 2442 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1142 Oude signatuur 2443 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1143 Oude signatuur 2444 Dossier inzake het verrichten van een bedrijfsonderzoek bij het Prins Willem Alexanderbad, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1146 Oude signatuur 2445 Dossier inzake de exploitatie van de kantine en het terras van het Prins Willem Alexanderbad, 1976-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1147 Oude signatuur 2446-2447 Dossiers inzake de aanleg van voorzieningen in het Prins Willem Alexanderbad, 1978-1989 2 omslagen 2446 1978-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1392 Oude signatuur 2447 1984-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1393 Oude signatuur 2448 Dossier inzake de voorschriften en instructies van het Prins Willem Alexanderbad, 1977-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1394 Oude signatuur 2449 Onderzoeksrapport ODRP over de exploitatie van het Prins Willem Alexanderbad over de periode 1976-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1395 Oude signatuur 2450-2452 Dossiers inzake de aanpassingsmogelijkheden van en onderzoek naar overname van het Prins Willem Alexanderbad, 1988-1990 3 omslagen 2450 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1396 Oude signatuur 2451 1989, januari-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1397 Oude signatuur 2452 Juli 1989-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1398 Oude signatuur 2453 Diverse tekeningen betreffende het Prins Willem Alexanderbad, 1966, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Organisatie van de gezondheidszorg 1219 Dossier inzake de instelling, samenstelling en installatie van leden van een districtscommissie Zuid-Holland Noord van de provinciale raad voor de volksgezondheid, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1317 Oude signatuur 1220-1221 Dossiers inzake de gemeenschappelijke regeling basisgezondheidsdienst Rijnstreek, 1985-1987 2 omslagen 1220 1985-1987, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1318 Oude signatuur 1221 1987, gemeenschappelijke regeling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1319 Oude signatuur 1222 Dossier inzake de afgifte van geneeskundige verklaringen aan de sociale dienst door GG en GD's en basisgezindheidsdiensten, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1320 Oude signatuur 1223 Dossier inzake verzoeken om vergunning tot vestiginging als huisarts en herbestemming gelden huisartsenvestigingsregeling voor uitvoering van de wet collectieve preventieve volksgezondheid, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1321 Oude signatuur Voedselvoorziening, producten 1224 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de keuring van waren, 1956-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1323 Oude signatuur 1225 Dossier inzake de verordeningen op de keuringsdienst van vee en vlees in de gemeente Koudekerk, benevens heffing van rechten (ook voor het gemeentelijk slachtlokaal), o.a. opheffing eigen keuringsdienst en noodslachtplaats, 1922-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 11 Oude signatuur 1226 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van keurloon, 1966-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 587 Oude signatuur 1227 Dossier inzake het vaststellen, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling vleeskeuringsdienst, kring Alphen aan den Rijn, 1961-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1112 Oude signatuur 1228 Dossier inzake de verordening heffing rechten vleeskeuringsdienst kring Alphen aan den Rijn, 1962-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1113 Oude signatuur 1229 Dossier inzake de liquidatie van de vleeskeuringsdienst kring Alphen aan den Rijn, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1322 Oude signatuur 1230-1232 Dossiers inzake het vaststellen van de destructieverordening, 1959, 1961, 1986 3 omslagen 1230 1959 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 12 Oude signatuur 1231 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1114 Oude signatuur 1232 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1324 Oude signatuur Drinkwatervoorziening Bestrijding besmettelijke ziekten 1233 Dossier inzake de verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden, 1936 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 13 Oude signatuur 1234-1235 Dossiers inzake de vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden, 1973, 1978-1979 2 omslagen 1234 1973-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 674 Oude signatuur 1235 1978-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1325 Oude signatuur 1236 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot wering van infectieziekten en andere besmettelijke ziekten in kinderdagverblijven en scholen, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1326 Oude signatuur 1237 Dossier inzake de verordening op de heffing van inentingsgelden, 1941 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 15 Oude signatuur Aangelegenheden betreffende de lijken Begrafenisrechten 1238-1245 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordeningen op de heffing van begrafenisrechten, 1920-1955, 1959-1960, 1963, 1971, 1975, 1978, 1979-1980 8 omslagen 1238 1920-1949 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1974 Oude signatuur 1239 1950-1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1975 Oude signatuur 1240 1955 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1976 Oude signatuur 1241 1959-1960 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1241 Oude signatuur 1242 1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 324 Oude signatuur 1243 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 445 Oude signatuur 1244 1975-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 672, 682 Oude signatuur 1245 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1109 Oude signatuur Verordeningen op de algemene begraafplaats 1246 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de algemene begraafplaats van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1950-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 681 Oude signatuur 1247 Dossier inzake de verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaats, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2377 Oude signatuur 1248-1250 Dossiers inzake de verordeningen op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats en aula, 1980-1990 3 omslagen 1248 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 836 Oude signatuur 1249 1981-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1022 Oude signatuur 1250 1982-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2376 Oude signatuur Beheer en onderhoud van de begraafplaatsen 1251 Dossier inzake de oude en nieuwe algemene begraafplaats en het plaatsen van een luidklok, 1918-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 444 Oude signatuur 1252 Dossier inzake de uitbreiding en verandering van de algemene begraafplaats, inclusief grondruiltransacties met P.G.J. Smit, 1946-1950 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2374 Oude signatuur 1253 Dossier inzake het beheer van de aula op de algemene begraafplaats. o.a. elektrische luidklok, bandrecorder, 1962-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 18 Oude signatuur 1254 Dossier inzake de aasnleg van kleine voorzieningen en het vergroten van de capaciteit van de algemene begraafplaats, 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2375 Oude signatuur 1255 Dossier inzake het gemeenschappelijk graf met monument van oorlogsslachtoffers, 1940-1951 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 19 Oude signatuur 1256 Dossier inzake plaatsing van gedenktekens op graven, 1946-1948 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 23 Oude signatuur 1257 Vergunningen voor het hebben van huurgraven, 1970-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 405 Oude signatuur 1258 Dossier inzake verlopen en nog geldende huurtermijnen voor graven, 1948-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1980 Oude signatuur 1259-1260 Dossiers inzake de uitgifte, overboeking en ruiming van koopgraven, geordend per graf, 1944-1973 2 omslagen 1259 1944-1973, overboeking graf op oude gesloten verklaarde begraafplaats, uitgifte grafkelders nr. A, graven B nrs. 1-85 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1978 Oude signatuur 1260 1944-1973, graf B nrs. 86-520 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1979 Oude signatuur 1261-1262 Dossiers inzake de uitgifte, overboeking, herbegraving en ruiming van koopgraven, 1976-1985 2 omslagen 1261 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 685 Oude signatuur 1262 1979-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1118 Oude signatuur 1263-1264 Dossiers inzake het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op eigen graven, alfabetisch geordend op achternaam, 1950-1975 2 omslagen 1263 1950-1975, A t/m H Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 537 Oude signatuur 1264 1950-1975, I t/m Z Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 538 Oude signatuur 1265-1267 Dossiers inzake het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op eigen graven, 1976-1991 3 omslagen 1265 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 683 Oude signatuur 1266 1978-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1116 Oude signatuur 1267 1986-1991 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2372 Oude signatuur 1268-1269 Dossiers inzake het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op gemeentegraven, alfabetisch geordend op achternaam, 1950-1975 2 omslagen 1268 1950-1975, A t/m H Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 539 Oude signatuur 1269 1950-1975, I t/m Z Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 540 Oude signatuur 1270-1272 Dossiers inzake het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op gemeentegraven, 1976-1991 3 omslagen 1270 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 684 Oude signatuur 1271 1978-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1117 Oude signatuur 1272 1986-1991 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2373 Oude signatuur 1273 Dossier inzake het plaatsen van een gedenkteken in verband met het bombardement en de renovatie van de algemene begraafplaats door Grontmij, 1971-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 687 Oude signatuur 1274 Dossier inzake het beheer van de algemen begraafplaats, o.a. uitgifte en overboeking eigen graven, afkoop onderhoud eigen graven, herbegraving, opgraving en ruiming van graven, 1959-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1327 Oude signatuur 1275 Dossier inzake de aanwijzing van een gedeelte van de algemene begraafplaats ten behoeve van de R.K. Parochie van de H. Michael en de H. Bernardus en het stoppen met uitgifte van eigen graven alsmede reacties van begrafenisondernemers omtrent uitgifte van eigen graven, 1968-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1115 Oude signatuur Gemeentelijke lijkschouwers 1276 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de lijkschouwingsdienst, 1957 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1328 Oude signatuur 1277-1278 Dossier inzake de aanstelling van gemeentelijke lijkschouwers, 1957-1988 2 omslagen 1277 1957-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 686 Oude signatuur 1278 1974-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1329 Oude signatuur Drinkwatervoorziening 1361 Dossier inzake de overdracht c.q. verkoop van het waterleidingbuizennet aan waterleidingbedrijf De Rijnstreek te Boskoop, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1361 Oude signatuur 1362 Dossier inzake de vergunning verleend aan de inrichting van A. Wille, Dorpsstraat 38, in verband met de verordening bescherming waterwingebieden Zuid-Holland, 1968-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 489 Oude signatuur 1363 Rapport van de technische werkgroep Oude Rijn drinkwatervoorziening Zuid-Holland, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 490 Oude signatuur 1364 Dossier inzake de vaststelling, wijziging en opheffing van de gemeenschappelijke regeling waterleidingbedrijf De Rijnstreek, 1965-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1141 Oude signatuur 1365 Dossier inzake de toetreding tot de N.V. Waterleidingmaatschappij Zuid-Holland Oost, 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1560 Oude signatuur Milieuhygiëne, verontreiniging Hinderwet 1279 Dossier inzake de verkoop van LPG door A. Wille, Dorpsstraat 38, o.a. negatief advies regionale inspectie volksgezondheid, wel ontheffing bescherming waterwingebied, 1980-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1330 Oude signatuur 1280 Dossier inzake de aanstelling van opsporingsambtenaren en procedure aanvraag hinderwetvergunningen, 1970-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1331 Oude signatuur 1281 Dossier inzake de overeenkomsten met samenwerkingsorgaan Midden-Holland in het kader van de hinderwet, 1983-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1332 Oude signatuur 1282-1283 Dossiers inzake het hinderwetuitvoeringsprogramma (HUP), 1982-1989 2 omslagen 1282 1982-1988, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1333 Oude signatuur 1283 1989, programma en eindafrekening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1334 Oude signatuur Bodemverontreiniging en sanering 1284 Dossier inzake de saneringsplannen bodemverontreiniging, 1981-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1128 Oude signatuur 1285 Dossier inzake het meerjarenplan sanering bodemverontreiniging, 1984-1992 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1129 Oude signatuur 1286 Dossier inzake het meerjarenprogramma bodemsanering, 1985-1993 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1130 Oude signatuur 1287 Dossier inzake het onderzoek naar bodemverontreiniging bij Latexfalt, De Boomgaard en Latuco, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1356 Oude signatuur 1288 Dossier inzake een overzicht van de voormalige vuilstortplaatsen in het kader van de bodemverontreiniging, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1357 Oude signatuur 1289 Dossier inzake de actie tankslag, verzoeken verwijdering olieopslagtanks, 1979-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1400 Oude signatuur Afvalstoffen Afvalstoffenverordening 1290 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening afvalstoffenheffing, 1980-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1245 Oude signatuur 1291 Dossier inzake het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1217 Oude signatuur 1292 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de afvalstoffenverordening, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1335 Oude signatuur Regionale vuilverwerking 1293 Dossier inzake de commissie vuilverwerking en vuilafvoer, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1293 Oude signatuur 1294-1295 Dossiers inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk vuilverwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek, 1973-1988 2 omslagen 1294 1973-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 434 Oude signatuur 1295 1973-1988, gemeenschappelijke regeling met wijzigingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1338 Oude signatuur Inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen 1296 Dossier inzake de vuilstortplaatsen op het terrein van H.J. Binnendijk in de Lagewaardse en Bruimadese Polder en op het terrein van de N.V. Nederlandse Spanbeton Maatschappij nabij Hoogewaard 181, 1967-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 442 Oude signatuur 1297 Dossier inzake het gebruik van de vuilstortplaats Westkanaalweg, Alphen aan den Rijn, 1972-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1122 Oude signatuur 1298 Dossier inzake de voorwaarden en contracten voor verpachting van het ophalen van haardas en vuilnis, 1949-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 24 Oude signatuur 1299 Dossier inzake de verordeningen op de heffing van reinigingsrechten, 1949-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 25 Oude signatuur 1300 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van reinigingsrechten 1961, 1961-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 324 Oude signatuur 1301 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening reinigingsrechten, 1970-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 845 Oude signatuur 1302 Dossier inzake de aanschaf van een vuilnisauto, merk Austin, 1960-1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 26 Oude signatuur 1303 Dossier inzake de vergunning tot het inzamelen en afvoeren van afvalstoffen verleend aan Zegwaard, Delft, 1981-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1336 Oude signatuur 1304 Dossier inzake de vergunning verleend aan Verkerk Alphen aan den Rijn B.V., alsmede inzake de overslag- en sorteerinrichting voor bouw- en sloopafval, 1985-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1337 Oude signatuur 1305 Dossier inzake de controleactie herstelinrichtingen voor motorvoertuigen in het kader van de wet chemische afvalstoffen, 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1933 Oude signatuur 1306 Dossier inzake de huurovereenkomst met Maltha en plaatsing van containers voor glasafval in de Kerklaan, 1979-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1339 Oude signatuur 1307 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling met Leiderdorp voor de inzameling van huis- en straatvuil, 1984-1991 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1340 Oude signatuur 1308 Dossier inzake de invoering van inzameling van klein chemisch afval, o.a. contracten en overzichten, 1987-1990, met foto 1e inzameling 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1341 Oude signatuur 1309-1310 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordeningen subsidiëring inzameling oud papier, 1979-1983, 1985 2 omslagen 1309 1979-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1342 Oude signatuur 1310 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1343 Oude signatuur 1311 Dossier inzake het beschikbaarstellen van een krediet voor compostvaten, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1919 Oude signatuur 1312 Dossier inzake het onderzoek naar invoeren van de mini-container (GFT) van GVB Midden-Holland en Rijnstreek, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1969 Oude signatuur Afvalwater Verordeningen rioolrecht en lozingsverordening 1313 Dossier inzake de vaststelling van de lozingsverordening, 1974-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1349 Oude signatuur 1314 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van rioolrecht 1978, 1977-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1020 Oude signatuur 1315 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing van rioolrechten 1983, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1297 Oude signatuur Aansluitingen op het gemeenteriool 1316 Dossier inzake de rioolaansluitingen van de Hoogewaard, 1977-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1344 Oude signatuur 1317 Dossier inzake de aansluiting op de briolering van de panden in de Dorpsstraat, 1978-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1125 Oude signatuur 1318 Dossier inzake de vestiging van een zakelijk recht met R. Dorrepaal, Hoogewaard 127, voor het leggen van een afvoerleiding, 1978 1 omslag inv.nr. 737 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1319 Dossier inzake de aanleg van riolering in de Lagewaard en het aansluiten van de panden op de riolering, 1979-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1123 Oude signatuur 1320 Dossier inzake de aansluiting van de panden Hondsdijk 1 t/m 28 op de riolering, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1121 Oude signatuur 1321-1329 Dossiers inzake de afsluiting van zakelijk rechtovereenkomsten met diverse inwoners in verband met de aanleg en aansluiting op de riolering, 1979-1988 9 omslagen 1321 W. van Dam, Hondsdijk 24, 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 806 Oude signatuur 1322 De bewoners van Hondsdijk 32-38, 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 977 Oude signatuur 1323 De bewoners van Dorpsstraat 74-92, 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 978 Oude signatuur 1324 De bewoners/eigenaren van Dorpsstraat 6,8, 64 en 66, 1982-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 979 Oude signatuur 1325 C.N. van Wijk, Hoogewaard 16, 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1206 Oude signatuur 1326 M.C. Reijneveld, Lagewaard 17, 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1207 Oude signatuur 1327 Diverse bewoners aan de Hoogewaard en een gedeelte van de Dorpsstraat, 1983-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1485 Oude signatuur 1328 F. Jongeneel, Hoogewaard 62, 1984-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1486 Oude signatuur 1329 Bewoners van de Lagewaard, 1983-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1487 Oude signatuur Aanleg en verbetering van riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties 1330 Dossier inzake riolering en lozing, o.a. nooduitlaat riolering, rioleringsplan en vergunning lozing rioolwater in de Hoogewaardse Polder, 1947-1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 27 Oude signatuur 1331 Dossier inzake de vervanging van de riolering in de Prinses Marijkestraat, o.a. bestek en gunning, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1346 Oude signatuur 1332 Dossier inzake de aanleg van het rioolgemaal bestemmingsplan Weidedreef, o.a. bestek en aanbesteding, 1986-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1346 Oude signatuur 1333 Dossier inzake de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallatie Alphen aan den Rijn, voorbereidende besprekingen,1981-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1347 Oude signatuur 1334 Dossier inzake de aanleg van een persleiding en de bouw van een rioolgemaal, o.a. verzoek van de PPD inzake aanleg van diverse afvalwatertransportleidingen, beschikbaarstellen krediet, 1985-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1348 Oude signatuur 1335 Dossier inzake bestrijding van de verontreiniging van openbare wateren en vergunning van het hoogheemraadschap voor de bouw en het hebben van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1962-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 394 Oude signatuur 1336 Dossier inzake de riolering in uitbreidingsplan Dorp-Oost, o.a. vergunningen van de Hoogewaardse Polder, 1962-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 210 Oude signatuur 1337-1341 Dossiers inzake de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1963-1964 5 omslagen 1337 o.a. rijksgoedkeuring, onderhandse aanbesteding en opdracht Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 28 Oude signatuur 1338 Bestek 1 en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 29 Oude signatuur 1339 Mechanische inrichting, alarminstallatie, oplevering, slibpomp, beluchtingsborstel e.d., bouw trafo Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 30 Oude signatuur 1340 Bestek 2 (mechanische inrichting) en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 31 Oude signatuur 1341 Voorbereiding plan RWZI, begroting en krediet Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 32 Oude signatuur 1342-1343 Dossiers inzake overname van de zuiveringsinstallatie door het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1966-1972, 1974-1985 2 omslagen 1342 1966-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 393 Oude signatuur 1343 1974-1985, overdracht installatie aan Hoogheemraadschap, sluiting installatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1119 Oude signatuur 1344 Dossier inzake de rioolwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot uitbreidingsplan Dorp-Oost, 1965-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 327 Oude signatuur 1345-1347 Dossiers inzake de aanleg van riolering in de Dorpsstraat, 1976-1984 3 omslagen 1345 Subsidies, bijdrage ingevolge de verdelingsverordening uitkeringen wegen Zuid-Holland Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1169A Oude signatuur 1346 o.a. openbare aanbesteding, bestek 19 en 20, overname planontwikkeling door Grontmij, kostenraming, bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1169B Oude signatuur 1347 overzicht rioolaansluitingen, bestek, openbare aanbesteding, vergunning waterschap De Oude Venen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1169C Oude signatuur 1348 Bestek en nota van inlichtingen inzake de riolering Dorpsstraat-Hoogewaard, 1976-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1124 Oude signatuur 1349 Dossier inzake de bouw van een verversingsgemaal en bergingsvijver in Dorp-Oost IV, 1974-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1127 Oude signatuur Bestrijding van geluidshinder 1350 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de geluidshinderverordening, 1981-1987 1 omslag inv.nr. 1313 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1351-1352 Dossiers inzake de indicatieve meerjarenprogramma's geluidshinder, 1983-1985 2 omslagen 1351 programma 1984-1988, 1983-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1120 Oude signatuur 1352 programma 1985-1989, 1984-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1126 Oude signatuur 1353 Dossier inzake de vaststelling van de geluidmeetdienstverordening, 1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1350 Oude signatuur 1354 Dossier inzake de verklaring ex art. 74 wet geluidshinder voor de Weidedreef, 1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1351 Oude signatuur 1355 Dossier inzake commentaar op het MER hoge snelheidslijn effectenkaartje, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1352 Oude signatuur 1356 Dossier inzake de zonering industrieterrein Hondsdijk in verband met geluidshinder, 1981-1991 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1353 Oude signatuur 1357-1358 Dossiers inzake zonering industrieterrein Hoogewaard in verband met geluidshinder, 1981-1989 2 omslagen 1357 1981-1989, geluidsmetingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1354 Oude signatuur 1358 1981-1989, geluidmeetkaarten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1355 Oude signatuur 1359 Dossier inzake de geluidshinder van café De Hoek, Dorpsstraat 50, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2380 Oude signatuur Bestrijding van ratten 1360 Dossier inzake het vaststelling van de verordening bestrijden van ratten, 1959-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1312 Oude signatuur Openbare veiligheid Civiele verdediging 1630 Dossier inzake het eindrapport van oefening West, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 478 Oude signatuur 1631 Dossier inzake diverse stukken met betrekking tot de civiele verdediging, 1963-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 479 Oude signatuur 1632 Verzameldossier inzake de regeling vredesrampenbestrijding, 1960-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 507 Oude signatuur Overstroming en verdrinking 1633 Dossier inzake de redding van drenkelingen, 1958-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 95 Oude signatuur Bescherming bevolking 1634 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bescherming Bevolking Kring Zuid-Holland III, 1952-1956 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 96 Oude signatuur 1635 Dossier inzake de plaatselijke organisatie, 1953-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 97 Oude signatuur 1636 Dossier inzake de inrichting van een noodbestuurspost, 1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 98 Oude signatuur 1637-1640 Dossiers inzake de inschrijving, oproeping, enz. van noodwachtplichtigen, 1960-1972, 1976-1985 4 omslagen 1637 1960-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 99 Oude signatuur 1638 1969-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 344 Oude signatuur 1639 1976-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1164 Oude signatuur 1640 1978-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1034 Oude signatuur 1641 Dossier inzake het hoofd Bescherming Bevolking, blokwachters en vrijstelling van noodwachtplicht, 1962-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 345 Oude signatuur 1642-1643 Dossiers inzake de gemeenschappelijke regeling Bescherming Bevolking A-kring Zuid-Holland a, 1961, 1977-1986 2 omslagen 1642 1961 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 384 Oude signatuur 1643 1977-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1160 Oude signatuur 1644-1645 Dossiers inzake voorschriften, richtlijnen en personeelsmutaties van de noodwachtplicht, 1969-1977 2 omslagen 1644 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 508 Oude signatuur 1645 1976-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 581 Oude signatuur 1646 Dossier inzake aanstelling en ontslag van het plaatselijk hoofd bescherming bevolking, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 775 Oude signatuur 1647 Dossier inzake de fallout-enquete bescherming bevolking, 1968-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 778 Oude signatuur 1648 Dossier inzake de evacuatieprocedure bescherming bevolking, 1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1161 Oude signatuur 1649 Dossier inzake de vordering van voertuigen en gebouwen, 1960-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1162 Oude signatuur 1650 Dossier inzake bescherming bevolking, o.a. rijksplan, paraatheidsmaatregelen, kringbeschermingsplan en gemeentelijke fallout-beschermingsplannen, 1964-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1163 Oude signatuur 1651 Dossier inzake het vaststellen van het rampenplan van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1399 Oude signatuur 1652 Dossier inzake het vaststellen van de verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1401 Oude signatuur Brandweer 1653-1654 Dossiers inzake de gemeenschappelijke regeling onderlinge hulpverlening bij brand, 1954, 1957 2 omslagen 1653 1954 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 100 Oude signatuur 1654 1957 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 387 Oude signatuur 1655 Dossier inzake de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling onderlinge hulpverlening bij brand door diverse gemeenten, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 691 Oude signatuur 1656 Dossier inzake de aanschaf van brandweermateriaal en brandweerkleding, 1961-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 101 Oude signatuur 1657-1658 Dossiers inzake benoeming en ontslag van brandweerpersoneel en de regelingen inzake de vergoedingen aan brandweerpersoneel, 1936-1977 2 omslagen 1657 1936-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 102 Oude signatuur 1658 1967-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 589 Oude signatuur 1659 Dossier inzake de aanleg van de brandalarmeringsinstallatie, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 385 Oude signatuur 1660 Dossier inzake het vaststellen van de vergoedingen van het personeel van de vrijwillige brandweer, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 774 Oude signatuur 1661 Dossier inzake de ingebruikname van de nieuwe alarminstallatie, aansluitingen op het telefoonnet en het verrichten van weekenddiensten door de brandweer, 1971-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 776 Oude signatuur 1662 Dossier inzake de brand in de papierloods van Scherpenzeel, Hoogewaard 215, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 777 Oude signatuur 1663 Dossier inzake de aankoop en overdracht van de brandweerauto van de gemeente Nieuwegein, 1976-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 779 Oude signatuur 1664 Dossier inzake de (niet doorgegane) opheffing van de alarmcentrale Alphen aan den Rijn, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 781 Oude signatuur 1665-1668 Brandrapporten, 1971-1973, 1975-1990 4 omslagen 1665 1971-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 386 Oude signatuur 1666 1975-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 588 Oude signatuur 1667 1978-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1035 Oude signatuur 1668 1981-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1402 Oude signatuur 1669 Dossier inzake de Zuid-Hollandse Provinciale Brandweerbond, 1979-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1036 Oude signatuur 1670 Dossier inzake de aanschaf van brandweermaterieel voor de vrijwillige brandweer, 1979-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1670 Oude signatuur 1671-1672 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordeningen op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke vrijwillige brandweer verleende diensten, 1980-1987 2 omslagen 1671 1980-1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1165 Oude signatuur 1672 1986-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1273 Oude signatuur 1673-1675 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer Rijnland, 1969-1981, 1986-1987 3 omslagen 1673 1969-1972, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 346 Oude signatuur 1674 1972-1981, gemeenschappelijke regeling met wijzigingen inv.nr. 1166 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1675 1986-1987, wijzigingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1403 Oude signatuur 1676 Dossier inzake de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer Rijnland, alsmede intrekking van het besluit tot uittreding, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 780 Oude signatuur 1677 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de brandweer en het voorkomen en blussen van brand, 1937-1951 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1678 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer, 1956-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1983 Oude signatuur 1679 Dossier inzake het vaststellen van de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1405 Oude signatuur 1680-1681 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordeningen regelende de rechtspositie van de vrijwiligers bij de brandweer van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1976-1988 2 omslagen 1680 1976-1985 inv.nr. 1984 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1681 1985-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1406 Oude signatuur 1682 Dossier inzake het vaststellen van de verordening studiefaciliteiten van de vrijwillige brandweer, 1988-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1407 Oude signatuur 1683 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling van de vrijwillige brandweer, 1978-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1408 Oude signatuur 1684 Dossier inzake het wedstrijdreglement en de oefeningen van de vrijwillige brandweer in de gemeente, 1983-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1409 Oude signatuur 1685-1686 Dossiers inzake benoeming en ontslag van personeel van de vrijwillige brandweer, 1967-1990 2 omslagen 1685 1967-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1410 Oude signatuur 1686 1980-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1038 Oude signatuur 1687 Dossier inzake het verlenen van onderscheidingen aan het personeel van de vrijwillige brandweer, 1980-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1411 Oude signatuur 1688 Dossier inzake de aanschaf en overdracht van de brandweerwagen DAF FF 1600 DT/36, 1977-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1412 Oude signatuur 1689 Dossier inzake de beheersovereenkomst rampenbestrijdingsmaterieel en plaatsing BB-sirenes, 1968-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1413 Oude signatuur 1690 Dossier inzake de plaatsing, vervanging en uitbreiding van het aantal brandkranen, 1970-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1414 Oude signatuur 1691 Dossier inzake de vrijwillige brandweer, o.a. besprekingen met de brandweercommandant, taken en bevoegdheden brandweercommandanten, oprichting brandweervereniging, jaarverslagen, 1977-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1934 Oude signatuur Waterstaat 1692-1693 Dossiers inzake de polderconcentratie binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1977-1978 2 omslagen 1692 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr,. 904 Oude signatuur 1693 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 903 Oude signatuur Wateren, watergangen 1694 Dossier inzake het uitbaggeren van de Lagewaardse wetering, 1981-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1167 Oude signatuur Slootdemping en dammen met duikers 1695 Dossier inzake het dempen van sloten en aanleggen van dammen met duikers, 1948-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 103 Oude signatuur 1696 Dossier inzake het dempen van sloten, 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 382 Oude signatuur 1697 Dossier inzake het leggen van een duiker nabij Achterom, een duiker en waterinlaat Hoogewaard en een duiker nabij de nieuwe school De Rank, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 383 Oude signatuur 1698 Dossier inzake het vernieuwen van de duiker van C.N. van Wijk, Lagewaard 16, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 902 Oude signatuur 1699 Dossier inzake het dempen en graven van sloten alsmede de aanleg van mantelbuizen in de boezemkade, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1415 Oude signatuur Ontgrondingen en opspuitingen 1700 Dossier inzake de provinciale ontgrondingsverordening en verleende vergunningen voor ontgrondingen, 1971-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1635 Oude signatuur Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer te land Zorg voor wegen en waterovergangen Zorg voor wegen Algemeen 1701 Dossier inzake de regionale samenwerking van gemeenten ten behoeve van de aanleg van wegen in de Rijnstreek (aktie "De Rijnstreek vraagt betere wegen"), 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 347 Oude signatuur 1702 Dossier inzake de provinciale bijdrage in de onderhoudskosten voor tertiaire weg nr. 27, 1977-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1039 Oude signatuur 1703 Dossier inzake het eindrapport regionale verkeersstudie Rijnstreek, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1040 Oude signatuur 1704 Dossier inzake het carpoolproject Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn, 1981-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1041 Oude signatuur 1705 Dossier inzake besprekingen ter voorbereiding van fietspadenplannen, 1972-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1935 Oude signatuur Objectdossiers van wegen en fietspaden 1706 Dorpsstraat, 1952-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 35 Oude signatuur 1707 Fietspaden Alphen aan den Rijn - Leiderdorp, 1977-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1567 Oude signatuur 1708 Hondsdijk, 1961-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 36 Oude signatuur 1709 Hoogewaard, 1952-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 37 Oude signatuur 1710 Lagewaard, 1937-1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 38 Oude signatuur 1711 Park te Horn, 1973-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 907 Oude signatuur 1712 Prins Bernhardstraat, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 39 Oude signatuur 1713 Rijksweg 16, 1961-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 33 Oude signatuur 1938 Dossier inzake het rijwielpad Leiderdorp-Koudekerk-Woubrugge, 1941-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 104 Oude signatuur 1714 Dossier inzake de onderhoudskosten van tertiaire weg 7, 1952-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 34 Oude signatuur 1715 Dr. Vlaanderenlaan, 1965-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 40 Oude signatuur Aanleg van wegen, fiets- en voetpaden 1716-1717 Dossiers inzake de aankoop c.q. overname van gedeelten e.d. (en bruggen) van gedeelten van de openbare weg van diverse eigenaren, 1941-1952 2 omslagen 1716 Dossier I, A t/m L Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 292 Oude signatuur 1717 Dossier II, M t/m Z Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 293 Oude signatuur 1718 Dossier inzake de aanleg van een wandelpad langs de zuiveringsinstallatie, 1964-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 105 Oude signatuur 1719 Dossier inzake de afhandeling van bezwaarschriften tegen de aanleg van een wandelpad langs de voetbalvelden, 1975-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1042 Oude signatuur 1720 Dossier inzake de aanleg van een wandelpad langs de voetbalvelden, 1975-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1570 Oude signatuur 1721 Dossier inzake de aankoop ten behoeve van de aanleg van een rijwielpad, percelen grond en water in de Hondsdijkse polder, kadastraal sectie A nrs 516, 517, 518, 519 en 830 (ged), van de erven J.D. Reijneveld, alsmede verkoop van de percelen A 516 t/m 519 aan de provincie Zuid-Holland en vestiging van recht van uitweg naar de openbare weg Lagewaard voor uitsluitend agrarisch verkeer, 1976-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 947 Oude signatuur 1722 Dossier inzake de reacties van de gemeente op het tracé en de aanleg van Rijksweg 11, 1975-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1563 Oude signatuur 1723 Dossier inzake de aanleg van het provinciaal fietspad Leiderdorp-Koudekerk, 1977-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1564 Oude signatuur 1724 Dossier inzake de aanleg van het provinciaal fietspad Alphen aan den Rijn - Koudekerk, 1978-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1565 Oude signatuur 1725 Dossier inzake de aanleg van het provinciaal fietspad De Mattenkade, 1975-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1566 Oude signatuur 1726 Dossier inzake de voorbereiding van de aanleg van het fietspad Weidedreef/Hoogewaard - Alphen aan den Rijn, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1568 Oude signatuur 1727 Dossier inzake de aanleg van het fietspad tussen de Batelaan en de Middelweg, 1981-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1569 Oude signatuur 1728 Dossier inzake de aanleg van een wandelpad achter de woningen Lagewaard 36 en 37 a t/m d, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1571 Oude signatuur Reconstructie van wegen Hondsdijk - Dorpsstraat 1729 Dossier inzake de aankoop van gronden van diverse eigenaren ten behoeve van de verbetering van de Dorpsstraat alsmede de aankoop van de voormalige Nederlands Hervormde lagere school Dorpsstraat 47 met woning, 1937-1945 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 298 Oude signatuur 1730 Dossier inzake de taxaties ten behoeve van de aankoop van gronden voor de reconstructie van de Hondsdijk en de Dorpsstraat, gedaan door J. Verhagen, J. Vellekoop en P. den Hertog, 1962-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 600 Oude signatuur 1731-1733 Dossiers inzake de aankoop van gronden van diverse eigenaren ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk en de Dorpsstraat, 1962-1979 3 omslagen 1731 1962-1979, o.a. overzichten aan te kopen gronden, aankopen aan de Hondsdijk Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 601 Oude signatuur 1732 1971-1973, aankopen in de Dorpsstraat, afscheidingsmuurtje Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 598 Oude signatuur 1733 1971-1975, aankoop van J. Jongerbloed, Hondsdijk 10c met pachtontbinding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 602 Oude signatuur 1734 Dossier inzake aankoop van percelen grond van K.H. van der Aa, L. Blokland, W.F. van der Hooft en J. Kruit ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk en de Dorpsstraat, 1963-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 361 Oude signatuur 1735 Verzameldossier inzake de reconstructie van de Hondsdijk, 1964-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 480 Oude signatuur 1736 Dossier inzake de reconstructie van de Dorpsstraat, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 531 Oude signatuur 1737 Dossier inzake aankoop van percelen grond van C.P. van Vliet, Hondsdijk 7, ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk, 1971-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 956 Oude signatuur 1738 Dossier inzake aankoop van een perceel grond van P. en C.J. Rademaker, Hondsdijk 29a, ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk en Dorpsstraat, met pachtontbinding met H. Bijsterbosch, 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 599 Oude signatuur 1739 Dossier inzake de verbetering van de Hondsdijk, 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 381 Oude signatuur 1740 Dossier inzake de reconstructie van de Hondsdijk, 1972-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1168 Oude signatuur 1741-1743 Dossiers inzake de aankoop van percelen grond van diverse eigenaren ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk, 1972-1974, 1976-1977, 1979-1980 3 omslagen 1741 1972-1974, J.N. Koot, Hondsdijk 7a Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 936 Oude signatuur 1742 1976-1977, W. Ossel, Hondsdijk 6 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 945 Oude signatuur 1743 1979-1980, J.A. Pennings, Hondsdijk 13 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 946 Oude signatuur 1744-1747 Dossiers inzake de aankoop van percelen grond van diverse eigenaren ten behoeve van de reconstructie Hondsdijk-Dorpsstraat, 1974-1979 4 omslagen 1744 1974-1979, P. van Heemskerk, Dorpsstraat 63 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 927 Oude signatuur 1745 1974-1976, A. Leenheer, Hoogewaard 46 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 949 Oude signatuur 1746 1977-1979, A. Jongerbloed, Hondsdijk 15 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 930 Oude signatuur 1747 1977-1979, H.J. Heemskerk, Hondsdijk 14 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 926 Oude signatuur 1748 Dossier inzake de reconstructie van de Dorpsstraat, o.a. herbestraten nabij het gemeentehuis, aanpassen draaihek bij Dorpsstraat 10, 1974-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1176 Oude signatuur 1749 Dossier inzake de reconstructie van de Hondsdijk, gedeelte Rijnhoeve-Bronstee, o.a. maken van een parkeerstrook en picknickplaats, 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1173 Oude signatuur 1750 Dossier inzake het reconstructieplan Hondsdijk, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1174 Oude signatuur 1751 Dossier inzake de aankoop van de grond van smederij Slingerland van de Gereformeerde Kerk Koudekerk aan den Rijn ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk en de Dorpsstraat, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 619 Oude signatuur 1752 Dossier inzake aankoop van grond van P.WE.M. Heemskerk, Hondsdijk 28, ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk en de Dorpsstraat, 1977-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 764 Oude signatuur 1753 Dossier inzake aankoop van grond van mw M. van der Lely-Dorrepaal, Dorpsstraat 1, ten behoeve van de reconstructie van de Hondsdijk, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 768 Oude signatuur 1754-1755 Dossiers inzake de reconstructie van de Dorpstraat nabij Dorpsstraat 63, 1977-1979 2 omslagen 1754 Dossier I, o.a. aankoop pand Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1175A Oude signatuur 1755 Dossier II, o.a. taxatie 1979, sloop Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1175B Oude signatuur 1756-1758 Dossiers inzake de reconstructie van de Hondsdijk-Dorpsstraat, 1978-1982 3 omslagen 1756 1978-1982, , o.a. meerkosten ingevolge verordening bescherming waterwingebieden Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1170 Oude signatuur 1757 1978-1980, o.a. openbare aanbesteding, verslagen bouwvergaderingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1171 Oude signatuur 1758 1978, bestek en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1172 Oude signatuur 1759 Dossier inzake de reconstructie van de Hondsdijk-Dorpsstraat, o.a. diversen met betrekking tot bestek nr. 15 en proces-verbaal van aanbesteding en gunning, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1177 Oude signatuur 1760 Dossier inzake het overleg met de bewoners van Dorpsstraat 34, 35 en 38 in verband met de reconstructie van Hondsdijk-Dorpsstraat, 1979-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1178 Oude signatuur 1761 Dossier inzake aankoop van grond van Van Aalst B.V., Hondsdijk 1a, tenbehoeve van de reconstructie van de Hondsdijk, 1979-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 916 Oude signatuur 1762 Dossier inzake aankoop van grond van W. van Dam, Hondsdijk 24, ten behoeve van de reconstructie Hondsdijk-Dorpsstraat, 1979-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 922 Oude signatuur 1763 Dossier in zake het reconstructieplan Hondsdijk, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1582 Oude signatuur Hoogewaard 562 Dossier inzake aankoop van percelen grond weg en berm aan de Hoogewaard, kadastraal sectie B nrs. 2628 (ca. 19 a 55 ca), 1798 ( ca. 10 ca), 2401 (ca. 16 ca), 2627 (ca. 8 a 45 ca), 2400 (ca. 10 ca) 1668 (ca. 3,05 a) en 1667 (2,06 a) (allen ged.), van N.V. Nederlandse Spanbeton Maatschappij, 1957-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 297 Oude signatuur 1764-1767 Dossiers inzake aankoop van gronden enz. van diverse eigenaren ten behoeve van de reconstructie van de Hoogewaard, 1956-1965 4 omslagen 1764 Dossier I, A t/m D Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 294 Oude signatuur 1765 Dossier II, G Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 295 Oude signatuur 1766 Dossier III, H t/m R Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 296 Oude signatuur 1767 Dossier IV, V-W Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 297 Oude signatuur 1768 Dossier inzake de algehele reconstructie Dorpsstraat-Hoogewaard, 1957-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 106 Oude signatuur 1769-1771 Dossiers inzake de reconstructie van de Hoogewaard vanaf Dorrepaal tot aan de gemeentegrens met Alphen aan den Rijn, 1962-1966 3 omslagen 1769 1962-1966, o.a. goedkeuring verbetering Hoogewaard krachtens verdelingsverordening provincie, financiering Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 107 Oude signatuur 1770 1962-1966, slootdemping en -verlegging, opmetingstekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv. nr. 108 Oude signatuur 1771 1962-1966, o.a. aanbesteding, gunning, bestek, begroting en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 109 Oude signatuur 1772 Dossier inzake de aankoop van grond van R. Dorrepaal, Hoogewaard 127, ten behoeve van de reconstructie van de Hoogewaard, 1969-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 924 Oude signatuur 1773 Dossier inzake de aankoop van het trottoir nabij Hoogewaard 84 van B.J.M. de Hollander, W. Crabethstraat, Hazerswoude, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 929 Oude signatuur 1774 Dossier inzake de aankoop van grond van R. Dorrepaal, Hoogewaard 151, ten behoeve van de reconstructie van de Hoogewaard, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1184, 1185 Oude signatuur 1775-1778 Dossiers inzake de reconstructie van de Hoogewaard-Dorpsstraat, 1983-1984 4 omslagen 1775 Dossier I, bestek en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1573 Oude signatuur 1776 Dossier II, diverse aangelegenheden Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1572 Oude signatuur 1777 Dossier III, bouwvergaderingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1574 Oude signatuur 1778 Dossier IV, reacties bewoners en diverse instanties Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1575 Oude signatuur 1779-1786 Dossiers inzake de reconstructie van Hoogewaard-Oost, 1983-1989 8 omslagen 1779 1983-1986, subsidiëring, gunning en besprekingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1576 Oude signatuur 1780 1986, reconstructieplan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1577 Oude signatuur 1781 1986, o.a. bijdragen in de kosten, verkeersonderzoek Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1578 Oude signatuur 1782 1988-1989, bouwvergaderingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1579 Oude signatuur 1783 1989-1990, o.a. bestek, aanbesteding laatste fase Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1580 Oude signatuur 1784 1988, vergunningen aanleg riolering Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1929 Oude signatuur 1785 1988, vergunningen aanleg riolering, vervolgdossier Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1940 Oude signatuur 1786 1988-1989, o.a. gunning van de werken, financieel overzicht Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1930 Oude signatuur 1787-1788 Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse personen en bedrijven ten behoeve van de reconstructie van Hoogewaard-Oost, 1988-1990 2 omslagen 1787 1988-1990, F.T. Bakhuizen-Schellingerhoudt, P. Vogelenzang, Provincie Zuid-Holland, Zwartjes B.V., Schokbeton B.V. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1449, 1450 Oude signatuur 1788 1989-1990, G. Dorrepaal e.a. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1451 Oude signatuur 1789 Bestek en tekeningen van de aanleg van een rioolpersleiding in verband met de reconstructie van de Hoogewaard, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen N.B. zie ook inv.nr. 1334, aanleg persleiding en bouw rioolgemaal Notabene inv.nr. 1581 Oude signatuur Lagewaard 1790-1799 Dossiers inzake de reconstructie van de Lagewaard, 1976-1984 10 omslagen 1790 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1179A Oude signatuur 1791 1983-1984, faillissement Wallaart B.V. voortzetting reconstructie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1179B Oude signatuur 1792 1983-1987, voortzetting reconstructie na faillissement Wallaart B.V., aannemingsovereenkomst met Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1179C Oude signatuur 1793 1982, bestekken en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1179D Oude signatuur 1794 1979-1980, 2e nota Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1180A Oude signatuur 1795 1979-1980, gewijzigde nota Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1180B Oude signatuur 1796 1979-1980, o.a. reacties bewoners Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1180C Oude signatuur 1797 1982-1983, o.a. standpunt herstructureringscommissie, raadsvoorstellen, concept zakelijk rechtovereenkomsten, overeenkomst met Grontmij tot het opstellen van een ontwerp en bestek Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1191 Oude signatuur 1798 1982-1984, o.a. aanbesteding, financieel overzicht reconstructie Lagewaard, rapport Grontmij inzake de asfalt- en funderingscontrole, oplevering Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1192A Oude signatuur 1799 1982-1984, o.a. eindrapport kwaliteitscontrole, tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1192B Oude signatuur 1800 Dossier inzake de zakelijk rechtovereenkomst met W.J. van Heusden, Lagewaard 26, in verband met de reconstructie van de Lagewaard, 1977-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1209 Oude signatuur 1801-1813 Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren ten behoeve van de reconstructie van de Lagewaard, 1980-1982 13 omslagen 1801 1982, J. v.d. Berg, Lagewaard 70 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 917 Oude signatuur 1802 1982, C. Kammeraad, Lagewaard 71 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 932, 933 Oude signatuur 1803 1981-1982, J. Kwakernaak,, Vreughdenstraat 1, Hoogeveen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 934 Oude signatuur 1804 1982, C Kraan, Lagewaard 63 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 935 Oude signatuur 1805 1980-1982, J.P. van Leeuwen, Lagewaard 47 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 941 Oude signatuur 1806 1982, M. Maat Jr., Lagewaard 69a Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 942 Oude signatuur 1807 1982, A.B. de Monchy-Hajonides van der Meulen, Hoofdstraat 12, Velp Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 943 Oude signatuur 1808 1982, C.S.W. Oppelaar, Witte Singel 36, Leiden Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 944 Oude signatuur 1809 1982, J. Peters B.V., Lagewaard 42 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 948 Oude signatuur 1810 1982, M.C. Reijneveld, Lagewaard 71 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 950 Oude signatuur 1811 1982, J.M. van Roon, Dorpsstraast 70, Heijnenoord Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 951 Oude signatuur 1812 1982, M.E. Smits-Kaptein, Rijndijk 93, Hazerswoude Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 952 Oude signatuur 1813 1982, Stichting Fonds van wijlen Dr. Jac. van Zanten te Haarlem Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 953 Oude signatuur 1814-1815 Dossiers inzake de vestiging van zakelijk rechtovereenkomsten met bewoners van de Lagewaard in verband met de reconstructie van de Lagewaard (alfabetisch geordend op achternaam), 1982 2 omslagen 1814 Dossier I, A t/m L inv.nr. 1204 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1815 Dossier II, M t/m Z Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1205 Oude signatuur 1816 Dossier inzake de zakelijk rechtovereenkomst met L.J.M. Koot, Lagewaard 25, ten behoeve van de reconstructie van de Lagewaard, 1982-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1210 Oude signatuur 1817 Dossier inzake de zakelijk rechtovereenkomst met N.P. de Wild, Lagewaard 28, ten behoeve van de reconstructie van de Lagewaard, 1982-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1211 Oude signatuur 1818 Dossier inzake de huur van grond van B,C. van der Vis, Goudse Rijpad 8, Alphen aan den Rijn, ten behoeve van de reconstructie van de Lagewaard, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 976 Oude signatuur 1819 Dossier inzake de aankoop van percelen wetering, weg, berm en water van N.W. Kok, Provinaireweg 12, Nieuw-Vennep, ten behoeve van de reconstructie van de Lagewaard, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 938 Oude signatuur 1820 Dossier inzake de pogingen tot aankoop van gronden aan de Lagewaard in verband met de reconstructie, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1181 Oude signatuur 1821 Dossier inzake de zakelijk rechtovereenkomsten met diverse bewoners in de Lagewaard betreffende het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een weg met bermen met mede daaronder begrepen het aanbrengen van een gesloten wegdek en eventuele bijkomende kunstwerken en aanleg van kabels, leidingen, buizen en C.A.I. door de nutsbedrijven en de P.T.T., 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1208 Oude signatuur Reiniging van wegen 1822 Dossier inzake het geschil met de gemeente Leiderdorp inzake het in rekening brengen van kosten voor een demonstratie straatvegen, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1584 Oude signatuur 1823 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiderdorp inzake het straatvegen, 1983-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1583 Oude signatuur Openbare verlichting 1824 Dossier inzake de straatverlichting, 1946-1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 110 Oude signatuur 1825 Dossier inzake de huur van een stukje grond van A. en H. van Driel ten behoeve van een schakelkast voor de openbare verlichting, 1947-1948 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 205 Oude signatuur 1826 Dossier inzake de aanleg van openbare verlichting langs de Hoogewaard en de Lagewaard, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1585 Oude signatuur Parkeren 1827 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening parkeerexcessen, 1970-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1305 Oude signatuur Bijkomende werken aan wegen 1828 Dossier inzake de aanleg van verkeersdrempels, o.a. in de Weidedreef, Gruttolaan en Dorpsstraat, 1973-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1586 Oude signatuur Werken en voorwerpen van derden in wegen 1829 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor het leggen van waterleidingbuizen en -leidingen, 1950-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 111 Oude signatuur 1830 Dossier inzake het het verlenen van toestemming voor het leggen van kabels en leidingen voor gas en elektriciteit, 1960-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 113 Oude signatuur 1831 Dossier inzake het verlenen van toestemmingvoor het leggen van pijp- en zuigleidingen, 1956-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 114 Oude signatuur 1832-1833 Dossiers inzake het verlenen van toestemming voor het maken van uitritten en trottoirverlagingen en het plaatsen van rijwielblokken e.d., 1951-1973 2 omslagen 1832 1951-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 115 Oude signatuur 1833 1968-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 515 Oude signatuur 1834 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van een riool in gemeentegrond ten behoeve van de bouw van 5 woningen aan de Hondsdijk door Betoncentrale Koudekerk, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 906 Oude signatuur 1835 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor het aanpassen van het parkeerterrein van Spanbeton, Hoogewaard 209, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 908 Oude signatuur 1836 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van een spoorlijn voor Spanbeton B.V., Hoogewaard 209, 1977-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 909 Oude signatuur 1837 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van de uitrit Hoogewaard 189, Groot-Poelgeest B.V., 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 910 Oude signatuur 1838-1839 Dossiers inzake het verlenen van toestemming voor het leggen van kabels en leidingen en het plaatsen van verdeelkasten door Energiebedrijf Rijnland te Leiden, 1970-1982 2 omslagen 1838 1970-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 905 Oude signatuur 1839 1980-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1043 Oude signatuur 1840 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van het hoogcalorisch gasleidingnet Assumburg-Rijndijk, 1977-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1045 Oude signatuur 1841-1844 Dossiers inzake het verlenen van toestemming voor het leggen van telefoonkabels en het plaatsen van telefooncellen en brievenbussen door de P.T.T., 1947-1967, 1969-1982 4 omslagen 1841 1947-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 112 Oude signatuur 1842 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 493 Oude signatuur 1843 1969-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1587 Oude signatuur 1844 1980-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1044 Oude signatuur 1845 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van pijp- en andere leidingen door o.a. Spanbeton B.V. en waterinlaat Hondsdijkse Polder, 1972-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1588 Oude signatuur 1846 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor de aanleg van de gastransportleiding Leiderdorp-Gouda, gastransportleiding tracé aansluiting Koudekerk en een aardgasleiding, 1965-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1589 Oude signatuur Zorg voor waterovergangen Bruggen 1847 Dossier inzake de doorvaarthoogte van de bruggen over de Lagewaardse wetering, 1959-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 119 Oude signatuur 1848 Dossier inzake de overname van beheer en onderhoud van de brug in de Hondsdijk van P.W.M. Heemskerk en van de brug in de Lage Rijndijk van de N.V. Standaard Hypotheekbank te Rotterdam, 1941 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 119 Oude signatuur 1849 Dossier inzake de brug in de Lage Rijndijk bij C. van der Bijl, vernieuwing in 1939 en verbreding in 1949, 1939-1949 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 120 Oude signatuur 1850 Dossier inzake de brug in de Gnephoek (Lagewaard), 1926-1956 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 121 Oude signatuur 1851 Dossier inzake de vernieuwing van de Lagewaardse brug, 1949 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 122 Oude signatuur 1852-1853 Dossier inzake de voorbereiding van de mogelijke aanleg van een tweede brug over de Oude Rijn, 1983-1987 2 omslagen 1852 1983-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1594 Oude signatuur 1853 1986-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1595 Oude signatuur 1854 Dossier inzake de aanleg van een voetbrug nabij Lagewaard 26, 1965-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1596 Oude signatuur 1855 Dossier inzake het vernieuwen van de brug over de Lagewaardse wetering nabij het W. van Vegtenplantsoen, 1977-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1597 Oude signatuur Koudekerkse brug 1856 Dossier inzake eventuele overname in beheer en onderhoud van de Koudekerkse brug door de provincie Zuid-Holland, 1959-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 116 Oude signatuur 1857 Dossier inzake de revisie en verbetering van de Koudekerkse brug door N.V. Den Holder te Leiden en verbetering van de kruising Bruggestraat-Dorpsstraat door Fa. J. Bijleveld & Zoon, 1958-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 117 Oude signatuur 1858 Dossier inzake de afhandeling van schadegevallen aan de Koudekerkse brug, 1969-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 486 Oude signatuur 1859 Verzameldossier inzake de Koudekerkse brug, o.a. doorvaartproblemen, doorvaartformulieren, 1970-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 500 Oude signatuur 1860 Dossier inzake onderhoud en reparatie aan de Koudekerkse brug, 1969-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 501 Oude signatuur 1861 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Hazerswoude inzake het beheer van de Koudekerkse brug, 1928-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1590 Oude signatuur 1862 Dossier inzake het aangaan en wijzigen van de overeenkomst met de provincie Zuid-Holland inzake het toezicht en onderhoud van het mechanisme en elektrische installatie van de Koudekerkse brug, 1961-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1591 Oude signatuur 1863 Dossier inzake het vernieuwen en vergroten van het brugwachtershuisje, 1980-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1592 Oude signatuur 1864 Dossier inzakehet dienstrooster van het personeel van de Koudekerkse brug en de benoeming van een reserve-brugwachter, 1969-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1593 Oude signatuur 1865 Dossier inzake het verlenen van krediet voor repasratie van de Koudekerkse brug na een aanvaring, 1979-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1986 Oude signatuur 1867-1868 Dossiers inzake het vernieuwen van de val van de Koudekerkse brug, 1974-1975 2 omslagen 1867 1974-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1987 Oude signatuur 1868 1974-1975, tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1988 Oude signatuur Zorg voor middelen van vervoer te land 1870 Dossier inzake de wachthuisjes van Westnederland, 1962-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 123 Oude signatuur Toezicht op wegen en waterovergangen Wegenlegger 1871 Wegenlegger met 1e t/m 4e wijziging, 1938-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Wegenverordening, verslagen van wegen en kunstwerken, vaststelling bebouwde kom 1872 Dossier inzake de inwerkingtreding van de wegenverordening alsmede verslagen van de toestand van wegen en kunstwerken, 1975-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1598 Oude signatuur 1873 Dossier inzake de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de wegenwet en de wegenverkeerswet, 1966-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1562 Oude signatuur Woonerven 1874 Dossier inzake de inrichting van de woonerven De Boomgaard en Achterom, 1977-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1599 Oude signatuur 1875 Dossier inzake de inrichting van woonerf De Deel, 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1600 Oude signatuur 1876 Dossier inzake inrichting van woonerf De Tas, 1981-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1601 Oude signatuur Verkeersveiligheid 1877 Dossier inzake de aktie 25% verkeersveiligheid in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1602 Oude signatuur 1878-1879 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Veilig Verkeer, 1965, 1970-1980 2 omslagen 1878 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 239 Oude signatuur 1879 1970-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1603 Oude signatuur 1880 Dossier inzake de oprichting van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Koudekerk, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1604 Oude signatuur 1881 Dossier inzake de voorbereiding van de verbetering van de verkeerssituatie en reconstructie van de Gnephoek, 1971-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1605 Oude signatuur Verkeersmaatregelen 1882 Dossier inzake vaststelling en wijziging van de verkeersverordening alsmede uitvoeringsbesluiten, 1937-1942 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 124 Oude signatuur 1883 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van uitvoeringsbesluiten verkeersmaatregelen, 1952-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1068 Oude signatuur 1884 Dossier inzake de verbetering van de verkeerssituatie in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1979-1981, en opheffing van het éénrichtingsverkeer Prinses Irenestraat, 1983 (niet doorgegaan) 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1046 Oude signatuur 1885-1886 Dossiers inzake het treffen van verkeersmaatregelen, 1983-1990 2 omslagen 1885 Dossier I, voorschriften en richtlijnen, verkeerssituatie Dorpsstraat-Hoogewaard en Hondsdijk-Dorpsstraat, verkeerssituatie Europasingel-Den Tollstraat, aanpassing kruispunt Europasingel-Dr. Vlaanderenlaan-Achterom, verkeersmaatregelen fietspad Weidedreef-Hoogewaard Oost Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1607 Oude signatuur 1886 Dossier II, wijziging kruising Weidedreef-Hoogewaard, verkeersmaatregelen Weidedreef-Prins Bernhardstraat, instellen parkeerverbod zuidzijde Hoogewaard ter hoogte van nrs. 160a en 160b, instellen inhaalverbod Achthovenerweg-Hondsdijk Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1608 Oude signatuur Parkeren 1887 Dossier inzake de nota's parkeercapaciteit, 1973-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1606 Oude signatuur Verkeersborden, bewegwijzering 1888 Dossier inzake de bewegwijzering Koudekerk op de Hoge Rijndijk, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 125 Oude signatuur Toezicht op middelen van vervoer 1889 Dossier inzake de bemoeienis met het openbaar (bus)vervoer, 1978-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1609 Oude signatuur Verkeer en vervoer langs rails 1890 Correspondentie met N.S. inzake de bouw van een NS-station te Hazerswoude, 1972-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1610 Oude signatuur Verkeer en vervoer te water 1869 Dossier inzake de oeverbescherming langs de Oude Rijn, 1966-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 126 Oude signatuur 1891 Dossier inzake de overname door de provincie Zuid-Holland van het onderhoud van de oeverbescherming langs de Oude Rijn, 1967-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1611 Oude signatuur 1892 Dossier inzake de inrichting van twee terreinen langs de Oude Rijn in verband met de oeverbescherming, 1979-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1612 Oude signatuur Verkeer en vervoer door de lucht 1893 Dossier inzake onderzoek en correspondentie naar de mogelijke aanleg van een vliegveld in Koudekerk aan den Rijn, 1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 127 Oude signatuur Telecommunicatie 1894 Dossier inzake het verlenen van vergunning aan fa. W. den Hertog te Alphen aan den Rijn voor radiodistributie, 1935-1940 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 128 Oude signatuur 1895 Dossier inzake (bescherming van) de straalverbinding(strajecten) P.T.T., 1968-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1071 Oude signatuur Centrale Antenne Inrichting (CAI) 1896 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de commissie voor aanleg, beheer en exploitatie van de CAI Koudekerk aan den Rijn, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1613 Oude signatuur 1897-1898 Dossiers inzake de samenstelling van de commissie CAI, leden, presentiegelden en notulen van de vergaderingen, 1973-1981 2 omslagen 1897 1973-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1614 Oude signatuur 1898 1978-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1615 Oude signatuur 1899-1903 Notulen van de vergaderingen van de commissie CAI, 1979-1990 5 omslagen 1899 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1616 Oude signatuur 1900 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1617 Oude signatuur 1901 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1618 Oude signatuur 1902 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1619 Oude signatuur 1903 1983-1990 inv.nr. 1620 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 1904 Begrotingen en rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de commissie CAI, 1980-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1621 Oude signatuur 1905 Dossier inzake signaallevering door de CAI, grootboek en journaal commissie CAI, 1980-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1622 Oude signatuur 1906-1907 Dossiers inzake de aanleg van de Centrale Antenne Inrichting (CAI) door aannemingsbedrijf Baas B.V., 1978-1979 2 omslagen 1906 1978-1979, bestek, aanbesteding en gunning Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1623 Oude signatuur 1907 1979, aanleg en onderhoudscontracten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1624 Oude signatuur 1908 Dossier inzake uitbreiding van het aantal aansluitingen, 1980-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1625 Oude signatuur 1909 Dossier inzake de aansluitingen in onrendabele gebieden, te weten Hoogewaard vanaf de Weidedreef en de Hondsdijk, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1626 Oude signatuur 1910 Dossier inzake de aansluiting bij de stichting SODEA alsmede opheffing van de stichting en overeenkomst met Alphen aan den Rijn, 1976-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1627 Oude signatuur 1911 Dossier inzake de totstandkoming van de overeenkomst van de intergemeentelijke kabelverbinding, 1978-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1628 Oude signatuur 1912 Dossier inzake vaststelling van de voorwaarden voor een individueel abonnement, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1629 Oude signatuur 1913 Dossier inzake de exploitatieopzet en tarieven van de CAI, 1978-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1630 Oude signatuur 1914 Informatiefolders, 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1631 Oude signatuur 1915 Dossier inzake machtigingen en contracten met PTT en Vecai, 1978-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1632 Oude signatuur 1916 Dossier inzake de uitbreiding van het aanbod op de kabel en overeenkomsten met de afzonderlijke televisiezenders, 1979-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1633 Oude signatuur 1917 Dossier inzake klachten van burgers over de slechte beeld- en geluidskwaliteit van de kabeltelevisie, 1979-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1634 Oude signatuur 1918 Dossier inzake het onderzoek naar bejaardenalarmering via de CAI, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1968 Oude signatuur Economische aangelegenheden Bank-, beurs- en kredietwezen 1919 Dossier inzake deelname aan en liquidatie van het Rijnlands Borgstellingsfonds, 1935-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1646 Oude signatuur Bodemproductie, dierenteelt, producten van huisdieren 1920 Dossier inzake de nota agrarische structuurverbetering, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 698 Oude signatuur 1921 Dossier inzake de commissie kavelruil Hoogmade, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 699 Oude signatuur 1922 Dossier inzake de ruilverkaveling Hondsdijkse Polder, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 700 Oude signatuur 1923 Dossier inzake de mijnconcessie Rijswijk aan de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij, 1957 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 129 Oude signatuur 1924 Dossier inzake het stierenreglement (ingetrokken), 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 701 Oude signatuur 1937 Dossier inzake het geven van een financiële bijdrage aan de VEBO, 1969-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 564 Oude signatuur Industrie, dienstverlening, handel Industrie 1925 Dossier inzake de bedrijfstelling, 1950 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 130 Oude signatuur 1926 Dossier inzake de bemoeienis met in Koudekerk gevestigde industrie, 1960-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 131 Oude signatuur 1928 Dossier inzake de uitbreiding van de N.V. Nederlandse Spanbeton Maatschappij met kantoor, toegangswegen, groenvoorziening e.d., 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 348 Oude signatuur Energievoorziening 1931 Dossier inzake de verordening op het aanleggen, hebben of onderhouden van gasleidingen en kabels voor gas, elektriciteit of enige andere vorm van energie en op het leveren van energie, 1936 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 132 Oude signatuur 1932 Dossier inzake de overeenkomsten betreffende de levering van gas en elektriciteit door de Stedelijke Fabrieken van gas en elektriciteit te Leiden, 1925-1938 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 133 Oude signatuur 1933 Dossier inzake de levering van gas en elektriciteit door de gemeente Leiden, 1949-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 459 Oude signatuur 1934 Rapport met bijlagen van de werkgroep streekenergiebedrijf inzake de eventuele stichting van een gemeenschappelijk energiebedrijf, 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 20 Oude signatuur 1935 Dossier inzake de eventuele vorming van een streekenergiebedrijf, 1967-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 450 Oude signatuur 1936 Dossier inzake de benoeming van het college van beheer en leden van de algemene raad van de gemeenschappelijke regeling streekenergiebedrijf, 1973-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 481 Oude signatuur 1939-1940 Dossiers inzake de deelname aan en het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Energiebedrijf Rijnland, 1976-1980, 1982-1989 2 omslagen 1939 1976-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1640 Oude signatuur 1940 1982-1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1641 Oude signatuur 1941 Dossier inzake de benoeming van het college van beheer en leden van de algemene raad van Energiebedrijf Rijnland, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 694 Oude signatuur 1942 Dossier inzake de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene raad van Energiebedrijf Rijnland, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1642 Oude signatuur 1943 Dossier inzake de overeenkomst gasvoorziening met Energiebedrijf Rijnland en tarieven, 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1638 Oude signatuur 1944 Tekening van de ligging van aardgasleidingen, 1981-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1639 Oude signatuur Handel, distributie Winkelvoorzieningen en weekmarkt 1929 Dossier inzake de analyse winkelfunctie Koudekerk aan den Rijn en het structuurrapport CIMK subregio Katwijk, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1047 Oude signatuur 1930 Dossier inzake de vestiging van bedrijven, herinrichting van het winkelcentrum Middenwaard en overzichtstekening van het industrieterrein, 1978-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1637 Oude signatuur 1945 Dossier inzake de instelling van een weekmarkt, 1987-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1643 Oude signatuur Distributie 1946 Dossier inzake de distributie, 1957-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 134 Oude signatuur 1947 Dossier inzake de distributie van aardolieproducten, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 696 Oude signatuur 1948 Dossier inzake de beperking van het gebruik van elektriciteit, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 697 Oude signatuur 1949 Dossier inzake de voorbereiding van een gemeenschappelijke regeling distributie van goederen en aanpassing van de distributiekringen, 1969-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1644 Oude signatuur Winkeliers- en bedrijvenvereniging 1950 Dossier inzake het overleg met de winkeliersvereniging, 1976-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 695 Oude signatuur 1951 Dossier inzake het overleg met winkeliersvereniging Rijnpost, 1981-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1636 Oude signatuur 1952 Dossier inzake besprekingen met bedrijvenvereniging Koudekerk aan den Rijn, 1981-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1645, 1925 Oude signatuur Arbeid Algemeen 1953-1955 Dossiers inzake de arbeidskrachtentelling, 1979, 1981, 1983 3 omslagen 1953 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1048 Oude signatuur 1954 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1049 Oude signatuur 1955 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1050 Oude signatuur 1956 Dossier inzake de instelling van een bestuurscommissie voor de arbeidsvoorziening, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1926 Oude signatuur Winkelsluiting 1957 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de winkelsluiting, 1935 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 135 Oude signatuur 1958 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van winkelsluitingsverordening 1962, 1962, 1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 580 Oude signatuur 1959 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de koopavondverordeningen, 1955-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1708 Oude signatuur 1960 Dossier inzake het vaststellen van de koopavondverordening 1978, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1709 Oude signatuur 1961 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op grond van artikel 9, lid 1 van de winkelsluitingswet, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1707 Oude signatuur Maatschappelijke zorg, verzekeringswezen Welzijn 1962 Dossier inzake de instelling en notulen van de vergaderingen van de taakgroep welzijnsplanning, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 749 Oude signatuur 1963 Dossier inzake de huurtarievennota welzijnsaccomodaties, 1984-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1820 Oude signatuur 1964 Dossier inzake het welzijnsplan Koudekerk aan den Rijn, 1984-1987, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1745 Oude signatuur 1965-1966 Dossiers inzake het vaststellen van de verordening welzijnssubsidie met wijziging subsidienormen, 1981-1985 2 omslagen 1965 Dossier I, behandeling in de werkgroep welzijnsplanning Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1746 Oude signatuur 1966 Dossier II, verordening en wijzigingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1747 Oude signatuur Maatschappelijke zorg in het algemeen 1976 Lijst van instellingen van weldadigheid, 1946-1953 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 136 Oude signatuur 1967 Dossier inzake reorganisatie van het maatschappelijk werk in een deel van de Rijnstreek, 1969-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 368 Oude signatuur 1968 Dossier inzake de deelname aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Rijnland, 1976-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1711 Oude signatuur 1969 Dossier inzake het vaststellen van het subsidiebeleid van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Rijnland, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1712 Oude signatuur 1970 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Rijnland, 1971-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 562 Oude signatuur 1971-1973 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan kruisverenigingen, 1944-1976 3 omslagen 1971 1944-1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 240 Oude signatuur 1972 1970-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 560 Oude signatuur 1973 1974-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 705 Oude signatuur 1974 Dossier inzake het vaststellen van de verordening subsidieregeling kruisverenigingen, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1710 Oude signatuur 1975 Verzameldossier inzake de kruisverenigingen, o.a. garantie geldleningen, fusieplannen, 1971-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 704 Oude signatuur 1987 Dossier inzake het verlenen van een bijdrage aan het Leger des Heils, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 566 Oude signatuur Maatschappelijk zorg naar soort Bevordering van de lokale en internationale gemeenschapszin 2270-2273 Dossiers inzake de contacten tussen Koudekerk aan den Rijn en Artesia, California, U.S.A., 1960-1987 4 omslagen 2270 1960-1963 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2270 Oude signatuur 2271 1962-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 184 Oude signatuur 2272 1966-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 594 Oude signatuur 2273 1977-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1865 Oude signatuur 2274 Dossier inzake het verenigingsgebouw Hoogewaard 1A, 1948-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 203 Oude signatuur Vrijetijdscentrum De Ridderhof 2275 Dossier inzake de voorbereiding van bouw en inrichting van vrijetijdscentrum De Ridderhof, 1970-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 423 Oude signatuur 2276 Dossier inzake de uitbreidingsplannen van vrijetijdscentrum De Ridderhof, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 592 Oude signatuur 2277-2278 Dossiers inzake de financiële stukken van De Ridderhof, 1973-1976 2 omslagen 2277 1973-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 545 Oude signatuur 2278 1975-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 593 Oude signatuur 2279 Dossier inzake de De Ridderhofkring, o.a. subsidie en opheffing, 1974-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 565 Oude signatuur 2280-2303 Dossiers inzake de bemoeienis met vrijetijdscentrum De Ridderhof, 1971-1990 24 omslagen 2280 1971-1988, o.a. statuten, gemeentelijke vertegenwoordiging Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1842 Oude signatuur 2281 1980-1985, geluid, energiebesparing, inbraakbeveiliging Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1843 Oude signatuur 2282 1980-1988, voorzieningen en investeringen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1844 Oude signatuur 2283 1985-1990, verbouwing, wijziging en uitbreiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1845 Oude signatuur 2284 1976-1989, verslagen besprtekingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1846 Oude signatuur 2285 1973-1990, relatie met de gemeente inv.nr. 1847 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2286 1984, onderzoekscommissie verloop bouw en exploitatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1848 Oude signatuur 2287 1980, uitbreiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1849 Oude signatuur 2288 1981, uitbreiding, januari-september Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1850 Oude signatuur 2289 1981, uitbreiding, oktober-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1851 Oude signatuur 2290 1982, uitbreiding, januari-april Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1852 Oude signatuur 2291 1982, uitbreiding, mei-juli Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1853 Oude signatuur 2292 1982, uitbreiding, augustus-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1854 Oude signatuur 2293 1983, uitbreiding, januari-maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1855 Oude signatuur 2294 1983, uitbreiding, april-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1856 Oude signatuur 2295 1983, uitbreiding, juli-september Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1857 Oude signatuur 2296 1983, uitbreiding, oktober-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1858 Oude signatuur 2297 1984, Uitbreiding, januari Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1859 Oude signatuur 2298 1984, uitbreiding, februari-maart Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1860 Oude signatuur 2299 1984, uitbreiding, april-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1861 Oude signatuur 2300 1984, uitbreiding, juli-september Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1862 Oude signatuur 2301 1984-1985, uitbreiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1863 Oude signatuur 2302 1983-1984, uitbreiding, o.a. opening door Prinses Margriet Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1864 Oude signatuur 2303 1990, verslagen besprekingen met de gemeente 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1973 Oude signatuur 2304 Dossier inzake jeugdvorming, o.a. notitie jeugd- en jongerenwerk PvdA-fractie, beschikbaarstelling krediet voor de aanstelling van een jongerenbegeleider voor Het Honk in De Ridderhof, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1867 Oude signatuur 2305 Dossier inzake de bemoeienis met jongerenvereniging Wammes, 1980-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2305 Oude signatuur Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Ziekten en ongevallen 1977 Dossier inzake het verlenen van garantie voor geldleningen voor de bouw van een nieuw diaconessenhuis te Leiden, 1958-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 137 Oude signatuur 1978-1979 Verzameldossiers inzake het ambulancevervoer, 1969-1977 2 omslagen 1978 1969-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 519 Oude signatuur 1979 1975-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 706 Oude signatuur 1980 Dossier inzake de vaststelling en intrekking van de gemeenschappelijke regeling ambulancedienst Rijnstreek, 1975-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1713 Oude signatuur 1981 Dossier inzake de voorbereiding van de bouw van een gezondheidscentrum, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 707 Oude signatuur 1982 Dossier inzake de bemoeingen met de E.H.B.O. Koudekerk aan den Rijn, 1980-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1714 Oude signatuur 1984-1985 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan kraamcentra, 1952-1964, 1974 2 omslagen 1984 1952-1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 241 Oude signatuur 1985 1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 705 Oude signatuur 1986 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de kankerbestrijding en rheumafonds, 1959-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 242 Oude signatuur 1988 Dossier inzake aan de nazorg van astmatische kinderen, 1963-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 244 Oude signatuur 1989 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de stichting sociaal-psychiatrische dienst Zuid-Holland, 1955-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen imnv.nr. 243 Oude signatuur 2040 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de Katholieke stichting voor geestelijke gezondheidszorg Leiden e.o., 1968-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 563 Oude signatuur 2041 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan het medisch opvoedkundig bureau Leiden, 1967-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 561 Oude signatuur Geestelijk gehandicapten 1990 Dossier inzake de WAO- en AWBZ-uitkeringen voor geestelijk gehandicapten, opgenomen in een inrichting, alsmede aanvragen hiervoor en bepaling eigen bijdragen, 1946-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 433 Oude signatuur Zorg voor bijstandbehoevenden 1991 Dossier inzake de instelling en opheffing van de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg, 1948-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 138 Oude signatuur 1992 Notulen van de vergaderingen van de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg, 1952-1964 1 band Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 524 Oude signatuur 1993-1994 Begrotingen en rekeningen van de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg, 1951-1964 2 omslagen 1993 1951-1958 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 139 Oude signatuur 1994 1959-1964 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 140 Oude signatuur 1995-1996 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening tot uitvoering van artikel 29 en 38 van de Algemene Bijstandswet en huishoudelijk reglement (vervallen in 1985), 1964-1987 2 omslagen 1995 1964-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1715 Oude signatuur 1996 1985-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1716 Oude signatuur 1997 Dossier inzake de Algemene Bijstandswet, 1973-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 435 Oude signatuur 1998 Dossier inzake het overleg tot oprichting van de Stichting Opvanghuis Alphen aan den Rijn, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1945 Oude signatuur Bejaardenzorg Algemeen 1999 Dossier inzake de verordening op de bejaarden- en verpleegtehuizen, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 145 Oude signatuur 2000 Dossier inzake de adviescommissie opneming bejaarden in bejaardenoorden, 1971-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 460 Oude signatuur 2001 Dossier inzake de oprichting van de stichting open bejaardenwerk Koudekerk aan den Rijn, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 498 Oude signatuur 2002 Dossier inzake de stichting bejaardenwoningen Koudekerk, 1970-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 535 Oude signatuur 2003 Dossier inzake de uitvoering van het flankerend ouderenbeleid, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1526 Oude signatuur 2004 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de regeling commissie huisvesting bejaarden, 1974-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1527 Oude signatuur 2005 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling indicatiecommissie Rijnstreek, 1977-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1721 Oude signatuur 2006 Dossier inzake het functioneren van de regionale indicatiecommissie Rijnstreek, 1977-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1722 Oude signatuur 2007 Dossier inzake de instelling van de indicatiecommissie, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1720 Oude signatuur 2029 Dossier inzake verzoeken om ontheffing van de bepalingen in de verordening op de bejaardenoorden, 1966-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2008 Dossier inzake de uitvoering van de wet op de bejaardenoorden, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1723 Oude signatuur 2009 Dossier inzake de naamgeving en de aanleg van een alarminstallatie in bejaardencentrum De Tollhof, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1936 Oude signatuur Bejaardenhuis Rijnzicht NB tot 16 april 1948 Het Burgerlijk Armhuis Vanaf 16 april 1948 tot 9 maart 1959 genaamd verpleeghuis in de gemeente Koudekerk aan den Rijn Vanaf 9 maart 1959 tot liquidatie in 1971 genaamd Bejaardenhuis Rijnzicht Liquidatie in 1971 in verband met ingebruikname van Bejaardencentrum Rhijndael. Notabene 2010 Dossier inzake wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armhuis in de gemeente Koudekerk, 1935, alsmede copie van het besluit inzake oprichting diakonie of kerkelijke instelling en algemeen armbestuur, 1859-1860 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2011 Notulen van de vergaderingen van de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg in het verpleeghuis, 1948-1959 1 band Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2012 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van bejaardenhuis Rijnzicht, 1959-1970 1 band Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2013 Dossier inzake het besluit tot naamswijziging van burgerlijk armhuis in verpleeghuis in de gemeente Koudekerk aan den Rijn alsmede vaststelling en wijziging van het reglement voor het verpleeghuis in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1948-1952 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2014 Dossier inzake het besluit tot naamswijziging van het verpleeghuis in bejaardenhuis Rijnzicht in 1959, alsmede vaststelling en wijziging van het reglement voor het bejaardenhuis Rijnzicht, 1959-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2015 Dossier inzake de benoeming van de leden van het bestuur van bejaardenhuis Rijnzicht en het presentiegeld voor vergaderingen, 1966-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2016-2021 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van bejaardenhuis Rijnzicht, 1934-1971 6 omslagen 2016 1934-1936, Tehuis voor ouden van dagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 142 Oude signatuur 2017 1937-1947, Burgerlijk Armhuis Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 142 Oude signatuur 2018 1948-1953, Verpleeghuis Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 143 Oude signatuur 2019 1954-1958, Verpleeghuis Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 143 Oude signatuur 2020 1959-1966, Bejaardenhuis Rijnzicht Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 144 Oude signatuur 2021 1967-1971, Bejaardenhuis Rijnzicht alsmede liquidatiebalans 1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 144 Oude signatuur 2022 Dossier inzake vervallen geldleningen, kasgeldlening, krediet rekening-courant en garantie geldleningen, 1953-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2023 Dossier inzake aantekeningen betreffende personen en prijzen, alsmede wijze van verhalen van kosten, 1952-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2024 Dossier inzake verkoop van een halve gedempte sloot, kadastraal sectie A nr. 976 (ged), aan de Gereformeerde Kerk te Koudekerk, 1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2025 Dossier inzake de voorwaarden tot opneming in het Verpleeghuis, 1955 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2026 Dossier inzake de verpleegprijzen in het Verpleeghuis, later bejaardenhuis Rijnzicht, 1948-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2027 Statistische opgaven 1958-1970, 1959-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2028 Instructie voor de directeur van het verpleeghuis alsmede akten van benoeming van de tijdelijke directeur en de administrateur, 1950-1952 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2030 Dossier inzake de opheffing en liquidatie van bejaardenhuis Rijnzicht, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur 2031 Dossier inzake een briefwisseling met de erven P.C. de Jong betreffende de bestemming van een legaat, 1970 met afschrift van het testament uit 1932 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 141 Oude signatuur Bejaardencentrum Rhijndael 2032 Dossier inzake de voorbereiding van de bouw van bejaardenhuis Rhijndael, 1965-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 146 Oude signatuur 2033 Dossier inzake de bouw van bejaardentehuis Rhijndael, 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 220 Oude signatuur 2034 Dossier inzake de bemoeienis met bejaardencentrum Rhijndael, 1968-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1724 Oude signatuur 2035-2039 Dossiers inzake de renovatie of herbouw van bejaardencentrum Rhijndael, 1981-1990 5 omslagen 2035 1981-september 1987, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1725 Oude signatuur 2036 1987, oktober, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1726 Oude signatuur 2037 1987, november-december, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1727 Oude signatuur 2038 1988, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1728 Oude signatuur 2039 1988-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1729 Oude signatuur Gezinsverzorging 2042 Dossier inzake subsidieverlening aan de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging Hazerswoude-Koudekerk, 1958-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 246 Oude signatuur 2043 Dossier inzake subsidieverlening aan de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging in de gemeenten Hazerswoude en Koudekerk, 1966-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 373 Oude signatuur 2044 Dossier inzake subsidieverlening aan de Protestants Interkerkelijke Stichting voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging te Leiderdorp, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 374 Oude signatuur 2045 Dossier inzake subsidieverlening aan de Stichting Katholieke gezinszorg te Zoetermeer, 1965-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 374 Oude signatuur Peuterspeelzaal, kinderopvang 2056 Dossier inzake de peuterspeelzaal Koudekerk aan den Rijn, o.a. huisvesting, installatie werkgroep in samenwerking met de gemeente, 1972-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1738 Oude signatuur 2057 Dosier inzake de werkgroep kinderopvang Hazerswoude en Koudekerk, realisering kinderopvang, 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1739 Oude signatuur Speelplaatsen, speeltuinen e.d. 2046 Dossier inzake de bemoeienis met speeltuinvereniging De Robbedoes, 1969-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 414 Oude signatuur 2047 Offerte voor een speelplaats in De Deel, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 702 Oude signatuur 2048 Dossier inzake het speelplaatsenplan met herziening, 1980-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1730 Oude signatuur 2049 Dossier inzake de aanleg van spelplaats De Boomgaard, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1731 Oude signatuur 2050 Dossier inzake de herinrichting van de speelplaats Foreeststraat, 1987-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1732 Oude signatuur 2051 Dossier inzake de aanleg van speelplaats Koningin Julianastraat, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2051 Oude signatuur 2052 Dossier inzake het plaatsen van speelwerktuigen op de speelplaats Paanderenstraat-Meerwijckstraat, 1981-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1734 Oude signatuur 2053 Dossier inzake de aanleg en wijziging van speelplaats Ridderhoflaan, 1979-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1735 Oude signatuur 2054 Dossier inzake de herinrichting van speelplaats lokatie Scholenhoek, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1736 Oude signatuur 2055 Dossier inzake de aanleg en aanpassing van de crossbaan Weidedreef, 1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1737 Oude signatuur Overige groepen van behoevenden 2058 Dossier inzake subsidieverlening aan militaire tehuizen, 1953-1961 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 245 Oude signatuur 2059 Dossier inzake diverse hulpakties, o.a. watersnoodramp, eten voor India, vluchtelingenhulp, hulp aan Israel, 1953-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 147 Oude signatuur 2060 Dossier inzake het vaststellen van de verordening tot uitvoering van de regeling Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 1987 1 omslag inv.nr. 1740 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2061 Dossier inzake de plaatselijke commissie zelfstandigen en notulen van de vergaderingen, 1976-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1742 Oude signatuur 2062 Dossier inzake instelling en notulen van de vergaderingen van de plaatselijke commissie wet sociale werkvoorziening (WSW) en de rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW), 1964-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1741 Oude signatuur 2063 Dossier inzake de aanstelling en de werkzaamheden van de regionaal sociaal rechercheur, 1979-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1937 Oude signatuur 2064 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening tot uitvoering van de artikelen 31 en 43 van de wet IOAZ, betreffende de behandeling van aanvragen om uitkering en de behandeling van de bezwaarschriften in de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1743 Oude signatuur 2065 Dossier inzake de deelname aan de Stichting Ziektekostenbelang Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn, 1968-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1744 Oude signatuur 2066 Dossier inzake de deelname aan de sociale werkvoorziening Alphen aan den Rijn, 1983-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1967 Oude signatuur Onderwijs Algemeen 2067 Verzameldossier inzake het onderwijs, o.a. nota huisvesting onderwijs korte termijn, godsdienstonderwijs, bouw gymnastieklokaaql en gymnastiekonderricht, urgentie scholenbouw, 1971-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 457 Oude signatuur 2068 Dossier inzake diverse zaken betreffende het openbaar onderwijs, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 900 Oude signatuur 2069 Dossier inzake de terreinindeling en inrichting van de scholenhoek, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1275 Oude signatuur 2070 Dossier inzake leerlingenprognoses, 1977-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1058 Oude signatuur 2071 Verslagen van rijksinspecties, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1748 Oude signatuur 2072 Dossier inzake de deelname aan de schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, o.a. schoolbegeleidingsovereenkomst, 1981-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1750 Oude signatuur 2073 Dossier inzake de schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek: sluiten van een B3-overeenkomst met het Rijk, 1983-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1751 Oude signatuur 2074 Dossier inzake de verslagen van de werkgroep scholenbouw en gemeentelijke reacties naar aanleiding van de verslagen, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1752 Oude signatuur 2075 Dossier inzake de deelname aan en liquidatie van de Stichting bevordering jeugdtandverzorging Rijn-, Aar- en Veenstreek, 1975-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1749 Oude signatuur 2076 Dossier inzake de deelname aan en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Schoolartsendienst kring Alphen aan den Rijn, 1958-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1772 Oude signatuur 2077 Dossier inzake de gemeenschappelijke regelingen schoolartsendienst, 1943-1957 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 169 Oude signatuur 2078 Dossier inzake toetreding tot de Stichting schooltandverzorging district Alphen aan den Rijn, 1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 528 Oude signatuur 2079 Dossier inzake het onderbrengen van de logopedische hulp op scholen in een gemeenschappelijke regeling (niet doorgegaan), 1974-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1773 Oude signatuur 2080 Dossier inzake de voorbereiding van logopedische hulp op scholen en aanstelling van een logopediste, 1980-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1774 Oude signatuur 2081 Dossier inzake de aanschaf van materiaal, het aantal uren en jaarverslagen van de logopedische hulp op scholen, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1775 Oude signatuur 2082 Dossier inzake de toetreding tot de schoolbegeleidingsdienst, 1970-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 456 Oude signatuur Kleuteronderwijs Openbaar kleuteronderwijs 2083-2084 Dossiers inzake de exploitatievergoedingen openbaar kleuteronderwijs, 1964-1985 2 omslagen 2083 1964-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 421 Oude signatuur 2084 1972-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1254 Oude signatuur 2085 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening schoolgeld kleuteronderwijs, 1967-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 552 Oude signatuur 2086 Dossier inzake de bouw en inrichting van de gemeentelijke kleuterschool, 1966-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 150 Oude signatuur 2087 Dossier inzake de bouw en inrichting van een 2e lokaal en opening van de gemeentelijke kleuterschool, 1968-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 349 Oude signatuur 2088 Dossier inzake de bouw en inrichting van een 3e lokaal van de openbare kleuterschool Hummeloord en diverse verbeteringen, 1972-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 321 Oude signatuur 2089 Dossier inzake de aanstelling van een derde leerkracht voor de openbare kleuterschool Hummeloord, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 548 Oude signatuur 2090 Dossier inzake de speel- en werkplannen van de openbare kleuterschool Hummeloord, Prins Bernhardstraat 1a, 1967-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 415 Oude signatuur 2091 Dossier inzake de speel- en werkplannen van de openbare kleuterschool Hummeloord, Prinses Margrietstraat 4, 1979-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1057 Oude signatuur 2092 Dossier inzake de oudercommissie van de openbare kleuterschool Hummeloord, o.a. huishoudelijk reglement, verslagen vergaderingen, 1978-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1753 Oude signatuur 2093 Dossier inzake het beheer en onderhoud van het schoolterrein van de openbare kleuter- en basisschool, 1978-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 372 Oude signatuur 2094 Dossier inzake uitbreiding van de openbare kleuterschool Hummeloord met 2 lokalen, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 708 Oude signatuur 2095 Dossier inzake de huisvesting van het 3e lokaal van de openbare kleuterschool Hummeloord, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1255 Oude signatuur 2096 Dossier inzake de bouw van de nieuwe openbare kleuterschool, 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1270 Oude signatuur 2097-2098 Dossiers inzake het meubilair, leermiddelen enz. van de openbare kleuterschool Hummeloord, 1976-1980 2 omslagen 2097 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1256 Oude signatuur 2098 1979-1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1265 Oude signatuur Bijzonder kleuteronderwijs 2099 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende het verlenen van subsidie aan scholen voor bijzonder voorbereidend lager onderwijs aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude, 1948-1956 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 148 Oude signatuur 2100 Dossier inzake de bouw van de Christelijke kleuterschool, 1956-1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 151 Oude signatuur 2454 Bestek en tekeningen van de uitbreiding van de Christelijke kleuterschool aan de Koningin Julianastraat met 1 lokaal, 1960 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2101-2103 Dossiers inzake de aanvragen ex artikel 50 K.O. wet ten behoeve van de Christelijke kleuterschool te Koudekerk aan den Rijn, 1964-1975 3 omslagen 2101 1964-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 152 Oude signatuur 2102 1969-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 420 Oude signatuur 2103 1973-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 572 Oude signatuur 2104 Dossier inzake het overzicht van vergoedingen per lokaal en per kleuter van de Christelijke kleuterschool te Koudekerk aan den Rijn, 1956-1964 1 omslag inv.nr. 153 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2369 Dossier inzake de gemeentelijke exploitatiekostenvergoeding bijzonder kleuteronderwijs, 1972-1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1056 Oude signatuur Lager- en basisonderwijs Algemeen 2105 Dossier inzake de verordeningen betreffende vergoeding verplaatsingskosten aan onderwijzers van lagere scholen, 1953-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 155 Oude signatuur 2106 Dossier inzake scholenplannen ex artikel 53 van de wet op het basisonderwijs, 1986-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1757 Oude signatuur 2107 Dossier inzake de verordeningen tot vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor het lager onderwijs, 1951-1953 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 157 Oude signatuur 2108 Dossier inzake het vaststellen van de verordening tot regeling van een tegemoetkoming in de kosten van het geven van godsdienstonderwijs en onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag op openbare- en bijzondere scholen voor basisonderwijs, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1054 Oude signatuur 2109 Dossier inzake het vaststellen van het wekelijks aantal lesuren vakonderwijs, 1968-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 416 Oude signatuur 2110 Dossier inzake de algemene muzikale vorming op basisscholen, 1975-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1758 Oude signatuur 2111 Dossier inzake het geven van verkeersonderwijs op basisscholen, 1986-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1761 Oude signatuur 2112 Dossier inzake de aanwijzing van een leerplichtambtenaar, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1765 Oude signatuur 2113 Dossier inzake de commissie tot wering van schoolverzuim, 1921-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 160 Oude signatuur 2114 Dossier inzake huisvestingsoverzichten ex artikel 65 van de wet op het basisonderwijs, 1985-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1766 Oude signatuur 2115 Dossier inzake de exploitatiekostenvergoedingen lager onderwijs, 1968-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 422 Oude signatuur 2116 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening leerlingenvervoer, 1987-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1771 Oude signatuur Openbaar lager- en basisonderwijs Algemeen 2117 Dossier inzake de formatie van leerkrachten, 1984-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1755 Oude signatuur 2118 Dossier inzake de leerkrachten van het openbaar basisonderwijs, o.a. bevoegdheid aanstelling en ontslag directeur basisschool, taakverdeling, fusieprotocol/afvloeiingsregeling basisschool, deeltijdarbeid, 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1754 Oude signatuur 2122 Dossier inzake de opheffing van de gemeenschappelijke regeling met Hazerswoude inzake de toelating van leerlingen op de openbare lagere school te Koudekerk, 1952 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 156 Oude signatuur 2133 Dossier inzake het contact van de openbare lagere school met het ms Koudekerk, 1959-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 159 Oude signatuur 2147 Dossier inzake de vaststelling van het bedrag per leerling voor het openbaar lager onderwijs, perioden 1951-1960 en 1961-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 168 Oude signatuur 2153 Dossier inzake de vaststelling van het bedrag per leerling voor het openbaar lager onderwijs, 1972-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1264 Oude signatuur 2154 Dossier inzake de vaststelling vergoeding 5-jaarlijkse afrekening, perioden 1943-1947, 1948-1952, 1953-1957, 1958-1962, 1948-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 166 Oude signatuur 2155 Dossier inzake de voorlopige vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onderwijs over de jaren 1963-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 167 Oude signatuur 2156 Dossier inzake de vaststelling van het bedrag per leerling van het openbaar lager onderwijs, 1976-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1253 Oude signatuur 2148-2149 Dossiers inzake het aanschaffen van leermiddelen, kasten e.d. voor de Burgemeester de Herderschool, Prinses Margrietstraat 2, 1976-1985 2 omslagen 2148 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1253 Oude signatuur 2149 1978-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1263 Oude signatuur 2138 Dossier inzake de vereniging voor openbaar onderwijs, afdeling Koudekerk aan den Rijn, 1979 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1764 Oude signatuur 2139 Dossier inzake het vaststellen en intrekken van de verordening regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkkring van de adviescommissie openbaar onderwijs, 1980-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1053 Oude signatuur 2121 Dossier inzake de vorming van een openbare basisschool op grond van de overgangswet op het basisonderwijs, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1756 Oude signatuur 2136-2137 Dossiers inzake de medenzeggenschapsraad van openbare basisschool De Rijnschans, 1984-1990 2 omslagen 2136 Dossier I, o.a. reglement, verkiezing leden, functioneren, jaarverslagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1939 Oude signatuur 2137 Dossier II, verslagen vergaderingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1942 Oude signatuur 2134 Dossier inzake het overleg met de directie van openbare basisschool De Rijnschans, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1762 Oude signatuur Bezoldiging vakonderwijzers 2119 Dossier inzake de wijzigingsverordening van de verordening regelende de beloning van de vakonderwijzeres in nuttige handwerken van 1950, 1953-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 154 Oude signatuur 2120 Dossier inzake de verordening bezoldiging vakleerkracht openbare lagere school, 1950-1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 350 Oude signatuur 2131 Dossier inzake het vaststellen van de verordening, regelende vergoeding voor het geven van godsdienst- of vormingsonderwijs op openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, 1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1759 Oude signatuur 2132 Dossier inzake de aanstelling van A.G. Vogel-van Dijken als vakleerkracht godsdienstonderwijs, 1975-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1760 Oude signatuur Leerplannen en lesroosters openbaar lager onderwijs 2123 Dossier inzake de werkplannen en lesroosters van het openbaar lager onderwijs, 1942-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 158 Oude signatuur 2124-2125 Dossiers inzake de leerplannen van de openbare lagere school Burgemeester de Herderschool, 1965, 1971-1975 2 omslagen 2124 1965 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 351 Oude signatuur 2125 1971-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 492 Oude signatuur 2126 Dossier inzake het rooster van lesuren en vakantieregeling van de openbare lagere school Burgemeester de Herderschool, 1969-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 417 Oude signatuur 2127 Dossier inzake het rooster van lesuren van de Burgemeester de Herderschool, 1981-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1055 Oude signatuur 2128 Dossier inzake beeldende kunst openbare lagere school Burgemeester de Herderschool, 1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 416 Oude signatuur Oudercommissie en ouderraad 2129-2130 Dossiers inzake de oudercommissie van Burgemeester de Herderschool, 1969-1976 2 omslagen 2129 1969-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 322 Oude signatuur 2130 1971-1973 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 418 Oude signatuur 2135 Dossier inzake de ouderraad van de openbare lagere school Burgemeester de Herderschool en openbare basisschool De Rijnschans, o.a. huishoudelijk reglement, bestuursleden, jaarvergaderingen, 1966-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1938 Oude signatuur Schoolgebouwen en terreinen 2140 Dossier inzake de oude openbare lagere school annex gymnastieklokaal, 1941-1957 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 161 Oude signatuur 2141 Dossier inzake de bouw en eerste inrichting van de openbare lagere school, 1955-1958 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 162 Oude signatuur 2142 Dossier inzake het beheer en onderhoud van de openbare lagere school, 1961-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 163 Oude signatuur 598-600 Dossiers inzake het pand Dorpsstraat 60 - voormalige openbare lagere school, 1961-1973 3 omslagen 598 1961-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 198 Oude signatuur 599 1966-1973, o.m. gebruik muzieklokaal en gymnastieklokaal Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 568 Oude signatuur 600 1966-1972, o.m. verbetering en onderhoud Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 811 Oude signatuur 2143 Dossier inzake de bouw en inrichting van een 4e lokaal bij de gemeentelijke school voor openbaar lager onderwijs, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 204 Oude signatuur 2144 Dossier inzake de verbouwing en inrichting van de openbare lagere school Burgemeester de Herderschool, Prinses Margrietstraat 2, 1971-1973 1 omslag inv.nr. 419 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2145 Dossier inzake het beheer en onderhoud van openbare lagere school Burgemeester De Herderschool, Prinses Margrietstraat 2, 1974-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 709 Oude signatuur 2146 Dossier inzake het beheer en onderhoud van Burgemeester de Herderschool, Prinses Margrietstraat 1973-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1052 Oude signatuur 2150 Dossier inzake de akoestiek van de Burgemeester de Herderschool, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1272 Oude signatuur 2151 Dossier inzake de nota huisvesting openbaar onderwijs en diverse reacties daarop, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1269 Oude signatuur 2152 Dossier inzake vervanging C.V.-installatie openbare basisschool De Rijnschans, 1988-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1768 Oude signatuur 2173 Rapporten van de lokalenbehoefte openbaar onderwijs van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1271 Oude signatuur Bijzonder lager- en basisonderwijs 595-596 Dossiers inzake het pand Dorpsstraat 47 - voormalige bijzondere lagere school, 1965-1972 2 omslagen 595 1965-1966 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 197 Oude signatuur 596 1967-1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 356 Oude signatuur 2157 Dossier inzake het verzoek om een vakleerkracht lichamelijke oefening voor de Christelijke lagere school De Rank, 1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 416 Oude signatuur 2158 Dossier inzake de bemoeienis met de Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor Koudekerk, 1966-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1763 Oude signatuur 2159 Dossier inzake de bouw en inrichting van de Christelijke lagere school, 1961-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 164 Oude signatuur 2160 Dossier inzake de uitbreiding van de Christelijke lagere school De Rank met 2 lokalen, 1965-1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 352 Oude signatuur 2161-2168 Dossiers inzake de bouw van een 8-klassige Christelijke basisschool De Rank, Artesiaplantsoen 9, 1967-1972 8 omslagen 2161 1967-1971, o.a. voorgeschiedenis, verlenen medewerking, besprekingen met schoolbestuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458G Oude signatuur 2162 1970, bestek en voorwaarden Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458A Oude signatuur 2163 1970-1971, o.a. correspondentie betreffende scholenbouw, verslagen bouwcommissie, uitvoering bouwkundig gedeelte en brandpreventie door N.V. A.J. v.d. Heijden, 1970-1971 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458B Oude signatuur 2164 1971, offerte staalconstructie, meer- en minderwerk, elektrische installatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458C Oude signatuur 2165 1970-1971, betalingsschema's, bestektekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458D Oude signatuur 2166 1970-1971, o.a. stoffering en vloerbedekking, zonwering, aansluitingen en reactie op onderwijsnota 1972 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458E Oude signatuur 2167 1971-1972, C.V.-installatie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458F Oude signatuur 2168 1970-1971, correspondentie met Ingenieursbureau Stuurman, oplevering en officiële opening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 527 Oude signatuur 2169 Dossier inzake de uitbreiding van de Christelijke school met 2 lokalen, vergroting van de gemeenschapsruimte en bouw van een fietsenberging, 1972 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 458H Oude signatuur 2170 Dossier inzake de uitbreiding van Christelijke basisschool De Rank, Artesiaplantsoen 9 met 2 lokalen, 1974-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 901 Oude signatuur 2171-2172 Dossiers inzake de bouwkundige integratie van de Christelijke basisschool De Rank en de Christelijke kleuterschool Goed Begin, 1984-1987 2 omslagen 2171 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1769 Oude signatuur 2172 1985-1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1770 Oude signatuur 2174 Dossier inzake de nota lokalenbehoefte van het Protestants Christelijk Onderwijs, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1271 Oude signatuur 2175 Dossier inzake aanvragen ex artikel 72 L.O.-wet 1920 ten behoeve van de Hervormde School met de Bijbel, 1959-1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 165 Oude signatuur 2176 Dossier inzake aanvragen ex artikel 72 L.O.-wet 1920 ten behoeve van Christelijke basisschool De Rank, 1968-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 354 Oude signatuur 2177-2178 Dossiers inzake de vergoedingen vakonderwijs, 1978-1985 2 omslagen 2177 1978-1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1051 Oude signatuur 2178 1983-1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1276 Oude signatuur 2252 Dossier inzake de gemeentelijke vergoedingen exploitatiekosten bijzonder basisonderwijs, 1977-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1274 Oude signatuur Voortgezet onderwijs 2179 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling tot toelating van kinderen uit de gemeente Koudekerk aan den Rijn op U.L.O.-scholen te Leiden, 1937-1951 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 170 Oude signatuur 2180 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op het verlenen van gemeentelijke bijdragen in de kosten van studie, met uitvoeringsvoorschriften, 1963-1966 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1776 Oude signatuur 2181 Dossier inzake het vaststellen van de verordening op het verlenen van gemeentelijke bijdragen in de studiekosten, met nadere uitvoeringsregelen, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1777 Oude signatuur Educatie Onderwijs aan volwassenen 2182-2184 Dossiers inzake de basiseducatie volwassenen, 1985-1989 3 omslagen 2182 Dossier I, invoering rijksregeling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1277 Oude signatuur 2183 Dossier II, rechtspositieregeling Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1290 Oude signatuur 2184 Dossier III, regionale ondersteuning provincie, primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie, basiseducatie 1987 en 1988, portefeuillehoudersoverleg, programma additionele scholing, 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1291 Oude signatuur 2185 Dossier inzake de voorbereiding op de gemeenschappelijke regeling basiseducatie Rijnstreek, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1779 Oude signatuur 2186 Dossier inzake het vaststellen van de educatieve plannen 1990-1991 van de basiseducatie, 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1780 Oude signatuur Streekmuziekschool Rijnakkoord 2187 Dossier inzake deelname aan de Streekmuziekschool Rijnakkoord, 1969-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1778 Oude signatuur 2188 Dossier inzake de niet doorgegane uittreding uit Streekmuziekschool Rijnakkoord, 1973 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 529 Oude signatuur 2189-2190 Dossiers inzake de aanpassing van de bestuursvorm van streekmuziekschool Rijnakkoord, 1987-1990 2 omslagen 2189 1987-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1943 Oude signatuur 2190 1989-1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1944 Oude signatuur 2191 Dossier inzake de bemoeienis met de streekmuziekschool Rijnakkoord, o.a. ambtelijke werkgroep inzake beleid, verslagen en conceptrapportages, 1983-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1972 Oude signatuur Cultuur Zangkoren, muziekverenigingen 2192 Dossier inzake de bemoeienis met muziekvereniging Kunst na Arbeid, o.a. subsidieverlening, geldlening ten behoeve van aanschaf van nieuwe instrumenten, 1957-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 248 Oude signatuur 2236-2238 Dossiers inzake de bemoeienis met muziekvereniging Kunst na Arbeid, 1957-1988 3 omslagen 2236 1947-1974 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 411 Oude signatuur 2237 1974-1979, o.a. huisvesting, oprichting majorettenpeloton Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 855 Oude signatuur 2238 1980-1988. o.a. viering 60-jarig jubileum Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1813 Oude signatuur 2193 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan mannenkoor Onderling Zanggenot en Christelijke gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria, 1961-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 249 Oude signatuur 2239 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan zangvereniging Soli Deo Gloria voor de viering van het 60-jarig jubileum, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1814 Oude signatuur Verzamelingen Bibliotheken, leeszalen 2194 Dossier inzake de bibliotheek in Nieuw Poelgeest, 1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 171 Oude signatuur 2195-2197 Dossiers inzake de samenwerking met Hazerswoude betreffende de bibliotheek, 1983-1985 3 omslagen 2195 1983-1984, april Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1783 Oude signatuur 2196 1984, juni-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1784 Oude signatuur 2197 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1785 Oude signatuur 2198-2199 Dossiers inzake het beheer van de bibliotheek, Kerklaan 20, 1981-1989 2 omslagen 2198 1981-1987, beheersvorm, vertegenwoordiging, planontwikkeling, rapport provinciale bibliotheek centrale Zuid-Holland Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1781 Oude signatuur 2199 1981-1989, inrichting, overname boekenbestand gemeente Leimuiden, uitbreiding bibliotheek Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1782 Oude signatuur Tentoonstellingen 2200 Dossier inzake tentoonstellingen in en betreffende Koudekerk aan den Rijn, 1973, 1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 573 Oude signatuur 2201 Dossier inzake de tentoonstelling "gras, klei en scherven, opgravingen te Koudekerk aan den Rijn", 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 859 Oude signatuur 2202 Dossier inzake subsidieverlening aan comité Floralia voor het houden van tentoonstellingen, 1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 247 Oude signatuur 2203 Dossier inzake het geven van een bijdrage aan de ereprijs Avifaunashow, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 566 Oude signatuur Monumenten Algemeen 2204 Dossier inzake het internationaal kenteken voor monumenten, 1967 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 176 Oude signatuur 2205 Dossier inzake de ontwerp-monumentenlijst, 1969-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 503 Oude signatuur 2206 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de monumentenlijst, lijst van onroerende archeologische monumenten en monumenteninventarisatieproject, 1971-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1788 Oude signatuur 2207 Dossier inzake het medewerken aan open monumentendag, 1989-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1786 Oude signatuur 2208 Dossier inzake de meerjaren uitvoeringsprogramma's monumentenzorg, 1986/1990-1991/1995, 1985-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1789 Oude signatuur Restauratie van monumenten 2209 Dossier inzake subsidiëring van vernieuwing van rieten dakbedekking, 1970-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 488 Oude signatuur 2210 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening subsidiëring vernieuwing rieten dakbedekking, 1972-1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1787 Oude signatuur 2211 Dossier inzake de restauratie van het inrijhek van hoeve Bronstee, 1947-1948 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 175 Oude signatuur 2212 Dossier inzake de restauratie van de toren van de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat, 1973-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 860 Oude signatuur 2213 Verzameldossier inzake de restauratie en verkoop van Ridderhofstad Den Toll, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 861 Oude signatuur 2214 Dossier inzake de activiteiten van D. van Tol met betrekking tot Ridderhofstad Den Toll, 1967-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 862 Oude signatuur 2215 Restauratietekeningen van Ridderhofstad Den Toll, 1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 863 Oude signatuur 2216-2217 Dossiers inzake de restauratie van het pand Dorpsstraat 50, 1981-1989 2 omslagen 2216 1981-1984, subsidiëring Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1790 Oude signatuur 2217 1985-1989, o.a. vergunning restauratie van ministerie, aanbrengen 8 dubbele luiken Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1791 Oude signatuur 2218 Dossier inzake de restauratie van de panden Dorpsstraat 50 en 70 (voormalig gemeentehuis), 1988-1991 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1792 Oude signatuur 2219 Dossier inzake de restauratie van de toren van de Hervormde kerk, Dorpsstraat 53, en overdracht van de toren met uurwerk aan de Hervormde gemeente, 1935-1937 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 193 Oude signatuur 2220 Dossier inzake de restauratie van de noorderkapel van de Hervormde kerk, Dorpsstraat 53, 1957-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 174 Oude signatuur 2221-2222 Dossiers inzake de restauratie van de Hervormde kerk, Dorpsstraat 53, 1975-1983, 1987 2 omslagen 2221 1975-1983, restauratieplan en subsidiëring, buitenverlichting, inspectierapporten, hijswerkzaamheden torenhaan Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1059 Oude signatuur 2222 1987, regeling rijkssubsidie Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1793 Oude signatuur 2223 Dossier inzake de restauratie van het pand Dorpsstraat 59 (voorheen 61) van mw. G. Snijder-Voskamp, 1976-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1060 Oude signatuur 2224-2225 Dossiers inzake de restauratie van het voormalige koetshuis of bouwhuis aan de Dorpsstraat naast nummer 79, 1982-1992 2 omslagen 2224 1982-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1794 Oude signatuur 2225 1985-1992 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1795 Oude signatuur 2226 Dossier inzake de restauratie van het pand Hondsdijk 21, 1983 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1796 Oude signatuur 2227 Dossier inzake de restauratie van het rieten dak en de wagenschuur van het pand Hondsdijk 25, 1977-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1797 Oude signatuur 2228 Dossier inzake de restauratie van de wagenschuur en de koepelkamer van het pand Hondsdijk 59, 1982-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1798 Oude signatuur 2229 Dossier inzake de restauratie van het torentje van Slot Poelgeest nabij Lagewaard 1, 1977-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1789 Oude signatuur 2230 Dossier inzake de restauratie van het pand Lagewaard 20, 1983-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1800 Oude signatuur 2231 Dossier inzake de restauratie van het pand Lagewaard 44, Ridderhofstad Den Toll, 1976-1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1801 Oude signatuur 2232 Dossier inzake de restauratie van het pand Lagewaard 53, hoeve 's Lands Welvaren, 1984-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1802 Oude signatuur 2233 Dossier inzake de restauratie van het pand Lagewaard 75, 1981-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1803 Oude signatuur 2234-2235 Dossiers inzake het verlenen van subsidie voor het vernieuwen van dakbedekkingen, 1969-1981 2 omslagen 2234 1969-1977, J.P. van Leeuwen, Lagewaard 47, M . de Lely, Dorpsstraat 2 en T. Reyneveld, Lagewaard 1 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 858 Oude signatuur 2235 1974-1981, A. Jongerbloed, Hondsdijk 15, L.J.M. Koot, Lagewaard 25 en P. Reijneveld, Lagewaard 20 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1061 Oude signatuur Kunst, wetenschap, letteren 2240 Dossier inzake de aansluiting van de gemeente bij de Stichting Culturele Raad Zuid-Holland, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1811 Oude signatuur 2241 Dossier inzake het kunstbeleid, 1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1812 Oude signatuur 2242 Dossier inzake archeologie, o.a. subsidie opgraving slot Klein Poelgeest, opgravingen voormalig voetbalcomplex en oprichting oudheidskamer, 1986-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1815 Oude signatuur Natuur- en landschapsschoon Natuurschoon 2243 Dossier inzake de verordening tot bevordering van het natuurschoon en het uiterlijk aanzien van de gemeente Koudekerk, 1944 1 omslag inv.nr. 177 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2244 Provinciale vergunningen ingevolge de verordening bescherming landschap, 1953-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 178 Oude signatuur 2245 Dossier inzake de vaststelling van het landelijk gebied in het kader van de verordening bescherming landschap Zuid-Holland en de woonschepenverordening Zuid-Holland, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1804 Oude signatuur 2246 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de kapverordening, 1980-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1805 Oude signatuur 2247 Dossier inzake het vaststellen van de grens van de bebouwde kom in gevolge de boswet, 1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1806 Oude signatuur Landschapsschoon Algemeen 2248 Dossier inzake het plaatsen van borden met toeristische informatie in verband met het landschapsschoon, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1808 Oude signatuur 2265 Dossier inzake het verlenen van krediet voor het plaatsen van een fontein in het kader van dorpsverfraaiing, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1810 Oude signatuur Parken, plantsoenen, wandelplaatsen, dierenweide e.d. 2249-2250 Dossiers inzake de aanleg van groenvoorzieningen, 1971-1979 2 omslagen 2249 1971-1972, aanleg z.g. 2e groenvenster, groenvoorzieningen naast het zwembad, groenvoorzieningen nabij telefooncentrale Hoogewaard 1, groenvoorziening fa. J. Bijleveld, Vandervliet Wernink B.V. en nabij N.V. Kodam, groenvoorziening Latexfalt Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 388 Oude signatuur 2250 1971-1979, groenvoorziening complex Bos Beton, W. van Vegtenplantsoen, wilde plantengroei, groenplan school Kerklaan, bijdrage Staatsbosbeheer in beplanting bij Weidedreef Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 869 Oude signatuur 2253 Dossier inzake de groenvoorziening rondom de Ridderhof, Kerklaan 20, 1973-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 866 Oude signatuur 2254 Dossier inzake het beplantingsplan van bestemmingsplan Dorp-Oost III en IV, 1975-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 868 Oude signatuur 2255 Dossier inzake de voorbereiding van de aanleg van het Hofstedepark, Kerklaan, nabij Ridderhof Den Toll, 1972-1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1025 Oude signatuur 2256-2257 Dossiers inzake de aanleg van het Hofstedepark nabij Ridderhofstad Den Toll, 1980-1986 2 omslagen 2256 Dossier I, plan sociale werkvoorziening, subsidie, benaming Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1138A Oude signatuur 2257 Dossier II, aanleg 2e fase, toepassing art. 19 in verband met de aanleg van het fietspad, maken van een brug in het fietspad, verlichting, petanqueveld, aanleg doelpalen inv.nr. 1138B Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2258 Dossier inzake de aanleg van de dierenweide, aanstelling van een verzorger voor de dierenweide, elektriciteitsvoorziening nachtverblijf en gebruik grond dierenweide door B. van Hemert, 1976-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1807 Oude signatuur 2259 Dossier inzake het beheersplan van het Hofstedepark, 1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1389 Oude signatuur 2260 Dossier inzake de aanleg van de heemtuin met pad en erfafscheiding, 1980-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1388 Oude signatuur 2261 Dossier inzake de inventarisatie van het bomenbestand, 1982-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1390 Oude signatuur 2262 Vergunning verleend door het waterschap De Veen- en Geestlanden voor het roeren van de boezemkade van de Hoogewaardse Polder ten behoeve van 11 knotwilgen op perceel kadastraal sectie B nr. 3974, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1391 Oude signatuur 2371 Dossier inzake de overeenkomst met het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) inzake groenstroken, 1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen Overeenkomst niet aangetroffen in het dossier Notabene inv.nr. 1924 Oude signatuur Hondsdijkse Molen 2263 Verzameldossier inzake de Hondsdijkse Molen, o.a. subsidiëring bijzonder en normaal onderhoud, 1957-1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 502 Oude signatuur 2264 Dossier inzake de restauratie van de Hondsdijkse Molen, 1974-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1809 Oude signatuur Zeden en gewoonten, eervolle onderscheidingen Feesten, plechtigheden 2266 Dossier inzake de Oranjevereniging Koudekerk, 1959-1964 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 179 Oude signatuur 2267 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de Oranjevereniging Koudekerk, 1971-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 440 Oude signatuur 2268 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de Oranjevereniging Koudekerk, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 856 Oude signatuur 2269 Dossier inzake plaatselijke programma's, 1984-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1818 Oude signatuur Eretekenen, eervolle onderscheidingen 2306-2308 Dossiers inzake het toekennen van eretekenen en eervolle onderscheidingen aan diverse personen, 1946-1984 3 omslagen 2306 1946-1967 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 186 Oude signatuur 2307 1968-1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 424 Oude signatuur 2308 1977-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1267 Oude signatuur 2309 Dossier inzake het toekennen van de legpenning van de gemeente Koudekerk aan den Rijn aan diverse personen, 1957-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 238 Oude signatuur 2310 Dossier inzake het toekennen van koninklijke onderscheidingen aan diverse personen, 1980-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1869 Oude signatuur 2311 Dossier inzake het vaststellen van de verordening betreffende het instellen en verlenen van een penning van verdienste van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, 1980 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1870 Oude signatuur 2312 Dossier inzake het toekennen van de penning van verdienste van de gemeente aan C. Kammeraad, A.L. Kimpel, ir. M. Kroes, G.J. Stroo, mr. Th.O. Vreugdenhil en woningbouwvereniging Goed Wonen, 1979-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1871 Oude signatuur Sport en recreatie Sport en spel Algemeen 2313 Dossier inzake deelname aan de Landelijke Contactraad, 1980-1981 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1819 Oude signatuur 2314 Dossier inzake de volleyballinterlandwedstrijd Nederland-Verenigde Staten, 1985 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1837 Oude signatuur 2315 Dossier inzake de deelname aan NCRV-Zeskamp, 1985-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1837 Oude signatuur 2316 Dossier inzake de sportuitwisseling Koudekerk aan den Rijn-Texel, 17 en 18 september 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1838 Oude signatuur 2317 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan postduivenvereniging Ons Genoegen en de vereniging Vogelvreugd, 1965-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 250 Oude signatuur 2318 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan gymnastiekvereniging Aspasia, 1961-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 644 Oude signatuur Sportaccomodaties en takken van sport 2319 Dossier inzake de aanleg van een sportveld, 1956-1958 en verlichting van het sportveld, 1962 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 180 Oude signatuur 2320 Dossier inzake de aankoop van grond van J.D. Reijneveld en ruiling van grond met P.G.J. Smit ten behoeve van de aanleg van het 1e sportveld, 1956-1959 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 299 Oude signatuur 2321 Dossier inzake de verhuur van voetbalvelden aan de v.v. Koudekerk, 1959-1965, en verhuur van tennisvelden aan tennisvereniging Artesia, 1964-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 363 Oude signatuur 2322-2324 Dossiers inzake de onteigening van grond van J.D. Reijneveld ten behoeve van de aanleg van een tweede sportveld, 1960-1969 3 omslagen 2322 1964-1966, voorgeschiedenis Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 300 Oude signatuur 2323 1967-1969, definitieve onteigening Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 301 Oude signatuur 2324 1960-1968, pachtontbinding en belastingschade Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 302 Oude signatuur 2325 Dossier inzake de aanleg van tennisvelden en de bouw van een kleedgelegenheid en kantine, 1964-1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 182 Oude signatuur 2326 Dossier inzake de uitbreiding van de sportvelden, 1966-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 181 Oude signatuur 2327 Verzameldossier inzake v.v. Koudekerk. o.a. garantie betaling rente en aflossing geldlening, 1968-1970, inspectie accomodatie3, 1974-1976 en aanschaf ballenvanger, 1974 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 511 Oude signatuur 2328 Dossier inzake de verhuur van voetbalvelden aan de Kerklaan aan v.v. Koudekerk, 1971-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1212 Oude signatuur 2329 Dossier inzake de verhuur van sportvelden aan de Kerklaan aan tennisvereniging Artesia, 1971-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1220 Oude signatuur 2330 Dossier inzake het velenen van garantie van de geldlening ten behoeve van de uitbreiding van het clubgebouw van v.v. Koudekerk, 1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 595 Oude signatuur 2331 Dossier inzake de bemoeienis met v.v. Koudekerk, o.a. samenstelling bestuur, recht van opstal, kantine en lichtmasten, vergunning voor de Nacht van Koudekerk aan sportweekend, renteloze lening ad Fl. 50.000,00, jubileum, beperking overlast door trainingsactiviteiten, 1976-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1982 Oude signatuur 2332-2333 Dossiers inzake de bemoeienis met de sportaccomodatie van zwem- en poloclub Koudekerk, 1976-1990 2 omslagen 2332 1976-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1268 Oude signatuur 2333 1977-1990, o.a. recht van opstal, uitbreiding winkeltje Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1839 Oude signatuur 2334-2336 Dossiers inzake de bemoeienis met de sportaccomodatie van tennisvereniging Artesia, 1977-1990 3 omslagen 2334 1977-1986, juni, verplaatsen accomodatie naar de Weidedreef Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1831 Oude signatuur 2335 1986, juli-1987, verplaatsen accomodatie naar de Weidedreef Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1832 Oude signatuur 2336 1988-1990, plaatsen lichtmasten en verbod op reclame op de windvangnetten Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1833 Oude signatuur 2337 Dossier inzake de landijsbaan van de vereniging IJssport Koudekerk, 1979-1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1835 Oude signatuur 2338 Dossier inzake de bemoeienis met de sportaccomodatie van v.v. Koudekerk, 1980-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1834 Oude signatuur 2339 Dossier inzake het behoefte-onderzoek naar sportaccomodaties, 1980-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1821 Oude signatuur 2340-2348 Dossiers inzake de aanleg van de sportaccomodaties Weidedreef, 1980-1988 9 omslagen 2340 1980-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1822 Oude signatuur 2341 1984, januari-september Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1823 Oude signatuur 2342 1984, oktober Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1824 Oude signatuur 2343 1984, november-december Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1825 Oude signatuur 2344 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1826 Oude signatuur 2345 1986, januari-juni Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1827 Oude signatuur 2346 1986, augustus-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1828 Oude signatuur 2347 1986-1987, bouwvergaderingen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1829 Oude signatuur 2348 1986, bestek en tekeningen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1830 Oude signatuur 2349 Dossier inzake de voorbereiding van de verplaatsing van de accomodatie van v.v. Koudekerk naar Weidedreef, 1983-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2379 Oude signatuur 2350 Dossier inzake de verkoop van een perceel grond aan de Weidedreef aan G. Dorrepaal voor de aanleg van een landijsbaan, 1985-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1460 Oude signatuur 2351 Dossier inzake de huur-, erfpacht- en slotovereenkomst met v.v. Koudekerk, 1986-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1981 Oude signatuur 621 Dossier inzake ruiling van percelen grond aan de Weidedereef voor de ontsluiting van het sportveldencomplex met Fa. H. Lekx en Zonen, 1986-1987: gemeente staat af percelen grond en water groot ca. 640 m2, kadastraal sectie B nr. 3761 (ged) en verkrijgt een perceel grond en water van ca. 585 m2, kadastraal sectie B nr. 3420 (ged) 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1279 Oude signatuur 2352 Dossier inzake de samenstelling van het bestuur van zwem- en poloclub Koudekerk, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv. nr. 1951 Oude signatuur Recreatie 2353 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan het jeugdvakantiecomité, 1962-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 251 Oude signatuur 2354-2355 Dossiers inzake de nota recreatieve voorzieningen, 1973 2 omslagen 2354 1973, voorbereiding Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 536 Oude signatuur 2355 1973, nota Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 716 Oude signatuur 2356-2357 Dossiers inzake de bemoeienis met jeugdvakantie-activiteiten, 1969-1988 2 omslagen 2356 1969-1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 857 Oude signatuur 2357 1980-1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1840 Oude signatuur 2358 Dossier inzake kampeergelegenheid bij de z.g. Amerikaanse windmolen, 1957-1963 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 183 Oude signatuur 2359 Dossier inzake de bemoeienis met het volkstuinencomplex Schokbeton, 1972-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1841 Oude signatuur 2360 Dossier inzake de oprichting van volkstuinvereniging Lutteke Rijn en de aanleg, verbetering en uitbreiding van het terrein van de vereniging, 1971-1989 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 2378 Oude signatuur Landsverdediging 2361-2362 Inschrijfregisters militaire dienstplicht, 1946-1975 2 omslagen 2361 1946-1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 187 Oude signatuur 2362 1969-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 556 Oude signatuur 2363 Dossier inzake de vordering van voertuigen, keuring, declaraties, 1965 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 309 Oude signatuur Justitie 2364 Dossier inzake het draaiboek gijzelingen, 1974-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1946 Oude signatuur Internationale aangelegenheden 2365 Dossier inzake de ontwikkelingssamenwerking, o.a. oprichting Stichting Projectkoppeling Hazerswoude-Koudekerk, 1985-1990 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1872 Oude signatuur 2366 Dossier inzake de deelname aan de Raad van Europese gemeenten, 1965-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1866 Oude signatuur Rijkspolitie 2373 Algemeen dossier inzake de Rijkspolitie, o.a. organisatie, postcommando, politie-asistentie bij bijzondere gebeurtenissen, 1958-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 255 Oude signatuur 2374 Kwartaalrapporten van de Rijkspolitie, 1960-1968 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 256 Oude signatuur 2375-2377 Jaar- en kwartaalrapporten van de Rijkspolitie, 1970-1984 3 omslagen 2375 1970-1975 inv.nr. 494 Oude signatuur Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen 2376 1976-1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 661 Oude signatuur 2377 1979-1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1104 Oude signatuur 2378 Dossier inzake de sterktevaststelling en de huisvesting post Koudekerk van de Rijkspolitie, 1968-1975 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 447 Oude signatuur 2379-2380 Verzameldossiers inzake de Rijkspolitie, 1969-1975, 1981-1985 2 omslagen 2379 1969-1975, o.a. organisatie, jubileum rijkspolitiekapel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 495 Oude signatuur 2380 1981-1985, o.a. vakantieprojecten, jaarverslagen begeleidingscommissie, experimenten criminaliteitsbestrijding, bereikbaarheid posten Woubrugge en Koudekerk aan den Rijn Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1106 Oude signatuur 1512 Dossier inzake de herziening van de politiewet, 1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 497 Oude signatuur 2381 Dossier inzake diverse zaken van de Rijkspolitie, o.a. politiebijstand, samenwerking, benoemingen, organisatie en reorganisatie, alarmvoorschriften, 1969-1976 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 509 Oude signatuur 2382 Verzameldossier inzake de organisatie van de Rijkspolitie, o.a. onderbrenging groep Koudekerk, behandeling gevonden en verloren voorwerpen, richtlijnen gebruik Shorland Mk III pantservoertuig, samenwerking politie, opvang en begeleiding nieuw personeel, 1976-1977 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 660 Oude signatuur 2383-2384 Verzameldossiers inzake de organisatie van de Rijkspolitie, 1981-1985 2 omslagen 2383 Dossier I, o.a. diverse zaken met betrekking tot het personeel, nieuwjaarstoespraken, organisatiebeschikkingen 1982, 1983 en 1985, overzicht werkzaamheden, nachtdiensten, jaarverslag Rijkspolitie te water Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1107A Oude signatuur 2384 Dossier II, o.a. reserve-rijkspolitie, paraatheidsoefening reservisten, verslagen vergaderingen groepscommandanten, jaarverslagen Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1107B Oude signatuur 2385 Dossier inzake de bezetting van de post Rijkspolitie Koudekerk aan den Rijn, 1977-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 662 Oude signatuur 2386-2388 Verslagen van het tri-partite overleg met de Rijkspolitie, 1978-1984 3 omslagen 2386 1978-1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 837 Oude signatuur 2387 1981-1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1017 Oude signatuur 2388 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1103 Oude signatuur 2389 Dossier inzake de besprekingen met de groeps- en postcommandant van de Rijkspolitie, 1978-1984 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1105 Oude signatuur 2390 Dossier inzake de vermindering sterkte kleine politiecorpsen en eventuele opheffing van de post Rijkspolitie Koudekerk aan den Rijn, 1988 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1918 Oude signatuur Diensten en bedrijven Commissie voor de gemeenschappelijke dienst voor bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken in de gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge 2391 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de commissie, 1953-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1960 Oude signatuur 2392 Dossier inzake het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling toezicht volkshuisvesting en dienst gemeentewerken 1947 en het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht en dienst gemeentewerken 1955, 1947-1971 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1954 Oude signatuur 2393 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 1955, 1965-1970 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1953 Oude signatuur 2394 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1960-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1959 Oude signatuur 2395 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1959-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1955 Oude signatuur 2396-2397 Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, 1968-1969 2 omslagen 2396 1968 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1958 Oude signatuur 2397 1969 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1957 Oude signatuur 2398 Kasboek, 1960-1969 1 deel Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1956 Oude signatuur 2399 Dossier inzake het personeel, o.a. uitbreiding, vacature directeur, personeel A-Z, 1954-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1963 Oude signatuur 2400 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van het reglement voor de gemeentearchitect en het overig personeel, 1955-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1961 Oude signatuur 2401 Dossier inzake de besluiten van de commissie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden voor het personeel, 1949-1969 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1962 Oude signatuur Gemeentepolitie 2402 Dossier inzake de verordeningen regelende de eisen van benoembaarheid en de bezoldiging van de gemeenteveldwachters, 1935-1943 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 261 Oude signatuur Dienst gemeentewerken 2403 Verzameldossier inzake de dienst gemeentewerken, o.a. uitbreiding personeel, eventueel verrichten privé-werkzaamheden in dienststijd, verdeling salarissen, opening gebouw, 1970-1978 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 633 Oude signatuur 2404 Dossier inzake de dienst gemeentewerken, o.a. organisatie, besprekingen met het personeel, 1969-1982 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1685 Oude signatuur Grondbedrijf Beheersverordeningen 2405 Dossier inzake de instelling van het grondbedrijf en het vaststellen van de beheersverordeningen, 1971, 1979 en 1982-1986, 1969-1986 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1075 Oude signatuur 2406 Dossier inzake het vaststellen en wijzigen van de beheersverordening grondbedrijf 1987-1991, 1986-1987 1 omslag Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1445 Oude signatuur Begrotingen en rekeningen 2407-2418 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van het grondbedrijf met wijzigingen, 1972-1986 12 omslagen 2407 1972-1975 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 492 Oude signatuur 2408 1976 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 620 Oude signatuur 2409 1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 621 Oude signatuur 2410 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 622 Oude signatuur 2411 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 623 Oude signatuur 2412 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 717 Oude signatuur 2413 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 718 Oude signatuur 2414 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 988 Oude signatuur 2415 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1095 Oude signatuur 2416 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1096 Oude signatuur 2417 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1216 Oude signatuur 2418 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1215 Oude signatuur 2419-2432 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1972-1990 14 omslagen 2419 1972-1977 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 617 Oude signatuur 2420 1978 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 719 Oude signatuur 2421 1979 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 720 Oude signatuur 2422 1980 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 721 Oude signatuur 2423 1981 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 989 Oude signatuur 2424 1982 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 990 Oude signatuur 2425 1983 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1097 Oude signatuur 2426 1984 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1098 Oude signatuur 2427 1985 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1511 Oude signatuur 2428 1986 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1512 Oude signatuur 2429 1987 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1513 Oude signatuur 2430 1988 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1514 Oude signatuur 2431 1989 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1515 Oude signatuur 2432 1990 Alphen aan den Rijn, Burgemeester Visserpark 28 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 1516 Oude signatuur

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Oorlogsmonument KoudekerkOude kerk AlphenHendrik StevinWaddinxveen